roenfr

Biblioconsiliere pentru tineri cercetători

 

  1. Rădulescu, Mihaela Șt. Metodologia cercetării științifice: elaborarea lucrărilor de licență, masterat, doctorat / Mihaela Șt. Rădulescu; red, ed. : Rodica Mihăilescu . ─ Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2006.- 179 p. Bibliogr. Bibliogr.: p. 179
  2. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare : Ghid practic / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Ana Nagherneac ; red.-resp. : Elena Harconiţa ; design / cop. / tehnored. : Silvia Ciobanu, Tatiana Prian. – Bălţi, 2012. – 44 p. – (Cultura informaţiei). Disponibil pe Internet: http://en.calameo.com/read/001133349734b4ace8119
  3. SM SR ISO 690-2:2005. Informare şi documentare. Referinţe bibliografice. Partea 2. Documente electronice complete sau părţi de documente. In: Standarde naţionale referitoare la biblioteconomie, informare, documentare. Ch., 2007. p. 23-55
  4. SR ISO 690:1996. Informare şi documentare. Referinţe bibliografice. Conţinut, formă şi structură. In: Standarde naţionale în vigoare referitoare la biblioteconomie, informare, documentare. Ch., 2000. Vol. 2, p. 85-110