roenfr

Colecții

 

colectii1

colectii2

Biblioteca Națională a Republicii Moldova dispune de o vastă colecție de carte și ediții periodice științifice din diferite domenii:

  • Surse primare, care alcătuiesc baza cercetării (culegeri de documente, relatări ale călătorilor, culegeri de materiale arheologice sau etnografice, biografii, articole ştiinţifice etc.).
  • Instrumente de lucru: dictionare, enciclopedii, cronologii, cataloage (de arhiva, de biblioteca), bibliografii.
  • Lucrări de sinteză (monografii, manuale, tratate etc.)
  • Lucrări de compilaţie (rezumate, referate , conspecte)
  • Disertaţii, teze de doctorat, rapoarte de cercetare
  • Lucrări didactice şi/sau de popularizare a anumitor aspecte ştiinţifice
  • Anale științifice
  • Reviste de specialitate din diferite domenii
  • Materiale a conferinţelor ştiinţifice

Din anul 2011 BNRM a obținut un exemplar al depozitului legal de carte științifică și ediții periodice științifice editate pe teritoriul României.

În acest răstimp s-a constituit un fond de cercetare relevant, astefel că majoritastea cercetătorilor nu mai au nevoie să ia calea centrelor științifice de peste Prut pentru a se documenta pe temele actuale ale cercetării, dezvoltării și inovării