roenfr

Servicii speciale

 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova acordă asistență informativ-documentară, bibliografică și bibliotecară deputaților, lucrătorilor aparatului și membrilor comisiilor parlamentului, a guvernului și conducătorilor de misiune, prestând următoarele servicii:

 

Servicii Tradiționale
Servicii documentare:
  • Selectare și împrumut de publicații la sediu sau domiciliu (bloc. central, et. I, Serviciul Împrumut de publicații, bir.10)
  • Asistență bibliografică și informațională bazată pe tehnologii tradiționale și moderne (bloc. central, et. II, Serviciul Asistență bibliografică
Servicii informaționale:
  • Furnizarea regulată a informației asupra temelor și problemelor solicitate în cadrul sistemelor de difuzare selectivă a informației și asistență diferențiată a autorităților publice (bloc. central, et. II, Serviciul Asistență bibliografică)
  • Prelucrarea analitică a informațiilor bibliografice la cererea parlamentului, a structurilor guvernamentale și ministerial (bloc. central, et. II, Serviciul Asistență bibliografică)
Servicii postmoderne