roenfr

Expoziție de carte
"Carte veche italiană din colecţia Bibliotecii Naţionale"

În perioada 15 martie - 14 aprilie 2018, la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, blocul central, spaţiul expoziţional al etajului 3, va fi lansată o expoziţie inedită: „Carte veche italiană din colecţia BNRM”, organizată pentru prima dată de Biblioteca Naţională cu prilejul semnării acordului de colaborare între BNRM şi Centrul Cultural Italian al Republicii Moldova.

Expoziţia cuprinde 64 de exemplare de carte veche italiană, din diferite colecţii ale BNRM: Literaturile lumii, Carte veche şi rară şi Conservarea şi comunicarea colecţiilor. Cea mai veche carte la expoziţie este: „Rime di Gio. Antonio Ansaldo, Dedicate al Serenissimo Carlo Emanuel Duca di Sauoia”, o carte de poezii, publicată la Torino în 1619. Este o carte de format mic, în copertă de pergament alb. În aceeaşi vitrină sunt prezentate încă două cărţi din secolul 17 şi câteva ediţii din secolul 18, printre care cărţi de religie, literatură, istorie naturală şi istorie ţărilor. Atrage atenţia ediţia în şapte volume, de format mic: „Storia si Italia, di Carlo Botta”, un manual de istorie foarte apreciat în Italia până în ziua de azi.

Dintre cărţile italiene, publicate la începutul secolului 19 din colecţia BNRM, merită a fi menţionată ediţia „Compendio della storia universale antica e moderna”, publicată în mai multe volume la Milano în anii 20’ ai secolului 19. Atenţiei publicului sunt prezentate trei volume din aceasta ediţie unică, bogat ilustrate cu gravure alb şi negru sau colorate, printre care sunt: „Storia delle Crociate”, de Davide Bertolotti (1824), „Storia dei Tartari”, de Giuseppe Belloni (1825), „Storia di Giappone”, de Giulio Astori (1826).

Cea mai reprezentativă parte a expoziţiei - circa 40 de volume - descrie istoria literaturii italiene în nume şi titluri vii, bine cunoscute publicului moldovenesc care se interesează de literatura acestei ţări. Printre ele sunt operele clasice - 6 volume din secolul 18-începutul secolului 19, ale poetului italian Lodovico Ariosto; diferite ediţii, din aceeaşi perioadă, de „La Divina Commedia”, semnată de Dante Alighieri, „Il Decamerone”, de Giovanni Boccaccio. Alte lucrări rare sunt „Opere postume de Sig. Ab. Pietro Metastasio” (1795), trei volume de „La Gerusalemme Liberata” de Torquato Tasso, publicate la Venezia în 1811 şi la Paris în 1819, cărţi de poezie şi de proză de Vittorio Alfieri (cu anii de ediţie 1810 şi 1814). Trezeşte interes primul roman istoric italian – „I Promessi sposi” de Alessandro Manzoni şi operele poetice de Giovanni Battista Casti, Guiseppe Parini şi Silvio Pellico.

Alături de expoziţia de carte veche italiană, este amenajată o selecţie de 60 de opere de literatură artistică italiană clasică şi contemporană, publicate în Italia recent, în sfârşitul secolului 20 - începutul secolului 21. În afară de autorii susmentionaţi, aici sunt expuse opere de Francesco Petrarca, Michelangelo, Macchiavelli, Carlo Goldoni, Ugo Foscolo, Giovanni Verga, Giacomo Leopardi, Guiseppe Tomasi de Lampedusa, Luigi Pirandello, Italo Svevo, Umberto Eco, şi mulţi alţi autori reprezentativi ai literaturii italiene.

Expoziţia „Carte veche italiană din colecţia BNRM” poate fi vizitată până la 14 aprilie a.c.