roenfr

Simpozion anual
ANUL BIBLIOLOGIC 2017, ediţia a 27-a

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, organizează Simpozionul Anul Bibliologic cu genericul „BIBLIOTECILE ÎN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE: DIMENSIUNI BIBLIOTECECONOMICE ŞI UMANE”, ediţia a XXVII-a. Lucrările Simpozionului vor fi axate asupra subiectelor: promovarea şi realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile 2030, reuşite şi probleme privind activitatea în reţea, comunicarea profesională între centrele biblioteconomice şi reţea, consolidarea sistemului de statistică bibliotecară, servicii moderne de bibliotecă: conceptualizare, furnizare, impact şi altele (identificate de comunitatea profesională).

Evenimentul va avea loc la 28 martie 2018, ora 10.00, BNRM, Sala de lectură nr. 1, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Agenda evenimentului