Romanian English French

Resurse pentru mass-media

 

În procesul comunicaţional al Bibliotecii Naționale cu societatea un loc aparte îl deţine colaborarea cu mass-media, care contribuie în mare măsură la crearea unui climat de încredere şi simpatie în spaţiul comunitar, crearea imaginii în societate.

În prezent, Biblioteca întreţine relaţii de colaborare cu toate instituţiile mass-media centrale: agenţii de presă, publicaţii (cotidiene, lunare, reviste şi alte periodice), posturi de radio şi TV.

Biblioteca întreține relațiile cu mass-media prin: conferințe de presă, briefinguri, interviuri, comunicate de presă și comunicate către presă, publicații, vizite din partea reprezentanților mijloacelor de informare ș.a.