Romanian English French

Fapte și cifre

Data inființării: 1832

Colecții

Biblioteca Naţională este o instituţie de prim rang a culturii naționale, care administrează patrimoniul cultural național de publicații și, în conformitate cu Legea cu privire la biblioteci, este responsabilă de constituirea, gestionarea şi punerea la dispoziţia utilizatorilor a unei colecţii cât mai complete de ediţii naţionale, publicaţii străine valoroase, materiale audiovizuale şi multimedia etc.

Biblioteca Naţională este păstrătoarea unui valoros fond de documente volumul căruia constituie 2,5 mln. unități în 30 de limbi. Ca tipologie documentară, regăsim în colecțiile Bibliotecii cărți (curente, vechi, rare și bibliofile), periodice, manuscrise (documente originale, editate sau inedite), microformate (microfilme, microfișe), documente cartografice (hărți, atlase), documente de muzică tipărită, documente grafice (gravuri, reproduceri de artă, stampe, studii de pictură, desene tehnice), disertații și lucrări de doctorat, afișe și foi volante, fotografii, documente audiovizuale și documente electronice.

Anual fondul Bibliotecii crește cu 15 mii de documente.

Colecțiile sunt completate prin depozitul legal, prin cumpărare, donații, precum și prin schimb interbibliotecar.

Biblioteca deţine fonduri patrimoniale speciale: Carte veche şi rară, colecţia „Moldavistica şi heraldica”, Colecţia de artă şi hărţi, Audiovideoteca Naţională.

Utilizatorii Bibliotecii

Biblioteca Naţională are mai mult de 7,5 mii de utilizatori înregistraţi, 106 mii de vizite la sediu, cca 500 mii vizite virtuale și 380 mii împrumuturi de documente.

În prezent, Biblioteca oferă utilizatorilor săi 290 de posturi de lectură în cadrul sălilor de lectură şi multe altele în spaţiile special amenajate, precum şi 58 de calculatoare cu acces gratuit la Internet.

Pe lângă accesul la colecţiile pe care le deţine, Biblioteca oferă servicii de referinţe, acces gratuit la baze de date, servicii de împrumut naţional şi internaţional. De asemenea, pot fi puse la dispoziţie sală de conferinţă, spaţii expoziţionale etc.

Biblioteca Națională Digitală Moldavica

BNRM a lansat Biblioteca Națională Digitală Moldavica (BND) în 2010. BND conține copiile digitale ale documentelor din 6 categorii de publicații patrimoniale din fondurile BNRM, care sunt incluse în Registrul  Programului Național ”Memoria Moldovei”: manuscrise, carte veche, publicații periodice naționale vechi, hărți, cărți poștale, ex-librisuri. BND permite BNRM, pe de o parte, să prelungească viața fizică a originalelor prin limitarea accesului direct la ele, iar pe de alta – să deschidă o etapă nouă în ceea ce privește accesul populației la moștenirea culturală scrisă și imprimată, or, copiile digitale devin accesibile în Internet în orice localitate și în orice casă unde există un computer conectat la Internet. Fiind parte componentă a Bibliotecii Europene, BND poate fi accesată în orice țară europeană de pe site-ul Bibliotecii Europene. În present BND Moldavica conține peste 2000 de obiecte digitale.

Premiul Naţional GALEX

În 2011, BNRM în colaborare cu Liga Bibliotecarilor a elaborat și a început implementarea unui nou sistem de gândire și acțiune în domeniul biblioteconomic, încununat de un sistem de evaluare și de premii naționale în domeniu – GALEX. Premiile CALEX sunt acordate în următoarele categorii: Cel mai bun bibliotecar din bibliotecile naționale, Cel mai bun bibliotecar din bibliotecile publice, Cel mai bun om politic susținător al bibliotecilor, Cel mai bun fondator de bibliotecă, Cel mai bun scriitor promotor al cărții și lecturii, Cel mai bun editor susținător al bibliotecilor, Cel mai generos mecena al bibliotecilor, Cel mai bun promotor și susținător al bibliotecilor, cărții și lecturii în mass-media, Cel mai bun proiect biblioteconomic, Cea mai bună lucrare în biblioteconomie.

Evenimente culturale

Anual BNRM organizează mai mult de 50 programe și manifestări cultural și 100 de expoziții.

Evenimente anuale: Salonul Internațional de Carte, întemeiat în anul 1992, s-a înscris printre cele mai de seamă evenimente ale vieții culturale și științifice, cu rezonanță în țară și peste hotarele ei; Polipticul cultural-istoric și științific “Basarabenii în lume”, fondat în 1995; Cenaclul literar “Miorița”, fondat în anii '60 ai sec. XX de cãtre academicianul Mihai Cimpoi; Ateneul ”Moldova”; Salonul de Artă; Salonul Muzical;  Auditorium;  Cenaclul Literar Republica, Cenaclul Ideal, expoziții-eveniment etc.

Activitatea editorială

Portofoliul anual de produse informaționale al BNRM include cca 30 titluri de publicații, unele din ele devenind o carte de vizită a bibliotecii: Bibliografia Națională a Moldovei (seriile: Publicații oficiale, Teze de doctorat, Moldavistica), Calendar Național, Biblioteconomia Moldovei: cadru de reglementare, Imaginea Republicii Moldova în străinătate, buletinul Cultura în Moldova, Cronica vieții politico-administrative, social-economice și culturale a Moldovei, revista Magazin bibliologic, Buletin bibliologic, colecția de materiale și documente Basarabenii în lume ș.a.

Relații internaționale

Integrarea Bibliotecii Naţionale în sistemul informațional internațional se realizează prin relațiile de colaborare cu organisme internaționale, cum ar fi: IFLA (International Federation of Library Associations), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), CENL (Conference of European National Libraries), Biblioteca Mondială (World Digital Library), BAE (Asociația Bibliotecară Euroasiatică) etc.

Colaborarea externă a BNRM la nivel bilateral se dezvoltă în baza unor acorduri bilaterale speciale. Biblioteca a semnat acorduri (protocoale) bilaterale de colaborare cu biblioteci naționale din România, Polonia, Franța, Bielarusi, Azerbaidjan, Kazahstan, Cehia, Turcia etc.

Personal

BNRM dispune de un vast potenţial creativ, care constituie 172 persoane, inclusiv 161 – cu studii superioare de specialitate; 81 bibliotecari deţin grad de calificare.

Distincții