roenfr

Specialistul Vă răspunde

 

Vera Osoianu, Director adjunct BNRM; e-mail: vera_osoianu@yahoo.combnrm2012vo@gmail.com Skype: vera.osoianu

Ludmila Corghenci, Șef Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării; e-mail: lcorghenci@bnrm.md

Valentina Popa, Şef Centru de Statistică; e-mail: statistica@bnrm.md; Skype: cscd2015

Ecaterina Dmitric, Șef secție Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării; e-mail: dbiblio@bnrm.md; Skype: dbiblio

Margareta Cebotari, Specialist principal, secția Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării; e-mail: mcebotari@bnrm.md

Victoria Vasilica, Șef servciu Studii și cercetări; e-mail: studiisicercetaribnrm@gmail.com