Romanian English French

Moldavistica

 

Indicele bibliografic "Moldavistica" (Exteriorica) este una din seriile Bibliografiei Naţionale a Moldovei.
Lucrarea asigură informarea bibliografică a colaboratorilor ştiinţifici, specialiştilor din diferite domenii, altor categorii de beneficiari asupra publicaţiilor (cărţi, articole, recenzii etc.), ce vizează viaţa social-politică, economică şi culturală a Republicii Moldova văzută din exterior (inclusiv a Bucovinei de Nord şi Basarabiei de Sud ca spaţii de cultură şi civilizaţie românească).
Volumul de faţă cuprinde descrierile bibliografice ale documentelor publicate în străinătate, ce sunt legate de viaţa republicii prin conţinutul lor sau semnate de autori, editori din Republica Moldova, întrate în colecţiile Bibliotecii Naţionale şi nu numai.
Descrierile bibliografice se efectuează în conformitate cu standardele naţionale în vigoare.
Referinţele bibliografice sunt grupate conform diviziunilor C.Z.U. (Clasificarea Zecimală Universală), iar în cadrul diviziunilor în ordine alfabetică.
Publicaţiile din anii precedenţi, intrate recent în colecţiile Bibliotecii Naţionale, sunt însoţite de un asterisc, iar materialele din alte centre biblioteconomice din republică sau cele depistate numai din bibliografii sunt marcate cu două asteriscuri.
Bibliografia "Moldavistica"(Exteriorica) este însoţită de următorii indici auxiliari:

  • indice alfabetic al numelor de persoane;
  • indice toponimic al publicaţiilor;
  • indice alfabetic de surse periodice.
moldavistica2014

2014

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu

moldavistica2013

2013

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu

moldavistica2012

2012

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu

moldavistica2011

2011

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu

moldavistica2010

2010

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu

moldavistica2009

2009

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu
Redactor: Jana Badan
Paginare computerizată: Rita Creangă

moldavistica2008

2008

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu
Redactor: Jana Badan
Paginare computerizată: Rita Creangă

moldavistica2007

2007

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu
Redactor: Jana Badan
Paginare computerizată: Rita Creangă

moldavistica2007

2006

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu
Redactor: Natalia Rotaru
Paginare computerizată: Maria Griniuc

moldavistica2005

2005

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu
Redactor: Jana Badan
Paginare computerizată: Maria Griniuc

moldavistica2003

2003

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu
Redactor: Jana Jelamschi
Paginare computerizată: Oxana Plugaru

moldavistica2002

2002

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu
Redactor: Jana Jelamschi
Paginare computerizată: Oxana Plugaru

moldavistica2001

2001

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu
Redactor: Jana Jelamschi
Paginare computerizată: Oxana Plugaru

moldavistica2000

2000

Alcătuitor: Larisa Bulat
Coperta: Dragoş Popa Miu
Redactor: Valentina Găluşcă
Paginare computerizată: Oxana Plugaru