roenfr

Servicii de restaurare a documentelor:

 • Dezinfecția documentelor;
 • Dezinsecția documentelor;
 • Curățirea manuala a documentelor, foilor, coperților;
 • cresterea bucăților de foaie lipsă, intărirea foilor;
 • unirea prin crestere de foaie caietele documentului;
 • unirea blocului prin pilire, clame;
 • cusutul caietelor;
 • croitul si lipirea forjațelor;
 • tăierea blocului;
 • confecționarea coperților de tip modern;
 • curățirea, restaurarea, emolierea coperților din piele;
 • unirea blocului cu coperta;
 • presarea caietelor, blocului,coperților;
 • presarea documentului finisat;

Serviciile sunt prestate contra plată   (conform Nomenclatorului Serviciilor cu plata prestate de biblioteci si Camera Nationala a Cartii, aprobat prin Hotarirea nr.1311 din 12.12.2005 a Guvernului Republicii Moldova). Prețul este stabilit în bază de contract.

Servicii-de-restaurare