roenfr

Împrumut în sala de lectura

 

Accesul la colecţiile Bibliotecii Naționale este admis numai în baza permisului de cititor.

Împrumutul documentelor se realizează în secțiile specializate. Consultarea documentelor în sălile de lectură și este accesibilă tuturor persoanelor, fără restricții.

Beneficiarii își asumă responsabilitățile stipulate în „Regulamentul privind accesul utilizatorilor la colecțiile și serviciile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.”

În Bibliotecă funcţionează 11 săli de lectură, 9 din ele sunt specializate. Simultan, cca 400 de beneficiari pot consulta documente în sălile de lectură.

Săli de lectură cu profil universal:
 • Sala nr.1: Sediul central, et. II. În această sală sunt puse la dispoziţia beneficiarilor documente cu accesul liber la raft din colecțiile Biblioteca ONU și Biblioteca OSCE.
 • Sala nr.2: Sediul central, et. II.

Săli de lectură specializate:
 • Sala de lectura ”Moldavistica și Heraldica”: Sediul central, et. I, biroul 5-7. În această sală utilizatorii au acces la publicațiile despre Republica Moldova editate pe teritoriul republicii și în afara hotarelor ei.
 • Sala de referințe: Sediul central, et. II, biroul 14. În această sală se pot consulta documente de referinţă: enciclopedii, dicţionare, bibliografii etc
 • Sala Centrului Pro-European de Servicii și Comunicare: Sediul central, et. III. Sala este destinată beneficiarilor pentru consultarea publicațiilor organismelor europene.
 • Sala de lectură „Publicaţiilor seriale”: Sediul central, et. III. Aici pot fi consultate reviste, ziare, anuare din fondul secţiei Publicaţii seriale.
 • Sala de lectură “Literaturile lumii”: Sediul central, et. III, biroul 22. Sala este destinată consultării publicaţiilor din colecţia secţiei.
 • Sala de lectură “Carte veche şi rară”: Sediul Alexie Mateevici, et. I. În această sală pot fi consultate manuscrise, cărți vechi şi rare.
 • Sala de lectură “Colecţie de artă şi hărţi”: Sediul „Alexie Mateevici”, et. I. Aici pot fi consultate albume, reproduceri de artă, afişe, cărţi poştale, stampe, fotografii, hărţi și alte documente.
 • Sala de lectură a Centrului de informare si documentare in bibliologie: Sediul „Alexie Mateevici”, et. II. În această sală fondurile sunt organizate în sistemul accesului liber la raft. Aici sunt puse la dispoziţia beneficiarilor publicațiile din domeniul biblioteconomiei.
 • Sala de lectură „ Audiovideoteca”: Sediul „Alexie Mateevici”, et. II. Beneficiarii au acces la înregistrări audiovizuale și sonore, documente tipărite din domeniul muzicii.