roenfr

Împrumut interbibliotecar

 

Prezentare și obiective

Prin intermediul împrumutului interbibliotecar naţional, bibliotecile din ţară pot solicita pentru utilizatorii săi, publicaţiile care nu se regăsesc în colecţiile proprii.

Împrumutul interbibliotecar cuprinde toate tipurile de documente, cu excepţia publicaţiilor de patrimoniu, menționate în art. 19 din „Legea cu privire la biblioteci” și art. 4 din „Legea privind protejarea patrimoniului cultural național mobil”, a documentelor fragile sau voluminoase, precum şi a celor solicitate frecvent pentru lectură în cadrul bibliotecii furnizoare, care decide în toate cazurile dacă documentul solicitat poate fi împrumutat.

Regulamentul privind Sistemul Naţional de Împrumut Interbibliotecar în Republica Moldova (proiect)

Condiţii de împrumut:

  • Împrumutul documentelor se realizează în baza cererii de împrumut interbibliotecar;
  • Publicaţiile primite prin împrumutul interbibliotecar se consultă numai în sala de lectură.

Termen de livrare:

Biblioteca furnizoare stabileşte perioada de împrumut a documentului (din momentul expedierii):

  1. pentru cărţi – 20 de zile,
  2. publicaţii periodice – 15 zile,
  3. microfilme – 45 de zile.

Perioada  de împrumut al documentului poate fi prelungită o singură dată pe un termen de  10 zile, doar în cazul, când documentul nu este suprasolicitat.

Notă: Persoanele fizice din ţară pot beneficia de împrumutul interbibliotecar prin intermediul oricărei bibliotececi publice raionale care este sau poate deveni abonatul BNRM.

Formulare de împrumut

Împrumutul documentelor se realizează în baza formularului tipizat al cererii de împrumut interbibliotecar, care constă din patru părți identice – formularele A, B, C și D.

Împrumutul interbibliotecar intern se realizează pe baza formularelor A, B, C, iar cererea pentru împrumutul internațional se realizează pe baza formularelor A, B, C și D, după cum urmează:

  • Formularul A este păstrat de către biblioteca beneficiară  şi este utilizat pentru a exercita controlul asupra termenului de îndeplinire a cererii de către  biblioteca furnizoare şi ţinerea la zi a evidenţei statistice.

Formularele B, C și D sunt trimise bibliotecii furnizoare;

  • Formularul B însoţeşte documentul solicitat atât la împrumut, cât şi la restituire.
  • Formularul C este reţinut de către biblioteca furnizoare ca justificare a împrumutului efectuat şi se poate utiliza pentru înlocuirea la raft a documentului împrumutat, pentru exercitarea controlului asupra termenului de consultare a documentului şi efectuarea evidenţei statistice. În caz de nelivrare a documentului solicitat, formularele B şi C se restituie  bibliotecii beneficiare.

NOTĂ: Pentru a da un răspuns mai complet biblioteca furnizoare poate indica pe versoul formularului B unele detalii, cum ar fi: rezultatele investigaţiei bibliografice în scopul identificării documentului solicitat după aparatul de referinţă, data expedierii documentului împrumutat, rechizitele poştale (nr. coletului şi a borderoului de expediere poştală) şi alte menţiuni de serviciu: motivul refuzului în satisfacerea cererii și denumirea bibliotecilor furnizoare în care a fost adresată ulterior cererea.

  • Formularul D (pe verso) poate conţine menţiuni referitoare la denumirea bibliotecilor, în care cererea circulă prin coordonare. Formularul D este reţinut la biblioteca furnizoare ca dovadă a împrumutului efectuat şi se păstrează evidența pentru statistică.

În caz de nelivrare a documentului, cele trei formulare (B, C, D) se restituie bibliotecii beneficiare.

Modelul de cerere de împrumut interbibliotecar poate fi preluat

Acoperirea cheltuielilor

Împrumutul intern este gratuit. Biblioteca  furnizoare percepe taxe  în cazul copierii documentelor în formă tradiţională sau electronică, după ce valoarea acestora şi forma de plată au fost comunicate bibliotecii beneficiare.

Împrumutul internaţional se face contra cost. Biblioteca furnizoare percepe taxe sub forma cupoanelor internaţionale IFLA (detalii privind sistemul de plată în cupoane internaționale pentru împrumutul internațional  și forma cuponului internațional IFLA vezi Anexa 3 a Regulamentului privind Sistemul Național de Împrumut Interbibliotecar în Republica Moldova  (proiect)), facturilor sau altor forme în dependenţă de regulile în vigoare din ţările respective.

Contact

Biblioteca Națională a Republicii Moldova
str. 31 August 1989, 78A
Serviciul Împrumut de publicații

e-mail: imprumut@bnrm.md
telefon: (+373) 022 22 41 11 (interior  111)