roenfr

Împrumut în sala de lectura

 

Împrumut în sala de lectura

      Accesul la colecţiile Bibliotecii Naționale este admis numai în baza permisului de cititor.
      Consultarea publicațiilor de către utilizatori se face numai în sălile de lectură; publicațiile consultate se restituie în cursul aceleași zile.
     Servirea utilizatorilor în sălile de lectura se face în următoarele condiții:
-    Numărul de publicații care pot fi consultate de către utilizator nu va depăși 15 exemplare, edițiile periodice – colecția anuala, colecțiile speciale - 5-10 exemplare.
-    Solicitarea se face pe baza unui buletin de cerere completat cu toate datele de pe fișa din catalog sau baza de date. Pentru fiecare titlu solicitat se completează un buletin de cerere.
-    Buletinele de cerere completate și verificate se adresează bibliotecarului.
-    Literatura solicitată poate fi rezervata în sălile de lectura în ordinea următoare:
a)    Membrii Parlamentului, Guvernului și lucrătorii științifici – pe un termen de 7 zile (inclusiv și ziua când a fost solicitată);
b)    Specialiștii din diverse domenii – 5 zile;
c)    Studenții și celelalte categorii de utilizatori – 3 zile.
-    Termenul de folosire a documentelor poate fi prelungit prin telefon.
-    Servicii prioritare se acordă Președinției, membrilor Parlamentului, Guvernului și lucrătorilor științifici.
-    Utilizatorilor sunt oferite servicii suplimentare contra plata conform Regulamentului privind prestarea serviciilor încadrul Bibliotecii Naționale

Utilizatorii Bibliotecii Naționale au următoarele obligații:
1.    Să verifice, la primire, starea publicațiilor și să semnaleze  bibliotecarului eventualele nereguli constatate.
2.    Să înapoieze, în aceleași condiții, publicațiile consultate. Deteriorarea sub orice formă, detașarea și sustragerea unor pagini, fotografii, hărți, planșe, schițe etc. din publicații, atrage după sine aplicarea sancțiunilor administrative pentru prejudicierea colecțiilor în conformitate cu Instrucțiunea privind
recuperarea documentelor nerestituite în termenii stabiliți, pierdute, sustrase, distruse ori deteriorate de utilizatori sau găsite lipsă la inventar și suspendarea permisului pe o perioadă între 1-6 luni, 1 an, în funcţie de gravitatea prejudiciului cauzat.
3.    Sustragerea de publicații din colecțiile BNRM atrage după sine obligația recuperării de către utilizatorul în cauză a publicației în corespundere cu Instrucțiunea privind recuperarea documentelor nerestituite în termenii stabiliți, pierdute, sustrase, distruse ori deteriorate de utilizatori sau găsite lipsă la inventar. Tentativa de sustragere se sancționează cu ridicarea dreptului de frecventare a bibliotecii.
4.    Dreptul de a aplica sancțiunile mai sus menționate revine conducerii administrative a Bibliotecii. Eventualele contestații se pot depune la Direcție în termen de 5 zile de la      luarea deciziei de
       sancționare și vor fi analizate în Consiliul de administrație.  Hotărârea luată în cadrul acestuia rămâne irevocabilă și se va aduce la cunoștința  utilizatorului în scris. Orice atitudine clementă, de favorizare a faptei de mai sus din partea colaboratorilor BNRM, ca și neaducerea la cunoștința conducerii administrative a celor constatate, va fi echivalată cu neîndeplinirea sarcinilor de serviciu și sancționată.