Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - Programe Culturale
  " Alexe RĂU - filosof și homo faber, fragil și înaripat "
 
Expoziţia virtualã - Afiş
 

Alexe RĂU

Bibliolog, poet, eseist, filozof al culturii.

S-a născut la 23 dec. 1953, în comuna Larga din nordul Republicii Moldova, în familia lui Alexa Rău şi a Oliţei Cernopisca. În 1975 a absolvit Facultatea de Biblioteconomie şi Bibliografie a Universităţii de Stat din Chişinău. A lucrat un an lector universitar la aceeaşi facultate. Începând cu 1976 se încadrează în structurile Bibliotecii Naţionale. Va suplini mai multe funcţii şi va urca mai multe trepte ierarhice atât în cadrul Bibliotecii Naţionale, cât şi în cel al Ministerului Culturii, în 1992 fiind numit în funcţia de director general al Bibliotecii Naţionale (în continuare: BN).

Alexe Rău elaborează, cu o echipă de experţi, Programul naţional de reformare a bibliotecilor din republică, de depolitizare (în măsura posibilităţilor) şi orientare a acestor importante instituţii spre valorile naţionale perene şi modelul strategic al sistemului naţional de biblioteci, iniţiază şi contribuie la desfăşurarea Festivalului de carte şi poezie Eminesciana (1985-1986), editarea almanahului Patrimoniu: Almanahul bibliofililor din Moldova (1977-1981), a Calendarului bibliotecarului (din 2000 Calendar Naţional). Elaborează concepţia şi iniţiază înfiinţarea Consiliului Bibioteconomic Naţional şi a Şcolii de Biblioteconomie din Moldova, care activează sub egida Asociaţiei Bibliotecarilor şi sub cea a BN. I se datoreză, de asemenea, iniţierea Salonului Naţional de Carte (în 2002 s-a desfăşurat cea de-a XI-ea ediţie); iniţierea şi organizarea simpozioanelor Anul bibliologic şi Valori bibliofile, elaborarea Programului Naţional Memoria Moldovei, a Ateneului Moldova, înfiinţarea Clubului biblioteconomiştilor din Moldova şi iniţierea editării colecţiei de monografii şi eseuri intitulată Clio şi Biblon ş.a. Sub conducerea lui Alexe Rău BN a început editarea unei serii de bibliografii şi materiale de referinţă: Bibliografia Moldovei, Cultura în Moldova, Buletin bibliologic ş.a.

Alexe Rău mai este animatorul şi redactorul-şef al primei reviste de specialitate din Basarabia – Magazin bibliologic. Animator al salonului literar Mioriţa ce activează de câteva decenii la B.N.

În calitate de cercetător bibliolog, dar şi de scriitor care practică toate genurile literare (membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova din 1995), publică volumele de versuri: Spune ceva (Chişinău, 1993), Uniluconul (Chişinău, 1997), Nuca lui Nevermore (Timişoara, 1999), şi de eseuri: Există şi un Dumnezeu al bibliologiei (Chişinău, 2001), Jurnal parizian (Chişinău, 2001), Ochiul din oglinda paginii (Chişinău, 2002).

Este autorul a peste 200 de studii, articole, eseuri publicate în culegeri şi ediţii periodice de specialitate din republică, din România, Rusia, Iugoslavia, SUA, Austria, Franţa.

A redactat publicaţia Datina creştină. Este redactor-şef al Gazetei bibliotecarului. Este îngrijitorul mai multor volume de carte, unele deosebit de importante pentru spiritualitatea noastră: E. Renan, Viaţa lui Iisus (Chişinău, 1991), P. Ganenco, Scrieri istorice (Chişinău, 2001) etc.

Sub aspect teoretic în domeniul biblioteconomiei a fundamentat şi a demonstrat necesitatea reformei bibliotecare în republică, a elaborat modelul cibernetic al managementului de bibliotecă. În domeniul filozofiei biblioteconomiei se impune prin elaborarea/evidenţierea bazelor filozofice ale biblioteconomiei şi ale bibliologiei în general. A descoperit şi a reverberat noi adevăruri referitoare la Cazania Mitropolitului Varlaam, la opera lui Nicolae Densuşianu şi la dilema fiinţei noastre naţionale.

Alexe Rău are şi felul său de a fi în poezie, evidenţiat mai ales prin intermediul unor poeme din volumul Nuca lui Nevermore şi prin grupajele publicate în ultimii doi ani în revistele Contrafort (Chişinău), Cronica (Iaşi), Steaua (Cluj-Napoca), Bucovina literară (Suceava) ş.a.

A fost preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova (1996-2000), este vicepreşedinte al Societăţii Bibliofililor (din 1996), vicepreşedinte al CBN din 2001.

Distincţii: medalia Eminescu (2002), medalia Meritul Civic (1996), ordinul Pentru merit în grad de comandor (România, 2002), medalia Uniunii Europene Lider al comunităţii europene şi diploma Manager al sec. XXI (Bruxelles, 2002), Diploma UNESCO (2001).

Premii: Peniţa de aur al revistei Biblioteca din Bucureşti (1994); Octavian Goga pentru activitate ştiinţifică în bibliologie (Cluj, 1997); premiu pentru debut literar la Saloanele de Carte din Cluj şi Iaşi (1994); Premiul Fundaţiei Culturale pentru volumul Jurnal parizian în cadrul Anului literar 2001.

A decedat la 8 aprilie 2015.

 
     BNRM, Serviciul Programe Culturale,
Republica Moldova, MD 2012, Chişinau,
str. 31 August 78A, birou 12,
tel.: (+373 22) 23.80.11
fax: (+373 22) 22.14.75
e-mail: progrcult@yahoo.com
 COMPARTIMENTE
  1. Larga
  2. Alexe Rău - Cel de Larga
  3. Pe noi nouă adu-ne
  4. Prezent în antologii
  5. Filozoful Alexe Rău
  6. Fondator de Bibliotecă Naţională
  7. Biblioteca Naţională în circuitul de idei
  8. Publicații peste hotare
  9. Promotor al valorilor europene
  10. Redactor șef
  11. Difuzarea culturală
  12. Omul oglindirii polivalente
  13. Alexe Rău în arta plastică
  14. Inspirate din poezia lui Alexe Rău
     
 

Alexe RĂU

( 1953 - 2015 )

 
     

În plin modernism programatic Alexe Rău scutură de praf şi naftalină straie folclorice scoase din sofaua bunicii, evidenţiind pietrele scumpe şi fluturaşii metalici, demonstrând croiala lor modernă, fineţurile ţesăturii prin care a trecut şi firul greu al dorului: „Pe tine / Leru-i ler te iubesc eu / Numai aşa cum spune Dumnezeu / Uşor ca fulgul şi ca piatra greu”. În fond, e un necomplexat de formule, un „conservator” dezinteresat, un spontan şi un primitiv risipitor de frumuseţi vechi de psalmi, romanţe, colinde şi descântece, care-şi transcrie senzaţiile şi trăirile în desene mai şocante: „Şi-acum un rece alb se scurge-ncet / Până la urmă totul e omăt...

Mihai Cimpoi