Biblioteca Naţională a Republicii Moldova - Programe Culturale
  " Alexe RĂU - filosof și homo faber, fragil și înaripat "
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerBNRM, Serviciul Programe Culturale,
Republica Moldova, MD 2012, Chişinau,
str. 31 August 78A, birou 12,
tel.: (+373 22) 23.80.11
fax: (+373 22) 22.14.75
e-mail: progrcult@yahoo.com
 COMPARTIMENTE
  1. Larga
  2. Alexe Rău - Cel de Larga
  3. Pe noi nouă adu-ne
  4. Prezent în antologii
  5. Filozoful Alexe Rău
  6. Fondator de Bibliotecă Naţională
  7. Biblioteca Naţională în circuitul de idei
  8. Publicații peste hotare
  9. Promotor al valorilor europene
  10. Redactor șef
  11. Difuzarea culturală
  12. Omul oglindirii polivalente
  13. Alexe Rău în arta plastică
  14. Inspirate din poezia lui Alexe Rău
     
 

Alexe RĂU

( 1953 - 2015 )

 
     

Poezia sa se structurează pe o paletă tematică plurivocă, alcătuită din petale înfipte organic într-un suflet curat şi puternic, chiar dacă uneori frământat. Pentru Alexe Rău poezia este o stare existenţială, o eliberare, dar şi un sacrificiu... Este o îmbinare de simplitate şi puritate folclorică şi de lirică modernă, cu ecouri creatoare din lirica românească de vârf. Nota dominantă este alegoria, metafora cu semnificaţii inedite. Precum în poezia lui L. Blaga, lumina este o metaforă axă, aşa în poezia lui Alexe Rău, Marele Sol, menţionat şi în dedicaţie, poate fi iubita, iubirea, oraşul, pământul, existenţa sau toate la un loc...

T.A. Enăchescu