roenfr

Contacte

 

Conducerea
Informaţii generale
Direcții

 

Conducerea

Elena Pintilei
Director general
Tel.: (+373) 022 24 04 93
E-mail: elena.pintilei@bnrm.md

Cancelarie
Tel./fax: (+373) 022 22 14 75
E-mail: biblioteca@bnrm.md

Aliona Tostogan
Director adjunct
Direcţia Relații cu publicul

Tel.: (+373) 022 24 04 18

E-mail: a.tostogan@bnrm.md

Aliona Muntean
Director adjunct
Direcţia Resurse informaționale

Tel.: (+373) 022 24 04 18

E-mail: aliona.muntean@bnrm.md

Veronica Borș
Director adjunct
Direcţia Comunicare și

Tehnologia informaţiei
Tel.: (+373) 022 24 18 30
E-mail: vbors@bnrm.md

Vera Osoianu
Director adjunct
Direcţia Cercetare
şi dezvoltare în Biblioteconomie și
Știința informării

Tel.: (+373) 022 24 04 43

E-mail: vera.osoianu@bnrm.md

Martea Vasile

Director adjunct
Direcţia Infrastructură
Tel.: (+373) 022 24 04 72
E-mail: biblioteca@bnrm.md

 

Informaţii generale

Tel. : (+373) 022 22 51 11
E-mail: bibasist@bnrm.md

 

Direcții

Denumire Telefon E-mail
Direcţia generală
Cancelaria

           Tel./fax:
(+373) 022 22 14 75

biblioteca@bnrm.md
Serviciul financiar. Contabilitate
Contabil şef: Galina Malic
(+373) 022 22 91 34 contabilitate@bnrm.md
Resurse umane
Şef secție: Lilia Cara
(+373) 022 24 05 07 cadre@bnrm.md
Relații internaționale și suport managerial
Şef secție: Lilia Povestca
(+373) 022 24 18 30 lpovestca@bnrm.md
Direcţia „Relații cu publicul” 
Tel.: (+373) 022 24 04 18
E-mail: a.tostogan@bnrm.md
Acces general
Șef secție: Ludmila Brânza 
(+373) 022 22 40 71  acces@bnrm.md
Lectura publică
Şef secție: Tatiana Gheiceanu
(+373) 022 24 05 46 lectura@bnrm.md
Publicaţii seriale
Şef secție: Prijelevschii Irina
(+373) 022 24 04 45 seriale@bnrm.md
Carte veche şi rară
Şef secție: Veronica Cosovan
(+373) 022 24 25 35 carte_rara@bnrm.md
Colecţia de Arte şi Hărţi
Şef secție: Rodica Baleanu
(+373) 022 24 04 21 arta@bnrm.md
Audiovideoteca
Şef secție: Victoria Stanchevici
(+373) 022 24 41 87 audiovideo@bnrm.md
Literaturile lumii
Şef secție: Elina Bolgarina
(+373) 022 22 53 59 litera@bnrm.md
Asistenţă informațională
Şef secție: Valentina Popușoi
(+373) 022 22 51 11

bibasist@bnrm.md

Сentrul Pro-European de Servicii și Comunicare
Şef secție: Natalia Gulco
(+373) 022 24 10 96

cpesc@bnrm.md

Direcţia Resurse informaționale
Tel.: (+373) 022 24 04 18
E-mail: aliona.muntean@bnrm.md
Dezvoltarea și evidența colecţiilor
Şef secție: Lilia Roșioru
(+373) 022 22 26 95 completare@bnrm.md
Organizarea și conservarea colecţiilor
Şef secție: Ala Cozac
(+373) 022 24 05 96 cozac@bnrm.md
Rezerva Națională de Carte

(+373) 022 61 35  
Catalogare şi indexare
Şef secție: Natalia Creșciuc
(+373) 022 24 04 53 prelucrare@bnrm.md
Centrul tehnic de conservare
şi restaurare a documentelor
Şef centru: Valentina Granaci
(+373) 022 23 80 04 restaurare@bnrm.md

Centrul de coordonare bibliografică

al SIBIMOL
Şef secție: Liliana Clima

(+373) 022 24 02 32 sibimol@bnrm.md
Centrul Național de Digitalizare
Şef secție: Gaideu Doina
(+373) 022 24 37 47 moldavica@bnrm.md
Direcţia Comunicare și tehnologia informaţiei
Tel.: (+373) 022 24 18 30
E-mail: vbors@bnrm.md

Tehnici informaționale
Şef secție: Sergiu Elaşco
(+373) 022 23 48 92 automatizare@bnrm.md
Cercetare bibliografică
Şef secție: Elena Balinschi
(+373) 022 24 20 45 bibnat@bnrm.md
Marketing și comunicare socioculturală
Şef secție: Ana Plamadeala
(+373) 022 24 05 51 marketing@bnrm.md
Centrul editorial-poligrafic
Şef secție: Jana Badan
(+373) 022 23 80 11 editura@bnrm.md
Revista social-culturală „Moldova”
Redactor șef: Liliana Păpușoi
           -  
Direcţia Cercetare şi dezvoltare în biblioteconomie și Știința Informării
Tel.: (+373) 022 24 04 43
E-mail: vera.osoianu@bnrm.md
Dezvoltare în biblioteconomie
și Știința Informării

Şef secție: Ecaterina Dmitric
(+373) 022 24 00 70 dbiblio@bnrm.md
Studii şi cercetări
Şef secție: Victoria Vasilica
(+373) 022 24 00 70 vasilica@bnrm.md
Centrul de Statistică
Şef secție: Victoria Popa
(+373) 022 24 00 70 statistica@bnrm.md
Centrul de Formare Continuă
în Biblioteconomie
și Științe ale Informării

Şef secție: Ludmila Corghenci
(+373) 022 24 00 70 lcorghenci@bnrm.md
Direcţia Infrastructură
Tel.: (+373) 022 24 04 72
E-mail: biblioteca@bnrm.md

Inginer

 

022 22 04 72  

specialist securitate și sănătate în muncă

 

022 22 37 07  

administrator

Cazacu Aliona

022 24 04 72