roenfr

Săli de lectură

 

În BNRM funcționează 11 săli de lectură pentru utilizatori, nouă dintre ele sunt specializate. În sălile de lectură pot consulta documentele simultan 290 de utilizatori.

Localizare Denumirea sălii de lectură Nr. locuri Servicii oferite
Blocul central
Sala de lectură nr. 1 cu profil universal 38 Acces la catalogul on-line, Internet, baze de date; acces liber la colecția ONU și OSCE, asistență în regăsirea informației, îndrumarea utilizatorilor, consultarea documentelor
Sala de lectură nr. 2 cu profil universal 62 Acces la catalogul on-line, Internet, baze de date, asistență în regăsirea informației, îndrumarea utilizatorilor, consultarea documentelor
Sala literaturii de referință 36 Acces la colecția de referință, referințe și cercetări bibliografice la cerere, acces la Internet
Sala de Cataloage 24 Asistență în regăsirea informației, acces la cataloagele alfabetic și sistematic pentru public, la catalogul analitic ș.a
Moldavistica 14 Acces la publicațiile despre Moldova editate pe teritoriul republicii și în afara hotarelor ei; acces la Internet, cercetări bibliografice
Publicații seriale 28 Acces la ziare, reviste, anuare etc. în format tradițional și electronic; xerocopierea publicațiilor
Literaturile lumii 31 Acces la documente despre literatura universală, la Internet, CD-ROM-uri, baze de date, cataloage ale serviciului
Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare 22 Acces la documente și publicații ale organismelor europene, precum și accesul la bazele de date europene
Blocul nr. 2 Carte veche și rară 24 Acces la manuscrise, cărți vechi și rare, teze naționale de doctorat; acces la cataloage ale serviciului, la catalogul on-line
Colecție de artă și hărți 32 Acces la albume, reproduceri de artă, cărți poștale, stampe, hărți etc.; acces la Internet, asistență bibliografică
Sala Audiovideoteca 20 Acces la note muzicale, benzi magnetice, CD-Rom, DVD-ROM, casete, colecția de publicații din domeniul muzicii; asistență bibliografică; multiplicări audio, xerocopiere, scanare etc.
Centrul de informare și documentare în biblioteconomie 30 Acces la colecția de publicații din domeniul biblioteconomiei, acces la Internet.