roenfr

Cataloage tradiţionale

 

Cataloge

Cataloagele cărţilor:

 • Catalogul alfabetic pentru public (Bloc nr. 1, et. 2, Sala de cataloage)
 • Catalogul alfabetic al cărţilor vechi şi rare (Bloc nr. 2, et. 1, Serviciul Carte veche si rara)
  • Se completează din 1970 şi include informaţii despre achiziţiile de carte veche şi rară ale Bibliotecii, începând cu anul 1566 până în prezent.
 • Catalogul alfabetic al cărţilor în limbi moderne – Domeniile : 0 Generalităţi. 398 Folclor. 8 Limbă. Lingvistică. Literatură (Bloc nr.1, et. 3, Serviciul Literaturile lumii)
 • Catalogul sistematic pentru public (Bloc nr. 1, et. 2, Sala de cataloage)
  • Organizat în a. 1945, include informaţii despre documentele intrate în colecţiile Bibliotecii, începând cu sec. XVI.
 • Catalogul sistematic al cărţilor în limbi moderne – Domeniile : 0 Generalităţi. 398 Folclor. 8 Limbă. Lingvistică. Literatură (Bloc nr.1, et. 3, Serviciul Literaturile lumii)
 • Catalogul tematico-cronologic al cărţilor vechi şi rare (Bloc nr.2, et.1, Serviciul Carte veche şi rară)
  • Se completează din 1981 şi include informaţii despre achiziţiile de carte veche şi rară ale Bibliotecii din 1566 până în prezent.

Cataloagele publicaţiilor seriale:

 • Catalogul alfabetic al publicaţiilor seriale (Bloc nr. 1, et. 2, Sala de cataloage)
 • Catalogul alfabetic al publicaţiilor periodice rare (Bloc nr. 2, et. 1, Serviciul Carte veche şi rară)
  • Se completează din a. 1980. Limite cronologice: 1751-1944

Cataloagele alfabetice şi sistematice ale colecţiilor speciale:

 • Manuscrise (Bloc nr. 2, et. 1, Serviciul Carte veche si rară)
 • Rezumate ale tezelor de doctorat (Bloc nr. 1, et. 3, Sala de lectură)
  • Iniţiat în a. 1965, include informaţii despre rezumatele tezelor de doctorat conform specificărilor pe domenii ale “Nomenclatorului cu specialităţi ştiinţifice” al Comisiei Superioare de Atestare a R.M.
 • Documente de muzică tipărită (Bloc nr. 2, et. 2, Audiovideoteca)
 • Documente AV (Bloc nr. 2, et. 2, Audiovideoteca)
 • Documente grafice (Bloc nr. 2, et. 1, Serviciul Colecţii de artă şi hărţi)

Cataloage tematice:

 • Istoria cărţii şi tiparului (Bloc nr. 2, et. 1, Serviciul Carte veche şi rară)
  • Se completează din a. 1977. Limite cronologice: sec. XIX-până în prezent
 • Opere muzicale (Bloc nr. 2, et. 2, Audiovideoteca)
 • Opere literare în periodice (Bloc nr. 1, et. 2, Sala de cataloage)
 • Scenarii de cinema (Bloc nr. 1, et. 2, Sala de cataloage)
 • Curente literare (Bloc nr.1, et. 3, Serviciul Literaturile lumii)
 • Genuri literare (Bloc nr.1, et. 3, Serviciul Literaturile lumii)
 • Istorie şi critică literară (Bloc nr.1, et. 3, Serviciul Literaturile lumii)
 • Premii literare. Laureaţi ai premiilor literare (Bloc nr.1, et. 3, Serviciul Literaturile lumii)
 • Sărbători. Tradiţii. Obiceiuri. Datini (Bloc nr.1, et. 3, Serviciul Literaturile lumii)
 • Opere artistice publicate în ediţii periodice (Bloc nr.1, et. 3, Serviciul Literaturile lumii)
 • Limbă. Lingvistică. Filologie (Bloc nr.1, et. 3, Serviciul Literaturile lumii)

Cataloage de titluri:

 • Titluri de opere literare (Bloc nr. 1, et.2, Sala de cataloage)
 • Titluri de opere dramatice (Bloc nr. 1, et. 2, Sala de cataloage)
 • Folclor muzical (Bloc nr. 2, et. 2, Audiovideoteca)
 • Denumiri şi primele cuvinte ale cântecelor (Bloc nr. 2, et. 2, Audiovideoteca)

Cataloage analitice:

 • Catalogul sistematic analitic (Bloc nr.1, et. 2, Sala de cataloage)
 • Catalogul sistematic analitic “Moldavica” (Bloc nr. 1, et. 2, Serviciul Moldavistica)
 • Personalia (Bloc nr.1, et. 2, Sala de cataloage)
 • Catalogul analitic al articolelor din periodice “Scriitori străini” (Bloc nr.1, et. 3, Serviciul Literaturile lumii)