roenfr

Cataloage tradiţionale

 

Cataloge

 

Sistemul de cataloage de serviciu

Catalogul alfabetic general al cărților este o parte importantă a aparatului de referință și informare al BNRM și include descrieri bibliografice ale cărților, revistelor, publicațiilor continue, publicații de artă, documente de reglementare etc., în limba română, în limba rusă și în limbi străine. Catalogul alfabetic general conține înregistrări bibliografice pentru cărțile fondului principal al Bibliotecii, inclusiv documentele din colecțiile speciale.

Catalogul este organizat în ordine alfabetică a numelui  de familie al autorilor, titluri individuale  și colective și este alcătuit din fișele descrierilor principale, fișele descrierilor analitice, fișele descrierilor complementare, fișele de trimitere- generale și speciale – cu vedere la autor persoană fizică, autor colectiv sau titlu.

Sistemul de cataloage pentru public

Catalogul alfabetic pentru public (Blocul nr. 1, et. 2, Sala de referințe).

     Este catalogul care grupează descrierile bibliografice în ordine alfabetică a numelui de familie al autorilor lucrărilor existente în Bibliotecă, iar dacă lucrările sunt fără autor declarat sau cu mai      mulți de trei autori, în ordinea titlurilor  acestor lucrări.

o   Catalogul sistematic pentru public (Blocul nr. 1, et. 2, Sala de referințe) grupează descrierile bibliografice principale în ordinea succesiunii indicilor CZU atribuiți după conținutul cărților, conform principiului dezvoltării fiecărei ramuri de cunoștințe de la general la particular. Catalogul sistematic reflectă documentele aflate în colecții după conținutul lor. Organizat în anul 1945, include informaţii despre documentele intrate în colecţiile Bibliotecii, începând cu sec. XVI.

o    Catalogul sistematic pentru public al edițiilor de până la 1983.

o    Catalogul alfabetic al publicaţiilor seriale (Bloc nr. 1, et. 3, Sala de lectură)

o    Catalogul analitic al articolelor din publicațiile periodice (Blocul nr. 1, et. 2, Sala de referințe). Este catalog în care sunt plasate înregistrările bibliografice, obiectul cărora este partea componentă a unui document pentru care sunt necesare date despre documentul gazdă din care face parte.

Colecții speciale

·   Catalogul alfabetic al cărţilor vechi şi rare (Blocul nr. 2, et. 1, secția Carte veche si rara)

·   Catalogul sistematic al cărților vechi și rare (Blocul nr. 2, et. 1, secția Carte veche si rara)

·   Catalogul alfabetic al publicaţiilor de artă (Blocul nr. 2, et. 1, secția Arte plastice)

·   Catalogul alfabetic al pancardelor (Blocul nr. 2, et. 1, secția Arte plastice)

·   Catalogul sistematic al publicaţiilor de artă (Blocul nr. 2, et. 1, secția Arte plastice)

·   Catalogul sistematic al publicaţiilor cartografice (Blocul nr. 2, et. 1, secția Arte plastice)

·   Catalogul alfabetic al materialelor AV (DC, Cs, CD) (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·    Catalogul alfabetic al muzicii tipărite (note, partituri) (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·   Catalogul sistematic al materialelor AV (DC, Cs, CD) (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·    Catalogul sistematic al muzicii tipărite (note, partituri) (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·    Catalogul sistematic analitic (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

§  Catalogul sistematic Teze de doctorat (Bloc nr. 1, et. 2, Sala pentru cercetători). Iniţiat în anul 1965, include informaţii despre rezumatele tezelor de doctorat conform specificatiilor pe domenii ale “Nomenclatorului cu specialităţi ştiinţifice” al Comisiei Superioare de Atestare a R.M.

·    Catalog sistematic  Rezumate ale tezelor de doctorat (Bloc nr. 1, et. 2, Sala pentru cercetători)

·    Catalog alfabetic al cărților în limbi moderne (Blocul 1, et. 3, Secția Literaturile lumii)

·    Catalog sistematic al cărților în limbi moderne (Blocul 1, et. 3, Secția Literaturile lumii)

·   Catalog analitic al articolelor din periodice ”Scritori străini” (Blocul 1, et. 3, Secția Literaturile lumii)

Cataloage tematice (Fișiere)

·   Fişierul periodicelor în domeniul artei (Blocul nr. 2, et. 1, Arte plastice)

·   Fişierul de nume al pictorilor străini (Blocul nr. 2, et. 1, Arte plastice)

·   Fişierul analitic al portretelor (Blocul nr. 2, et. 1, Arte plastice)

·   Fișierul Titluri de opere literare (Blocul nr. 1, et. 2, Sala de referințe)

·    Fișierul Opere  literare în periodice (Blocul nr. 1, et. 2, Sala de referințe)

·    Fișierul Personalia (Blocul nr. 1, et. 2, Sala de referințe)

·   Fișierul Muzică vocală pentru copii (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·    Fișierul Autorii textelor ale operelor vocale (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·    Fișierul Denumiri și primele cuvinte ale operelor vocale (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·    Fișierul Cântece din filme (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·    Fișierul Orchestre (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·    Fișierul Ansambluri (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·    Fișierul Muzică pentru baian (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·    Fișierul Muzică pentru acordeon (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·    Fișierul Muzică pentru pian (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·    Fișierul Muzică pentru instrumente cu coardă și arcuș și de suflat (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·    Fișierul Compozitorilor străini (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·     Fișierul denumirilor de opere muzicale (Blocul nr. 2, et. 2, secția Audiovideoteca)

·     Fișierul Periodica curentă (Blocul 1, et. 3, secția Literaturile lumii)

·     Fișierul Curente literare (Bloc nr.1, et. 3, secția Literaturile lumii)

·     Fișierul Genuri literare (Bloc nr.1, et. 3, secția Literaturile lumii)

·     Fișierul Istorie şi critică literară (Bloc nr.1, et. 3, secția Literaturile lumii)

·    Fișierul Premii literare. Laureaţi ai premiilor literare (Bloc nr.1, et. 3, secția Literaturile lumii)

·    Fișierul Sărbători. Tradiţii. Obiceiuri. Datini (Bloc nr.1, et. 3, secția Literaturile lumii)

·    Fișierul Opere artistice publicate în ediţii periodice (Bloc nr.1, et. 3, secția Literaturile lumii)

·     Fișierul Limbă. Lingvistică. Filologie (Bloc nr.1, et. 3, secția Literaturile lumii)