roenfr

EXPOZIŢIA PERSONALĂ A ARTISTULUI PLASTIC

VLADIMIR FRUMUSACHI, „DIALOG”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziţia personală a artistului plastic Vladimir Frumusachi, cu genericul „Dialog”, care reunește circa 30 de lucrări executate în diferite tehnici ale artei vizuale.

În cadrul expoziției sunt expuse lucrări ce reprezintă peisaje arhitecturale de pe ambele maluri ale Nistrului, lucrări cu un belşug de culoare și cu o multitudine de tonalităţi și contraste.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 20 iunie - 30 septembrie 2022, blocul central, etajul II, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

EXPOZIȚIE DE DOCUMENTE ȘI BANERE

„30 de ani de relații diplomatice între Republica Moldova și Republica Austria"

        

Biblioteca Națională a Republicii Moldova în parteneriat cu Ambasada Republicii Austria în Republica Moldova vă invită să vizitați expoziția de documente „30 de ani de relații diplomatice între Republica Moldova și Republica Austria”. Scopul expoziției este de a promova relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Austria pe parcursul a trei decenii, a reconfirma interesul și angajamentul Republicii Moldova în vederea consolidării și dezvoltării relațiilor de prietenie moldo-austriece, prin documente și publicații periodice din colecțiile BNRM.

Documentele sunt expuse în compartimente tematice, oferind prilejul de a consemna relațiile diplomatice dintre Republica Austria și Republica Moldova: „Austria, din perspectivă istorică", „Viena-capitala culturală", „Influențe culturale vieneze în arhitectura Chișinăului", „Documente austriece din colecția BNRM", documente dedicate muzicii clasice austriece  (Mozart, Haydn, Schubert, Strauss), precum și picturii austriece. Este expusă o colecție de literatură austriacă, în limba germană și în traduceri, atât clasică (Rainer-Maria Rilke, Franz Kafka, Elias Canetti, etc.), cât și contemporană. O atenție specială în expoziție este dedicată proiectelor realizate de Biblioteca Națională a Republicii Moldova în cooperare cu Ambasada Austriei la Chișinău și Forumul Cultural Austriac cu sediul la București.

Expoziția de banere cu genericul „30 de ani de existență a relațiilor diplomatice dintre Republica Austria și Republica Moldova”, create de Ambasada Austriei la Chișinău, oferă ocazia de a ne reîntoarce în timp când au fost stabilite relațiile diplomatice între cele două țări, dar și parcursul parteneriatului și cooperarea pentru dezvoltare în diferite domenii: securitate, economie, sănătate, cultură, educație etc.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 9 iunie – 29 iulie 2022, spațiul expozițional, etajul I, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”)

Expoziție de documente

„SPIRIDON VANGHELI - SCRIITORUL DIN COLIBA ALBASTRĂ A COPILĂRIEI”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează expoziția de documente „SPIRIDON VANGHELI - SCRIITORUL DIN COLIBA ALBASTRĂ A COPILĂRIEI”, consacrată aniversării a 90-a de la nașterea prozatorului, poetului, traducătorului, editorului de cărți pentru copii, cunoscut ca „tatăl lui Guguță” Spiridon VANGHELI. Expoziția cuprinde circa 120 de documente ce reflectă diversitatea creației și activității ca publicist, traducător, autor de abecedare și manuale, antologii de poezie și proză. Documentele sunt compartimentate în: opera literară: poezie, proză, publicistică, volume editate aparte, în antologii, culegeri și publicații periodice; Spiridon VANGHELI – traducător, redactor, alcătuitor; Spiridon VANGHELI în alte limbi; Referințe critice, aprecieri.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 13 iunie - 14 iulie 2022, spațiul expozițional, etajul II, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

EXPOZIȚIE DE DOCUMENTE

“MIHAI EMINESCU - VASILE ALECSANDRI:

VALORI CULTURALE ROMÂNEŞTI”

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova invită doritorii să viziteze expoziţia cu genericul „Mihai Eminescu - Vasile Alecsandri: Valori culturale româneşti”, dedicat creatorilor limbii literare moderne: Mihai Eminescu - Vasile Alecsandri. Expoziţia aduce în vizorul publicului larg un spectru variat de documente ce reflectă viața și activitatea celor mai de seamă poeţi români ai secolului al XIX-lea. Cele circa 100 de publicaţii sistematizate în două compartimente, cuprind cărți rare, ediții facsimile, cărţi poştale, plicuri, timbre, medalii, documente de arhivă, cărți minuscule ediţii antume şi postume traduse în diferite limbi.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 6 iunie 2022 – 25 iulie 2022, în spațiul expozițional, etajul II, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

EXPOZIȚIE DE ARTĂ PLASTICĂ

„LOC DE JOACĂ PENTRU VISUL MEU”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția „Loc de joacă pentru visul meu”, care se desfășoară tradițional, în ajunul Zilei Internaționale a Copilului. În cadrul expoziției sunt expuse lucrări executate în diverse tehnici cu scopul de a promova valorile artistice a creației elevilor din clasele primare cu profilul arte plastice de la liceele Liceul Teoretic cu Profil Arte "Ion și Doina Aldea-Teodorovici" și Liceul Teoretic "Ginta Latină" din mun. Chișinău, oferindu-le posibilitatea de a-și manifesta talentul și aptitudinile artistice.

Coordonatori: Lily Prisăcaru, director adjunct profil arte, IP LTPA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, membru al UAP din Republica Moldova; Valentin Vârtosu, profesor de artă plastică, IP LTPA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, membru al UAP din Republica Moldova și UAP România, filiala Iași; Mihai Prisăcaru, profesor de artă plastică, IP LTPA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, membru al UAP din Republica Moldova.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 1 iunie - 20 august 2022, spațiul expozițional, secția Arte și hărți, blocul II, et. I (str. 31 August 1989, nr. 78A).

EXPOZIȚIE DE BENZI DESENATE

“ARTA CARE DĂ VIAȚĂ IMAGINILOR”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția de benzi desenate „ARTA CARE DĂ VIAȚĂ IMAGINILOR”. Expoziția propune publicului larg benzi desenate de toate categoriile și cu divers conținut din colecțiile BNRM, care reflectă evoluția artei desenului pe bandă, istoria apariției cărților integrale a benziilor desenate, tipurile de benzi desenate și domeniile în care se utilizează acestea. Expoziția cuprinde monografii, enciclopedii, dicționare, albume, reviste, postere ce reflectă istoria apariției benzilor desenate, documente ce oglindesc benzi desenate pentru copii și maturi în diferite limbi, operă literară în benzi desenate, etc.

Expoziția va fi expusă în perioada 1 iunie – 25 august 2022, spațiul expozițional Colecția de Arte și Hărți, etajul 1, blocul II (str. 31 August 1989, nr. 78).

Programul Național LecturaCentral, ediția a 5-a, 2022

Genericul „Cartea și lectura: context al consolidării relațiilor dintre bibliotecă și comunitate” al Programului Național LecturaCentral-2022 este bazat pe prioritățile profesionale ale anului 2022, aprobate la Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (SNB) la 3 noiembrie 2021.

Programul Național LecturaCentral a fost conceput și s-a afirmat timp de patru ediții ca instrument puternic de consolidare a eforturilor de stimulare a interesului pentru lectură, concentrând pe aceeași platformă atât structuri culturale și sociale, cât și persoane cu responsabilități în acest domeniu.

Printre activitățile care vor fi organizate în cadrul ediției:

· Organizarea a 5 traininguri în cadrul Centrului de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării privind dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în vederea realizării programului;

· Organizarea conferințelor zonale în patru zone ale republicii concepute pentru sprijinirea bibliotecilor în implementarea priorităților profesionale, stabilite pentru anul de referință prin cunoașterea experiențelor reprezentative, punerea la dispoziție a instrumentelor utile pentru activitatea coordonată. În acest context vor fi trasate principalele direcții pentru bibliotecile publice teritoriale în realizarea Programului Național LecturaCentral, ediția a V-a, 2022;

· Elaborarea suportului metodologic în vederea implementării programului „Consolidarea relațiilor între bibliotecă și comunitate”;

·  Organizarea sondajului de opinie „Topul celor mai citite 10 cărți, editate în anul 2021”;

· Campania „Septembrie – nici o zi fără lectură”: Bibliotecile de toate tipurile din Sistemul Național de Biblioteci vor elabora și implementa o agendă extinsă de activități axate pe promovarea lecturi, care va include: prezentări, expoziții de carte din colecții; lansări de carte, conferințe literare off/online, inițiative sociale de implicare a membrilor comunității în promovarea cărții și lecturii etc.;

·   Organizarea ediției a IV-a a Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare” (participanți: bibliotecari, scriitori, autori de publicații, editori, oameni de creație, reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale);

·    Organizarea întâlnirilor cu scriitorii autohtoni, lecțiilor publice cu implicarea experților din diverse domenii ale cunoașterii: medicină, ecologie, istorie/arhivistică; dezvoltare personală; literatură. Prin varietatea domeniilor de cunoașterea scopul acestor activități este de a implica bibliotecile și comunitatea în implementarea Agendei ONU 2030.

Ediția a cincea a Programul Național LecturaCentral- 2022 va fi orientat spre un grup țintă extins: bibliotecari din Sistemul Național de Biblioteci, cadre didactice, reprezentanți ai sectorului editorial-poligrafic din Republica Moldova, a tuturor membrilor comunității indiferent de vârstă, statut social, apartenență religioasă, sex etc.

Rămânem în speranța implicării în Programul/Proiectul național a tuturor tipurilor de biblioteci din cadrul SNB – biblioteci naționale, publice teritoriale, din învățământ specializate.

Pentru întrebări și informații suplimentare contactați secretariatul Programului Național LecturaCentral:

Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării Tel.: 022 240070; 022 240443; e-mail: dbiblio@bnrm.md, Skype ID: dbiblio