roenfr

SALON MUZICAL

„N-OI UITA VREODATĂ, DULCE BUCOVINĂ”.

ARMONII CERNĂUȚENE

Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită doritorii la ședința Salonului muzical, organizată în parteneriat cu Societatea „Doamnele Române”, în cadrul căreia vor fi lansate cartea „Veșnic adăpost al ființei noastre”, semnată de jurnalista și scriitoarea înflăcărată din Cernăuți Maria TOACĂ și a CD-ului „Cred în fericire” al interpretei de muzică folk și radio jurnalistei Carolina JITARU.

Cartea „Veșnic adăpost al ființei noastre”, autor Maria TOACĂ, publicată în Colecția Biblioteca Societății „Golgota” a Românilor din Ucraina, este despre un Eminescu altfel, viu și vital pentru românii de pe pământul înstrăinat ca aerul și credința în Mântuitor. O carte „puternică, zguduitoare, carte de iubire sinceră, intensă pentru Eminescu, nu ocolește dureroasa întrebare: „Oare numai când suntem înstrăinați într-o lume mai bună sau când ne pomenim în pericol de moarte avem nevoie de acest veșnic adăpost, care pentru noi este Mihai Eminescu?”, menționează Doina CERNICA (Suceava).

Albumul muzical „Cred în fericire” este un CD de pionierat, care include cântece pe versurile poeților români din regiunea Cernăuți, interpretate de Carolina JITARU, redactor și comentator politic la Radio Ucraina Internațional, Redacția emisiuni în limba română. Reprezintă comunitatea românească și în muzica ucraineană din ținut.

Participă: Arcadie SUCEVEANU, Maria ILIUȚ, Mihai MORĂRAȘ, Vasile ȘOIMARU, Petru HADÂRCĂ, Zina IZBAȘ, Luminița DUMBRĂVEANU, Adela MATEEVICI, Dinu MATVIEVICI și alte personalități marcante.

Moderatori: Diana VĂLUȚĂ și Carolina JITARU.

Parteneri media: Radio România Internațional, Radio Ucraina Internațională.

Evenimentul va avea loc la 9 decembrie 2023, ora 14:00, Sala de conferințe „Alexe Rău”, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

SALON DE ARTĂ

EXPOZIȚIE PERSONALĂ DE ILUSTRAȚII ȘI GRAVURI

Alexei COLÎBNEAC, 80 de ani de la naștere

50 de ani alături de revistele pentru copii și tineret „ALUNELUL” și „NOI”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită doritorii la o nouă întâlnire în cadrul Salonului de Artă, sărbătoare a spiritului și a culorilor, vernisarea expoziției personale aniversare de ilustrații și gravuri a Maestrului Alexei Colîbneac, pictor, grafician, profesor universitar. Expoziția cuprinde 33 de lucrări, dintre care 15 sunt ilustrații ale copertelor revistelor „ALUNELUL” și „NOI”, dar și a unor opere ale scriitorilor și poeților din literatura română și universală, elaborate în diferiți ani de activitate. 18 lucrări sunt părți componente ale linogravură „Căderea în păcat”, o lucrare unică în felul ei, concepută în anul 1970 la Sankt Petersburg (Rusia), ca „o încercare de a comenta în limbaj plastic noțiunea de „cădere în păcat” și, drept consecință a acestei „căderi”, complexul vinovăției ce afectează, în mod frecvent, una din tainele lumii și anume taina zămislirii vieții”.

În vizorul publicului este expusă și o expoziție de documente (monografii, enciclopedii, albume, reproduceri, pliante, cărți poștale, ediții periodice, filatelie) din colecțiile BNRM, ce reflectă domeniile de activitate atât didactică, cât și creativă/artistică ale artistului plastic Alexei Colîbneac, care a ajuns la o aniversare solidă – 80 de ani de la naștere.

Expoziția poate fi vizitată începând cu 5 decembrie 2023 - 25 ianuarie 2024, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, blocul II, etajul 1, sala de lectură Colecția de Arte și Hărți (str. 31 august 1989, 78)

Evenimentul de vernisare v-a avea loc la 5 decembrie 2023, ora 15.00, sala de lectură Colecția de Arte și Hărți, blocul II, etajul 1 (str. 31 august 1989, 78)

Expoziție personală a artistului plastic Valentina Brâncoveanu

„ROMÂNIA MEA”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită doritorii la vernisarea expoziției personale a artistului plastic Valentina BRÂNCOVEANU, cu genericul „ROMÂNIA MEA”.

Expoziția cuprinde 60 de lucrări artistice, realizate pe teritoriul României după 1991, în tehnica uleiului pe pânză. Toate lucrările, în ansamblu, povestesc despre anotimpurile lăuntrice trăite și retrăite în culori, în vibrațiile acestora datorită texturilor și structurilor obținute de penel. Prin operele sale, artista ne amintește cât de frumoasă este natura României, prin care a redat imagini din diverse zone, un loc aparte fiind zona Ipotești.

Printre lucrări expuse enumerăm: Bojdeuca lui Ion Creangă, Teiul lui Mihai Eminescu, Sanatoriul ”Caritatea” (str. Plantelor nr. 9, București, unde s-a stins din viață poetul Mihai Eminescu), Casa preşedintelui Sfatului Ţării Ion Inculeţ din București, Casele străbunilor din Câmpulung Moldovenesc, Munții Maramureșului și Vatra Dornei, Lacul cu nuferi, Casa memorială Mihai Eminescu, Bisericuța familiei Eminovici, Clubul „Junimea” din Iași etc.

Expoziția va fi deschisă pentru vizitatori în perioada 28 noiembrie 2023 - 28 februarie 2024, blocul central, etajul 2 (str. 31 august 1989, 78 A).

Evenimentul de vernisare va avea loc la 28 noiembrie 2023, ora 11:00, bloc central, etaj 2 (str. 31 august 1989, 78 A).

Expoziţie tematică

,,Violența împotriva femeilor – pandemie globală a umanităţii”

În contextul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova a organizat expoziţia tematică ,,Violența împotriva femeilor – pandemie globală a umanităţii”, ce reflectă strategiile de prevenire şi combaterea violenţei împotriva femeilor, raportul de estimare a costurilor violenţei în familie şi a violenţei împotriva femeilor în Moldova, egalitatea de gen: contextul legal, instituţional şi de politici în Republica Moldova, cadrul juridic naţional de protecţie împotriva violenţei în familie etc. Expoziţia cuprinde circa 70 documente si este sistematizată în  compartimente ce reflectă: investirea pentru prevenirea violenţei împotriva femeilor şi fetelor; violenţa bazată pe gen - premisa discriminării, neglijării şi exploatării; violenţa în familie - maladia secolului XXI.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 25 noiembrie -10 decembrie 2023, Centrul de Informare ONU, etaj II, bloc central (str. 31 august 1989, 78 A).             

EXPOZIŢIE DE DOCUMENTE

„ACADEMICIENI DIN BASARABIA ŞI TRANSNISTRIA”

(a doua jumătate a secolului al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea)

În contextul Zilei Internaționale a Științei, Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită doritorii să viziteze expoziţia de documente „Academicieni din Basarabia şi Transnistria”. Expoziţia cuprinde 110 documente ce reflectă microbiografiile şi opera științifică a personalităţilor care au contribuit esențial la dezvoltarea științei și culturii naționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea până în prima jumătate a secolului al XX-lea, astfel, demonstrând continuitatea gândirii ştiinţifice pe acest meleag.

Printre aceste personalităţi se înscriu aşa figuri ca: geograful şi climatologul Lev S. Berg (1876-1950), istoricul Ştefan Ciobanu (1883-1950), agrologul Nicolae A. Dimo (1873-1959), astrofizicianul Nicolae N. Donici (1874-1956), istoricul Iustin Frăţiman (1870-1927), istoricul şi heraldistul Paul Gore (1875-1927), specialistul în domeniul viticulturii Ştefan Gonata (1838-1896), publicistul, poetul şi militantul mişcării naţionale Pantelimon Halippa (1883-1979), scriitorul, folcloristul, cercetătorul în diverse domenii ale ştiinţei Alexandru Hajdeu (1811-1872), filologul, istoricul Bogdan Petriceicu Haşdeu (1838-1987), fizicianul Ion Inculeţ (1884-1940), istoricul Nichita Smochină (1894-1980) etc.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 10 noiembrie -15 decembrie 2023, spațiul expozițional, etaj II, bloc central (str. 31 august 1989, 78 A).

EXPOZIȚIE DE PUBLICAȚII

„ALBERT CAMUS – PERSONALITATE COMPLEXĂ A CULTURII FRANCEZE.

110 ANI DE LA NAȘTERE”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la expoziția de publicații „Albert CAMUS – personalitate complexă a culturii franceze. 110 ani de la naștere”. În cadrul expoziției sunt prezente cele mai importante opere lui Camus („Ciuma”, „Cădere”, „Mitul lui Sisif”, etc.) în limbile franceză și engleză, precum și publicații de critică literară despre scriitorul existentialist și umanist al secolului XX, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în anul 1957.

Expoziția poate fi vizitată până la 15 decembrie 2023, în spațiul Literaturile lumii, etajul III, bloc central (str. 31 august 1989, 78A).

EXPOZIȚIE TEMATICĂ

„ALEXE RĂU: BIBLIOTECAR, SCRIITOR, FILOSOF”

70 de ani de la naștere

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova organizează expoziţia de documente cu genericul „ALEXE RĂU: BIBLIOTECAR, SCRIITOR, FILOSOF”, 70 de ani de la naștere, în semn de recunoştinţă și respect pentru fostul director general al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, bibliologul, poetul, eseistul și filosoful culturii, doctorul în filosofie, Omul Emerit Alexei Rău.

Prezenţă notorie în cultura naţională, a înscris în paginile acesteia o întreagă epocă care nu a însemnat doar realizări remarcabile în domeniul biblioteconomiei, ci şi sensibilitate pentru valorile naţionale, cultura şi filozofia acestui popor, pe care o regăsim şi resimţim în opera sa poetică şi filozofică. A fost un etalon al intelectualului moldovean în tot ceea ce a făcut pentru domeniul căruia i s-a dedicat până la ultima suflare.

Expoziția înserează circa 100 de documente, publicații, reviste, dar și manuscrise, poze, diplome, medalii din arhiva personală a familiei Rău.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 1 noiembrie 2023- 15 ianuarie 2024, blocul central, spațiul expozițional etajul II (str. 31 august 1989, 78A).