roenfr

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ

„COSMOSUL O CĂLĂTORIE A SUFLETULUI ”, autor Veronica Untilă

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția de pictură „Cosmosul o călătorie a sufletului”, semnată de tânăra pictoriță Veronica Untila . Expoziția cuprinde 22 de lucrări cu tematică specifică: cosmosul, fiind ca o călătorie filosofică a sufletului în creația autoarei. Autoarea exprimă călătoria sufletului prin imagini de stele și galaxii, sugerând conexiuni metafizice și întrebări existențiale. În acest context, lucrările prezente în expoziție explorează întrebări profunde despre natura umană, existența și locul nostru în univers, transmite emoții profunde și senzații de expansiune spirituală, ilustrând ideea că sufletul uman este legat de cosmos într-un mod sublim. Astfel, cosmosul ca o călătorie a sufletului în creația artistică o explorare profundă și emoțională a misterelor universului și a locului nostru în el, provocând reflecții asupra frumuseții, fragilității și infinității existenței umane.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 1 iulie – 1 octombrie 2024, blocul central, etaj 1, Sala de conferință “Alexe Rău” (str. 31 august 1989, 78 A).

SALON DE ARTĂ

EXPOZIȚIE DE GRAFICĂ ȘI PICTURĂ

„MEANDRE CROMATICE”, ED. A III-A

Tabăra internațională de creație artistică

Biblioteca Națională a Republicii Moldova în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova și Uniunea Artiștilor Plastici din România, inclusiv Filiala Iași, Asociația Profesorilor de Arte Vizuale din Republica Moldova și Salonul Internațional al Profesorilor de Arte Vizuale Iași, Colegiul de Arte plastice „Al. Plămădeală”, organizează Salonul de Artă în cadrul căruia va fi vernisată expoziția de pictură și grafică cu genericul “Meandre cromatice”. Evenimentul este organizat în scopul promovării valorilor culturale naționale și a creației artistice contemporane, și cuprinde lucrările realizate de 28 de artiști plastici din Republica Moldova și România în cadrul Taberei internaționale de creație artistică, ediția a III-a, desfășurată în perioada 09-14.07.2024.

Coordonatori: Eleonora Brigalda, dr. artist plastic, prof. univ., Ofelia Huțul, dr. artist plastic. Director artistic: Ștefan Popa, dr. artist plastic.

Expoziția este deschisă publicului în perioada 14 – 21 iulie 2024, blocul central, spațiul expozițional etajul II (str. 31 august 1989, 78 A).

Evenimentul de inaugurare va avea loc la 14 iulie 2024, ora 11:00, blocul central, spațiul expozițional etajul II (str. 31 august 1989, 78 A).

EXPOZIȚIE TEMATICĂ

„DEPORTĂRILE DIN BASARABIA, VREMURI DE TRISTĂ AMINTIRE”

La 6 iulie 2024, se împlinesc 75 de ani de la cea de-a doua și cea mai de amploare operațiune de deportări, de pe actualul teritoriu al Republicii Moldova. În acest context, Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția tematică „Deportările din Basarabia, vremuri de tristă amintire”, care prezintă și valorifică lucrări documentare și memorii din colecțiile BNRM, elucidează adevărul istoric despre fenomenul deportărilor prin mărturiile celor care au suferit pe nedrept, supraviețuitori ai Gulagului sau descendenții acestora.

Expoziția cuprinde circa 100 de documente, printre care: amintirile și memoriile deportaților infernul Gulagului, „Cartea Memoriei”, 4 volume cu numele victimelor supuse represiunilor din localitățile Republicii Moldova; volumele ,,Arhivele Memoriei”, care redau recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSSM și conțin cercetări realizate în localitățile din Republica Moldova; publicații seriale, etc. Prin mărturii emoționante, imagini de arhivă și analize profunde din diverse documente prezente, aducem în prim plan întâmplările și consecințele acestor evenimente dramatice.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 5 iulie - 5 august 2024, în blocul central, etajul 2, spațiul expozițional. (str. 31 August 1989, 78 A).

Expoziție tematică

„Ex-librisul european în patrimoniul cultural al BNRM”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția tematică „Ex-librisul european în patrimoniul cultural al BNRM”, care pune în valoare o parte din vechile cărți care au aparținut odinioară unor familii aristocratice din arealul european, tipărite în secolele XVII - XIX.  Această expoziție este deosebită din punctul de vedere al cunoașterii ex-librisurilor ca formă unică de artă. Vizitatorii au posibilitatea să se familiarizeze cu deținătorii acestora și statutul lor social la acea vreme. Prin această expoziție ne dorim să reamintim publicului despre relația personalizată dintre oamenii secolelor trecute și cărțile lor.

Expoziția este accesibilă publicului în perioada 20 iunie – 31 august 2024, spațiul expozițional, Carte veche și rară, etaj 1, bloc 2 (str. 31 august 1989, 78).

EXPOZIȚIE DE DOCUMENTE

„PERSONALITATE ENCICLOPEDICA A CULTURII ȘI LITERATURII ROMÂNE – GEORGE CĂLINESCU”

 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova invită doritorii să viziteze expoziția de documente „Personalitate enciclopedica a culturii și literaturii române - George Călinescu” , organizată în contextul celebrării a 125 de ani de la nașterea lui George Călinescu, critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român.

Expoziția promovează și valorifică opera lui George Călinescu, cuprinde circa 100 de documente din colecțiile BNRM și este sistematizată în compartimentele: Critică literară. Studii. Cronici, care oglindește creația de bază a scriitorului, complexă prin numeroase studii, eseuri, biografii și cronici literare, monografii, în volume separate, consacrate lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Nicolae Filimon, Grigore Alexandrescu; Viața și opera literară, inserează lucrări despre viața și opera literară, publicații referitoare la activitatea scriitorului dar și cunoscutele sale romane; George Călinescu în critica literară română, pune în valoare cele mai reprezentative lucrări de istorie și critică literară despre creația sa.

Expoziția este deschisă pentru public în perioada 19 iunie - 31 iulie 2024, blocul central, spațiul expozițional etajul II (str. 31 august 1989, 78A).

EXPOZIȚIE TEMATICĂ

„INTEGRAREA REFUGIAȚILOR ÎN SOCIETATE – MECANISM NECESAR PENTRU PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI”

În contextul Zilei Mondiale a Refugiaților (World Refugee Day), marcată anual la 20 iunie, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, invită doritorii să viziteze expoziția tematică cu genericul „Integrarea refugiaților în societate – mecanism necesar pentru protecția drepturilor omului”. Tema anului pentru Ziua Mondială a Refugiatului este Our Home (Casa Noastră), care pune accentul pe solidaritatea față de refugiați – pentru o lume în care refugiații sunt bineveniți.

Expoziția vine să informeze, să sensibilizeze și să familiarizeze publicul larg despre puterea, curajul și rezistența a milioane de persoane forțate să-și abandoneze casele din cauza conflictelor și abuzurilor asupra drepturilor omului, de a scoate în evidență drepturile, nevoile și dorințele refugiaților pentru integrarea lor în societate.

Expoziția cuprinde circa 95 de publicații din colecțiile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova sistematizate în compartimentele: Politici și strategii privind drepturile refugiaților, ce reflectă culegeri de acte normative privind drepturile refugiaților, convenții și rapoarte privind respectarea și protecția drepturilor refugiaților și a drepturilor omului; Protecția refugiaților – obligația unei societăți moderne, care ne ajută să cunoaștem importanța statutului refugiaților, standardelor legislației internaționale cu privire la refugiați, diferitor programe cu privire la azil; Incluziunea refugiaților în societate – o necesitate a zilei, oglindește diferite metode de integrare a refugiaților în societate pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă refugiații în procesul de integrare.

Expoziția poate fi fi vizitată în perioada 20 iunie -20 iulie 2024, Centrul de informare ONU, bloc central, et. II (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziție tematică

„PORTUL POPULAR – ECHILIBRU ÎNTRE ISCUSINȚĂ

ȘI CREATIVITATE ARTISTICĂ”

În scopul promovării valorilor culturale naționale, a artei decorative și a creației artistice tradiționale prin valorificarea costumului autentic popular, Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează expoziția tematică „Portul popular – echilibru între iscusință și creativitate artistică”. Expoziția cuprinde circa 50 de publicații din colecțiile BNRM ce denotă simbolismul și metafora cromatică a portului popular, elementele cămășii cu altiță și a catrinței, specifice zonelor geografice și albume cu modele de costume tradiționale. Costumul popular reprezintă individualitatea şi originalitatea unui popor, este sursa istorică nepreţuită de frumos şi o continuă perpetuare a tradiţiilor prin simpla sa existenţă în memoria colectivă a oamenilor ce nu contenesc să-i păstreze existența cât mai pură.                                                                

Expoziția va fi deschisă pe parcursul lunilor iunie-septembrie 2024, în spațiul expozițional, Sala de Artă și Hărți, blocul II, etajul I (str. 31 august 1989, 78).