roenfr

Colocviu literar – științific

„DRAMA LIBERTĂȚII. PAUL GOMA”

In memoriam

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului 2020, vă invită să participați la Colocviul literar – științific „DRAMA LIBERTĂȚII. PAUL GOMA. In memoriam. Paul Goma este conștiința dramatică a Basarabiei, cel care a trăit istoria, loviturile de bici ale istoriei, pe pielea proprie: a stat în închisori, fost refugiat politic, a fost persecutat, calomniat.

În cadrul evenimentului va fi vernisată expoziția de carte consacrată operei autorului în mai multe ediții, traduceri în mai multe limbi, despre autor și opera sa, etc.

La eveniment participă: acad. Mihai CIMPOI, critic și istoric literar; dr.hab. Andrei ȚURCANU, poet, critic și istoric literar, conf.universitar; dr.hab. Aliona GRATII, teoretician și critic literar, conf.universitar; Arcadie SUCEVEANU, poet, eseist, președintele Uniunii Scriitorilor din R. Moldova; Emilian GALAICU – PĂUN, poet, scriitor, traducător, redactor-șef al Editurii „Cartier”.


Parteneri media: IDSI/Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, MOLDOVA9.com

Evenimentul va avea loc la 29 septembrie 2020, ora 10.00, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”) și va fi transmis on-line pe rețele sociale ale Bibliotecii Naționale (@BibliotecaNatională) și pe pagina IDSI TV (https://idsi.md/tv)

Conferința Internațională

„Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, ediția a 2-a, 2020

 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în contextul Anului bibliologic 2020 - Anul Lecturii, a Programului Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020, organizează Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, ediția a 2-a, 2020. Conferința are scopul de a centra eforturile bibliotecilor, instituțiilor educaționale, organizațiilor de creație, comunităților și factorilor de resort privind dezvoltarea lecturii și competențelor de cultura lecturii ca fundament pentru cunoaștere și ascendență.

La lucrările Conferinţei participă reprezentanții ai tuturor tipurilor de biblioteci, cadre didactico/științifice de toate nivelele de învățământ, scriitori, cercetători în domeniile psihologiei, logicii, filosofiei practice, reprezentanți ai industriei cărții, decidenți în domeniu de diverse niveluri de responsabilitate.

Discuțiile din cadrul Conferinței se vor axa pe:

  •  Dezvoltarea și aplicarea programelor de lectură timpurie;
  •  Diversificarea programelor de promovare a lecturii , bazate pe creativitate și idei inovaționale;
  •  Consolidarea relațiilor de parteneriat interprofesional și interinstituțional pe segmentul promovării lecturii;
  •  Fenomenul analfabetismului funcțional și posibilitățile de diminuare ale acestuia;
  •  Lectura și universul tehnologiilor digitale.

Conferința va avea loc la 30 septembrie – 2 octombrie 2020, în regim online.

Urmăriți-ne în mediul online pe rețelele sociale ale Bibliotecii Naționale pentru a participa la desfășurarea evenimentului.

Campania „10 scriitori / 10 întâlniri / 10 localități”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova în contextul Programului Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020, organizează și desfășoară Campania „10 scriitori / 10 întâlniri / l0 localități", având scopul organizării evenimentelor cărturărești pentru îmbunățirea și augmentarea impactului producției editoriale; organizarea întâlnirilor scriitorilor cu utilizatorii bibliotecilor publice teritoriale; evidențierea lecturii ca mijloc de dezvoltare culturală şi creativă; valorificarea experienţelor de lectură a comunităţilor și orientarea cititorului spre valorile literare autohtone;

Campania a fost concepută pentru a apropia cartea scriitorului/autorului/creatorului de comunități prin intermediul bibliotecilor publice teritoriale. La evenimente vor fi prezenți autori autohtoni care își vor promova lucrările, vor provoca la lectură participanții şi vor răspunde la întrebări.

Perioada de desfășurare: septembrie 2020, în format on-line

Urmăriți-ne în mediul on-line pe rețele de socializare ale Bibliotecii Naționale pentru a participa la desfășurarea întâlnirilor în cadrul campaniei.

Programul Național LECTURACENTRAL, ediția a 3-a, 2020


Biblioteca Națională a Republicii Moldova aduce la cunoștința persoanelor interesate, că în contextul Anului bibliologic 2020 - Anul Lecturii, organizarea și desfășurarea Programului Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020 va avea loc în perioada septembrie - noiembrie 2020.

Programul Național LecturaCentral, ediția a 3-a, 2020, prevede centrarea eforturilor bibliotecilor publice la cunoașterea și promovarea valorilor literare, culturale naționale și internaționale, este orientat pentru promovarea valorilor unei societăți moderne, pentru dezvoltarea unei comunități participative, armonioase, de ordine și respect reciproc.

Prima etapă de realizare a Programului s-a axată pe dezvoltarea competențelor bibliotecarilor prin oferirea suportului metodologic necesar activităților de formare în cultura lecturii, dezvoltarea serviciilor/activităților de bibliotecă bazate pe însușirea codului bunelor maniere și promovarea științei participative, planificarea activităților pentru demararea programului.

Cea de-a doua etapă a Programului  include activități desfășurate în lunile septembrie-noiembrie, organizate în biblioteci și centrate pe utilizator.

Biblioteca Națională a Republicii Moldova cu statut de Centru Biblioteconomic Național în colaborare cu Sistemul Național de Biblioteci, va coordona și organiza următoarele activități:

-      Conferința Internațională „Lectura - interferențe biblioteconomice, pedagogice, psihologice și filosofice”, cu participarea specialiștilor din domeniul biblioteconomic național și din străinătate.

Perioada de desfășurare: 30 septembrie – 2 octombrie 2020

-          Campania „10 scriitori / 10 întâlniri / l0 localități" - deplasări în teritoriu cu scopul organizării de întâlniri ale scriitorilor cu utilizatorii bibliotecilor publice teritoriale.

Perioada de desfășurare: septembrie 2020.

-          Campania „10 experți / 10 întâlniri / 10 localități” - deplasări în teritoriu cu scopul de a organiza întâlniri ale experților/specialiștilor notorii în diverse domenii ale științei cu utilizatorii bibliotecilor publice teritoriale.

Perioada de desfășurare: septembrie – octombrie 2020.

-          Campania ,,Biblioteca pentru o comunitate armonioasă, de ordine și respect reciproc” - activități de promovare a cărții și lecturii în toate bibliotecile din Sistemul Național de Biblioteci.

Perioada de desfășurare: octombrie-noiembrie 2020.

-          Campania ,,Septembrie - nici o zi fără lectură" - prezentări, lansări de carte, conferințe Skype, comunicare în direct cu autori, cercetători, alți specialiști.

Perioada de desfășurare: septembrie 2020.

-          Ciclul de activități, „Strategii câștigătoare pentru comunitate - Știința participativă sau Știința cetățenilor” - întâlniri cu cercetătorii din bibliotecile Sistemul Național de Biblioteci cu scopul de a promova știința participativă în rândurile utilizatorilor, implicarea acestora în efectuarea experiențelor științifice etc.

Perioada de desfășurare: septembrie – noiembrie 2020.

În finalul Programului Național LercturaCentral vor fi anunțați învingătorii concursurilor de nivel național:

1.      Cel mai activ cititor (la nivel de rețea);

2.      Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii, inclusiv cu ajutorul tehnologiilor moderne de informare și comunicare;

3.      Cel mai original proiect de promovare a cărților din ,,Topul celor mai citite I0 cărți, editate tn anul 2018" (realizat anual de BNRM);

4.      Biblioteca cu cea mai ingenioasă organizare a Programului Național LecturaCentral-2019, ediția a 2-a;

5.      Cel mai bun eseu despre lectură.

Etapa finală a programului va include reliefarea rezultatelor programului în cadrul festivității de totalizare a Programului Național LecturaCentral 2020, ediția a 3-a.

Pentru întrebări și informații suplimentare contactați:

022 24 00 70; 022 24 04 43; e-mail: dbiblio@bnrm.md

Gânduri, la 29 de ani de Independență

Există o singură țară din lume în care cerul este mai albastru, soarele strălucește mai luminos și macul înflorește mai roșu. Acesta este pământul strămoşilor noştri, țara copilăriei, baştina copiilor, locul unde te simți mereu acasă - Moldova noastră. Astăzi venim cu cuvintele de susținere și dragoste pentru Republica Moldova, încărcate cu flori în galben, roşu şi albastru, care sunt atât de necesare către Ziua Independenței, ajunsă la cea de a XXIX-a aniversare. Ziua Independenţei este un simbol al alegerii poporului nostru, care de-a lungul anilor a trecut şi trece prin mai multe etape ale formării vieții politice, economice, culturale și sociale.

Îmi doresc nespus de mult ca Ziua Independenţei, să fie mereu un prilej de a sărbători unitatea națională, de a învăţa să iubim patria şi glia, de a pune în valoare obiceiurile şi tradiţiile, ca parte componentă a patrimoniului acestui neam, păstrate cu sfințenie de către strămoşii noştri, decenii la rând. Această sărbătoare trebuie să unească poporul nostru și să trezească în fiecare dintre noi sentimentul de demnitate, patriotism și respect față de propria țară,  aducând recunoştinţă celor care au luptat pentru independenţa şi suveranitatea ţării.

În calitate de Preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, doresc să transmit sincere felicitări colegilor mei, care activează în tot Sistemul Naţional de Biblioteci din ţara, să le doresc multă sănătate, inspiraţie pentru a implementa proiecte şi idei noi, pentru dezvoltarea comunităţilor, suficientă putere de a munci cu energie și entuziasm! Pacea, înțelegerea reciprocă și dragostea mereu să domnească în casele noastre! La Mulți Ani, dragi bibliotecari!

La mulţi ani, Republica Moldova!

Elena PINTILEI,

Preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova

Director general, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Expoziție de documente

„CUNOSCÂND TRECUTUL, SCRIEM VIITORUL”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, cu prilejul Sărbătorilor Naționale „Ziua Independenței” și „Limba noastră cea Română”, vă invită să vizitați expoziția de documente „CUNOSCÂND TRECUTUL, SCRIEM VIITORUL”, prin care aducem un omagiu celor ce au fost și celor ce mai sunt, celor ce au muncit cu abnegație pentru idealurile naționale și libertate.

Expoziția reunește documente de patrimoniu din fondul Bibliotecii Naționale despre: istoria Moldovei în letopisețe și vechile cronici; Moldova istorică / Basarabia secolului XIX; cartea de învățătură în Basarabia până în sec. XIX; limba română: etimologia și geneza.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 26 august 2020 – 31 septembrie 2020, spațiul expozițional, etajul 1, bloc central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”), (cu respectarea măsurilor şi normelor de protecţie contra COVID-19).

Expoziție de albume

„AICI SE VINDECĂ SETEA DE MÂNTUIRE”

Mănăstirile din Republica Moldova ca destinație turistică

Biblioteca Națională a Republicii Moldova propune publicului interesat Expoziția de albume „AICI SE VINDECĂ SETEA DE MÂNTUIRE". Mănăstirile din Republica Moldova ca destinație turistică. Expoziția promovează și valorifică publicațiile din colecțiile Bibliotecii Naționale și cuprinde albume, hărți turistice care familiarizează cu traseul, locația și istoricul mănăstirilor basarabene.

Astăzi pe teritoriul Republicii Moldova funcţionează 55 de lăcaşuri sfinte creştin-ortodoxe: 22 mănăstiri şi 6 schituri pentru bărbaţi, 24 de mănăstiri şi 2 schituri de maici, o mănăstire de rit vechi.

Expoziția este deschisă pentru vizitatori începând cu 1 iulie – 31 octombrie 2020, spațiu expozițional, parter, bloc central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).