roenfr

NOCTURNA BIBLIOTECILOR 2019
Biblioteca – spațiul de interacțiune și creativitate

Biblioteca Națională a Republicii Moldova își deschide ușile pentru vizitatorii de toate vârstele, oferindu-le un program complex inedit in cadrul ediției Nocturnei Bibliotecilor 2019, cu genericul “Biblioteca – spațiul de interacțiune și creativitate”.

Nocturna Bibliotecilor este organizată în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, susținută de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova și este o sărbătoare a cărții și a bibliotecii.

Pentru cei care doresc să petreacă timpul într-o atmosferă agreabilă Biblioteca Națională propune: ateliere de creație și scriere, atelier de pictură, jocuri interactive și intelectuale, master-class de ikebana, vizite în spațiile bibliotecii și în locurile cu acces închis pentru utilizatori, prezentări interactive, expoziții inedite se cărti, cărți poștale, fotografii și alte surprize.

Pentru toti vizitatorii Biblioteca Națională pregătește surprize și oferă posibilitatea obținerii permisului de cititor în mod gratuit.

Vizitatorii sunt așteptați la data de 27 septembrie 2019, cu începere de la ora 15.00.

 

Conferința științifică internațională
„PATRIMONIUL CULTURAL DE IERI – IMPLICAȚII ÎN DEZVOLTAREA
SOCIETĂȚII DURABILE DE MÂÎNE”, ediția I, 2019
23-24 septembrie 2019

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Științe a Moldovei, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Chișinău organizează Conferința științifică internațională „PATRIMONIUL CULTURAL DE IERI – IMPLICAȚII ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DURABILE DE MÂÎNE”, ediția I, proiect 19. 00059.06.20F/ MS.
Manifestarea științifică urmărește transformarea patrimoniului cultural în sursă de dezvoltare durabilă și coeziune socială; integrarea patrimoniului cultural în diverse sfere ale serviciilor publice; armonizarea politicilor naționale în domeniu cu cele eoropene. Conferința este organizată de instituții de cercetare, inovare și învățământ implicate în valorificarea științifică a patrimoniului cultural.
Prin rezultatele obținute vor fi identificate soluții de realizare a sarcinilor de conservare a pieselor de patrimoniu, care vor deveni un instrument de lucru eficient, pus la dispoziția factorilor de decizie, ce sunt în măsură să amelioreze condițiile de salvgardare a patrimoniului din Republica Moldova.
Evenimentul va avea loc la 23-24 septembrie 2019, cu începere de la ora 10.00, la BNRM, blocul central, etajul 2, Sala de lectură nr. 1 (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Programul conferinței științifice internaționale

 

Lansare de carte
„MOȘTENIRI COMUNE=COMMON HERITAGE= ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Ambasada Austriei la Chișinău vă invită la lansarea culegerii „MOȘTENIRI COMUNE = COMMON HERITAGE = ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ”, Chișinău, 2019. Culegerea integrează materialele Conferinței internaționale „2018 – Anul European al Patrimoniului Cultural: Multiculturalismul și Tradiția Austriei”, care a fost organizată la 12 iunie 2018 la inițiativa Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, Ambasadei Austriei la Chișinău și Forumului Cultural Austriac București.
Volumul prezintă o experiență inedită a părților implicate în organizarea reuniunii, urmărind scopul de a informa comunitatea privind rolul și importanța studierii moștenirii culturale a Imperiului Habsburgic (conferința a fost prilejuită de consemnarea în anul 2018 a 100 de ani de la destrămarea Imperiului Austro-Ungar), al patrimoniului cultural/documentar austriac, prezent în Republica Moldova.
Evenimentul va avea loc la 26 septembrie 2019, ora 14.00, Centrul Pro-European de servicii și comunicare, blocul central, etajul III, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

 

Conferința internațională
„Lectura ca bază pentru cultură, cunoaştere şi dezvoltare”

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova vă invită să participați la Conferința internațională „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaştere şi dezvoltare”, organizată în cadrul Programului Național LecturaCentral, ed. II, 2019. Lucrările Conferinţei vor integra comunicări de sinteză ale reprezentanților mediului biblioteconomic, profesoral, academic şi editorial.

Programul conferinței

Pentru informații:
Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie. tel.: 022 240070;
e-mail: bnrmvo2012@gmail.com; studiisicercetaribnrm@gmail.com; dbiblio@bnrm.md

Conferința va avea loc la 25 septembrie 2019, ora 10.00, BNRM, blocul 1, et. 2, Sala de lectură 1 (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

 

Expoziție-eveniment
„PATRIA, NEAMUL ȘI GRAIUL...”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la inaugurarea Expoziției-eveniment „PATRIA, NEAMUL ȘI GRAIUL ...” consacrată omagiului 30 de ani de Latinitate și de Renaștere Națională, revenirii limbii române la grafia latină și decretarea ei ca limbă de stat, luptei pentru independență. 

Expoziția reunește circa 160 de lucrări, monografii, albume, ediții periodice, fotografii – documente ce oglindesc viața politică din 1989-1991 și lupta înaintașilor noștri pentru democrație și libertate. Vor fi expuse primele cărți apărute în grafia latină ale autorilor Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Ion Vatamanu, Leonida Lari, Valeriu Matei, Lidia Istrati, Renata Verejanu, Ion Hadârcă, Dumitru Matcovschi ș.a., dezvăluiri despre lupta pentru independență, cărți de memorie.
Invitați: Acad. Nicolae Dabija; Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, Ministru al Educației, Culturii și Cercetării al RM
Evenimentul va avea loc la 31 august 2019, ora 12.00, spațiul expozițional, etaj I, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

 

Programul Național LecturaCentral, ediția a II-a, 2019
CITEŞTE! TRĂIEŞTE LIBER!

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, cu susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, și în colaborare cu Biblioteca Națională pentru Copii “Ion Creangă”, bibliotecile de toate tipurile, autoritățile publice locale, începând cu 31 august 2019, anunţă deschiderea ediţiei a II – a a Programul Național LecturaCentral.

Programul Național LecturaCentral se desfăşoară anual, pe parcursul lunii septembrie, și are scopul să centreze contribuțiile bibliotecilor, comunităților și factorilor de resort pentru optimizarea interesului față de carte, promovarea lecturii și dezvoltarea culturii lecturii. În acest scop sunt conjugate eforturile comune ale bibliotecilor cu cele ale instituțiilor de cercetare, de învățământ, ale editurilor, uniunilor de creație.
Pe parcursul lunii septembrie utilizatorii și non-utilizatorii bibliotecilor sunt invitați la diverse evenimente cărturărești pentru:

  • avantajarea cunoașterii,
  • stimularea interesului pentru lectură,
  • dezvoltarea abilității persoanei nu doar de a citi un număr mare de publicații sau nu doar de a citi permanent, dar mai ales de a înțelege, a învăța din text, de a formula idei critice și creative.

Îndemnăm să participați la întâlniri cu creatorii de carte (autori, editori, redactori, pictori), la lansări de carte, ședințe ale cluburilor pe interese, lecturi în aer liber, conferințe Skype, activități educaționale, centrate pe carte și lectură.

Studiu sociologic Topul celor mai citite 10 cărți ale anului 2018, ed. 23-a

Festivitatea de totalizare a Programului Național LecturaCentral va avea loc la 30 septembrie 2019, ora 10.00, Sala de Conferințe “Alexe Rău”, et. 1, bloc central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

 

“Culoriole Tării de Dor”
EXPOZIȚIA PICTORILOR ION ȘI ADRIAN MORARU

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, vă invită la expoziția personală a pictorilor ION și ADRIAN MORARU, reîntorși recent la Chișinău din SUA. Familia Moraru sărbătorește cei 25 de ani de activitate în promovarea Culturii și Artelor Plastice în spațiul cultural din Republica Moldova, Europa și Statele Unite ale Americii. 

Realizate împreună cu managerul Tamara Ciuhrii-Moraru, numeroasele expoziții ale pictorilor Ion și Adrian Moraru în Muzeele de Artă din Chișinău, Cluj-Napoca și Piatra-Neamț, galerii de Arte de la Banca Mondială din Washington DC, SUA, Salmagundi Fine Art Club, New York, Sediul Națiunilor Unite din Geneva, Elveția, Consiliul Europei din Strasbourg, Franța, Artexpo NYC și Artexpo din Las Vegas, SUA, etc. – ne permit să numim Familia MORARU drept AMBASADORI AI CULTURII DIN REPUBLICA MOLDOVA.
Vă invităm să descoperiți lucrări care, cu siguranță, vă vor răscoli sufletul!

Expoziția va fi deschisă pentru vizitatori începând cu 23 august 2019 până la 1 noiembrie 2019, Sala de Conferințe “Alexe Rău”, et. 1, bloc central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).