roenfr

Formare continuă

 

În Biblioteca Națională angajatul are dreptul și obligația de a-și perfecționa, în mod continuu, abilitățile și pregătirea profesională. Biblioteca asigură organizarea unui proces sistematic și planificat de dezvoltare profesională continuă a angajaților, care include:

  • actualizarea și aprofundarea, prin programe de formare/perfecționare periodică, a cunoștințelor în domeniul de specializare corespunzător funcțiilor obținute prin formarea inițială;
  • dezvoltarea competențelor pentru evoluție în carieră;
  • dobândirea sau dezvoltarea competențelor de conducere, îndrumare, control, evaluare;
  • dobândirea unor competențe complementare sau de extensie care lărgesc gama activităților și funcțiilor ce pot fi prestate de angajați.

Conducerea Bibliotecii asigură diverse forme de dezvoltare profesională continuă.

Formare continuă în cadrul instituției

Regulamentul cu privire la sistemul de formare profesională