roenfr

Acorduri de colaborare

 

 

 

 

Memorandum de cooperare
cu Biblioteca Națională a Ungariei

Memorandum semnat la 15 aprilie 2024 în vederea dezvoltării relațiilor bilaterale și importanța cooperării privind conservarea, gestionarea și realizarea disponibilă a moștenirii culturale și intelectuale a celor două țări, participarea la crearea și dezvoltarea continuă a unei societăți bazate pe cunoaștere, precum asigurarea accesului larg la informațiile necesare cunoștințelor competitive.

 
 

Memorandum de cooperare
cu Biblioteca Națională a Armeniei

Memorandum semnat la 29 septembrie 2022 în vederea dezvoltării relațiilor bilaterale și importanța cooperării pentru dezvoltarea sferei informaționale în educație, știință și cultură, consolidării cooperării in domeniul difuzării și schimbului de informații.

MemArmenia

 
 

Memorandum de cooperare
cu Biblioteca Națională Științifică din Odesa (Ucraina)

Memorandum a fost semnat la 31 octombrie 2019. Documentul prevede schimbul electronic de documente, salvgardarea documentelor vechi și rare, organizarea expozițiilor și activităților comune, vizite la biblioteci etc.

MemCoopBNSO

 
 

Acordul de colaborare cu Centrul Cultural Italian din Moldova

Încheiat în 2018, Acordul prevede promovarea culturii Italiei și Republicii Moldova prin organizarea activităților culturale, prin schimb de publicații și donații de carte.

Acordul de colaborare cu Centrul Cultural Italian din Moldova

 
 

Memorandum de colaborare cu Biblioteca Academică Națională a Republicii Kazahstan

La 22 mai 2018, a avut loc încheierea Memorandum-ului de colaborare cu Biblioteca Academică Națională a Republicii Kazahstan. Memorandum-ul are drept scop susținerea, promovarea și valorificarea patrimoniului documentar, prin mijloace profesionale specifice în context național și international, contribuind astfel la consolidarea relațiilor de prietenie.

 

 
 

Acord de cooperare cu Biblioteca Națională a Republicii Letonia

Acordul a fost semnat la 18.09.2018 de către prim-directorul adjunct al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, dna Aliona Tostogan, responsabil pentru probleme de conservare şi comunicare ale colecţiilor și directorul executiv al Bibliotecii Naționale a Letoniei, dna Dzintra Mukāne. Acordul prevede schimbul de specialiști de biblioteci, în scopul de a împărtăși experiența și realizările celor două biblioteci, dezvoltarea cooperării în domenii de interes reciproc ș.a.

Acord de cooperare cu Biblioteca Națională a Republicii Letonia

 
 

Acord trilateral de cooperare între Consiliul Britanic Ucraina, Asociația Obștească META și BNRM

Acordul prevede deschiderea în incinta BNRM a unui Centru de resurse pentru un grup variat de persoane care învață limba engleză, cât și pentru profesorii de limba engleză.  În BNRM vor fi organizate ateliere de lucru, cluburi de discuții cu vorbitori nativi, vizionări de filme în limba engleză, etc. La eveniment au participat Ambasadorul Marii Britanii în R. Moldova, Lucy Joyce, șeful cabinetului ministrului Educației, Culturii și Cercetării, Gheorghe Postică, bibliotecari, profesori, elevi și studenți.

Acord trilateral de cooperare între Consiliul Britanic Ucraina, Asociația Obștească META și BNRM

 
Biblioteca Națională a Lituaniei ”Martynas Mažvydas”

Acordul de colaborare cu Biblioteca Națională a Lituaniei ”Martynas Mažvydas”

La 6 decembrie 2017 Biblioteca Națională a Republicii Moldova a semnat Acordul de colaborare cu Biblioteca Națională a Lituaniei ”Martynas Mažvydas”. Acordul prevede inițierea proiectelor reciproce de cercetare, publicare, culturale; elaborarea și coordonarea programelor comune de salvgardare a manuscriselor și edițiilor tipărite, ce reprezină patrimoniu cultural; gestionarea conferințelor comune, simpozioanelor, atelierelor, a expozițiilor de carte și ale obiectelor de artă, precum și a altor evenimente cu scopul schimbului de experiență; organizarea unui schimb de informații științifice, educaționale, culturale și de altă natură.

Acordul de colaborare cu Biblioteca Națională a Lituaniei ”Martynas Mažvydas”

 
Biblioteca Naționala a Ukrainei ”V.I. Vernadski”

Acordul de colaborare cu Biblioteca Naționala a Ukrainei ”V.I. Vernadski”

Acțiunea a avut loc la 01.11.2017 în cadrul evenimentelor prilejuite de consemnarea a 185 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale. Documentul a fost semnat de către Elena Pintilei, director general BNRM și Yuliia Polovynchak, director, Biblioteca Națională a Ukrainei ”V.I. Vernadsky”. Acordul prevede împărtășirea experienței și realizărilor celor două biblioteci, dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc.

Acordul de colaborare cu Biblioteca Naționala a Ukrainei ”V.I. Vernadski”

 
Российская Национальная Библиотека

Acord de colaborare cu Biblioteca Națională a Rusiei

În 2016, a fost semnat Acordul de colaborare cu Biblioteca Națională a Rusiei. Acest acord prevede schimbul reciproc de publicații, elaborarea proiectelor comune de digitalizare a documentelor ce ţin de moştenirea culturală, colaborarea în organizarea unor activităţi culturale şi ştiinţifice etc.

 
Biblioteca Națională a Varsovia

Acord de colaborare cu Biblioteca Națională a Poloniei

Încheiat la 31 august 2016, Acordul prevede schimb de experiență profesională, împrumut interbibliotecar internațional, organizarea manifestărilor cultural-științifice, realizarea proiectelor comune în domeniul digitalizării operelor din patrimoniul național cultural a Republicii Moldova și Poloniei etc. La eveniment a fost prezent locțiitorul directorului Bibliotecii Naționale de la Varșovia, Katarzyna Slaska, invitată la Salonul Internațional de Carte de la Chișinău.

Acord colaborare BN Poloniei 2016

 
Biblioteca Națională a Romaniei

Acord de colaborare cu Biblioteca Naţională a României

Încheiat între Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi Biblioteca Naţională a României, în 2014. Scopurile acestui Acord sunt îmbunătăţirea cooperării dintre cele două biblioteci, considerând ca unul din obiectivele lor comune susţinerea, promovarea şi valorificarea culturii scrise prin mijloace profesionale specifice în context naţional şi internaţional.Prevede schimburi culturale, ştiinţifice şi profesionale bilaterale, realizarea de manifestări culturale comune, susţinerea şi realizarea de programe de formare profesională şi formare continuă în domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării.

Acord colaborare BN Romania 2014

 
Biblioteca Națională a Turciei

Memorandum de înţelegere cu Biblioteca Naţională a Turciei

Încheiat la 1 septembrie 2014, Memorandum prevede schimbul reciproc de cărţi publicate în Turcia şi Republica Moldova, care sunt importante pentru patrimoniul cultural naţional al ţărilor respective; elaborarea proiectelor comune de digitalizare a documentelor ce ţin de moştenirea culturală; colaborarea în organizarea unor activităţi culturale şi ştiinţifice.

Memorandum BN Turcia

 
Library Of Congress

Acord de colaborare cu Biblioteca Congresului

Scopul Acorduluiîl constituie stabilirea relaţiilor de cooperare între cele două instituţii pentru susţinerea şi promovarea valorilor culturale şi sociale prin mijloace profesionale specifice.

 
Biblioteca Naţională Belarusi

Acord de colaborare cu Biblioteca Naţională Belarusi

Acordul, oficializat la 30 ianuarie 2004, ţine de stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor profesionale între cele două instituţii. Acordul prevede efectuarea schimbului reciproc de publicaţii, participarea la reuniuni ştiinţifice, organizarea în comun a acestora, elaborarea şi editarea în comun a publicaţiilor şi alte acţiuni.

Acord de colaborare cu Biblioteca Naţională Belarusi

 
Российская Национальная Библиотека

Acord de colaborare cu Biblioteca de Stat a Rusiei

Relaţiile de parteneriat au fost oficializate printr-un acord, semnat în 2003 de către managerii superiori ai instituţiilor.
Acordul se axează pe schimbul reciproc de publicaţii şi informaţii bibliografice, stabilirea contactelor reciproce cu reprezentanţii diasporei naţionale, acordarea accesului liber la monumentele de carte naţionale, participarea la reuniuni ştiinţifice, organizarea în comun a acestora, elaborarea şi editarea în comun a publicaţiilor şi alte acţiuni.

 
Biblioteca Naţională din Varşovia

Acord de colaborare cu Biblioteca Naţională din Varşovia

Acordul, semnat la 23 august 2001, are scopul de a stabili relaţii de cooperare între cele două instituţii.
Acordul prevede efectuarea schimbului reciproc de publicaţii,efectuarea reproducţii de documente din colecţii special (la solicitare), împrumut reciproc de documente sau eventual copii ale acestora, elaborarea şi editarea în comun a publicaţiilor şi alte acţiuni.

 
Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj – România

Protocol de colaborare cu Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj – România

Protocolul, semnat la 20 februarie 1996, prevede realizarea unor schimburi reciproce de specialişti şi publicaţii, organizarea unor programe cultural comune, dotarea cu tehnică şi aparatură de practică cultural şi de întreţinere a Bibliotecii Naţionale, a celor din teritoriul Moldovei şi alte acţiuni.

 
Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iaşi

Acord de colaborare cu Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iaşi

Relaţiile de parteneriat au fost oficializate printr-un acord, semnat în 1996. Acordul prevede efectuarea schimbului reciproc de publicaţii, organizarea în comun manifestărilor cultural-ştiinţifice, elaborarea şi editarea în comun a publicaţiilor şi alte acţiuni.

 

 

Organizaţii profesionale

 

logo CENLCENL (Conference
of European National Librarians)
logo TELTEL (The European Library)
Conferinţa Bibliotecilor Naţionale Europene (CENL) este o fundaţia, care are ca scop creşterea şi consolidarea rolului bibliotecilor naţionale din Europa, în special în ceea ce priveşte responsabilităţile lor pentru prezervarea moştenirii culturale naţionale şi asigurarea accesibilităţii la cunoştinţe în acest domeniu.
CENL a fost fondată în 1987. În prezent CENL include 48 membri. BNRM este membră a CENL încă din anul 2005.
CENL este un partener al Uniunii Europene în desfăşurarea proiectelor pentru biblioteci, unul din ele – The European Library (Biblioteca europeană). 
Biblioteca Europeană a luat naştere  ca serviciu on-line în martie 2005. Misiunea Bibliotecii Europene este de a deschide, pentru utilizatorii din toată lumea universul de cunoaştere, informaţie şi cultură a tuturor bibliotecilor naţionale din Europa. 
Biblioteca Europeană este  un serviciu gratuit care oferă acces la resursele a 48 biblioteci naţionale din Europa. Resursele pot fi atât digitale, cât şi bibliografice (cărţi, publicaţii seriale, hărţi, materiale AV, etc). 
Biblioteca Nationala a Republicii Moldovei este membru TEL din ianuarie 2008. Participarea la proiectul TEL este o acţiune prin care BNRM îşi poate îndeplini misiunea sa esenţială, şi anume de a asigura accesul la colecţiile sale, atât generaţiei de azi, cât şi celor viitoare.
logo BАЕBАЕ (Adunarea
Bibliotecilor Eurasiei)
logo LIBERLIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche)
Adunarea Bibliotecilor Eurasiei (BAE) reprezintă o organizaţie necomercială, scopul căruia – crearea spaţiul informaţional şi socio-cultural comun al ţărilor CSI. 
Biblioteca Naţională este membră a BAE din anul 2003.
Liga Bibliotecilor Eropene de Cercetare (LIBER) este asociaţia profesională a bibliotecilor importante universitare şi specializate din Europa. Această asociaţie s-a înfiinţat în 1971 sub auspiciile Consiliului Europei. Astăzi LIBER cooperează cu toate bibliotecile de cercetare interesate de activităţile sale. LIBER are drept obiectiv promovarea intereselor bibliotecilor de cercetare din Europa. Scopul Ligii este de a sprijini bibliotecile de cercetare europene să devină o reţea funcţională, care să asigure prezervarea moştenirii cultarale europene, să îmbunătăţească accesul la colecţii şi să ofere servicii de informare mai eficientă în Europa.