roenfr

Misiune

Biblioteca Națională este instituție de stat în subordinea administrativă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

Biblioteca își desfășoară activitatea în baza principiilor autonomiei, libertății, neangajării politice și identității culturale naționale, legislației în vigoare și statutului său.

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova reprezintă tezaurul moştenirii culturale scrise şi imprimate a Republicii Moldova şi efectuează:

  • completarea, deţinerea şi punerea la dispoziţia utilizatorilor a unei colecţii cât mai complete de ediţii naţionale, publicaţii străine valoroase, manuscrise, materiale audiovizuale şi multimedia etc.;
  • conservarea memoriei naţionale cuprinse în patrimoniul imprimat, furnizarea ei către beneficiari şi transmiterea către generaţiile noi;
  • valorificarea ştiinţifică a colecţiilor patrimoniale de care dispune.