roenfr

Fapte şi cifre

 • Noi primim câte două exemplare a fiecărei publicații tipărite în Republica Moldova.
 • Biblioteca recepționează câte un exemplar de carte din domeniul științelor umanistice tipărită în România.
 • Colecţia Bibliotecii cuprinde cca 2,6 milioane de unităţi materiale, în cele mai răspândite limbi.
 • Anual colecţia Bibliotecii este completată cu circa 16 mii de documente noi.
 • Dispunem de manuscrise, cărţi, ziare, reviste, reproduceri, stampe şi desene, afişe, cărţi poştale, fotografii, hărţi, partituri muzicale, discuri, casete, filme, microformate etc., pentru amplasarea cărora este nevoie de un spaţiu pe rafturi de peste 32 km.
 • Anual Biblioteca recepţionează prin schimbul internaţional de publicaţii cca o mie de documente.
 • Dacă zillnic veţi citi 5 publicaţii din Biblioteca noastră, atunci, pentru a lua cunoştinţă cu întreaga ei colecţie, veţi avea nevoie de mai bine de 2.000 de ani.
 • Zilnic colecţiile Bibliotecii sunt consultate (în sediul acesteia şi în regim on-line) de circa 300 de persoane.
 • Anual Catalogul electronic al Bibliotecii este completat cu 30 mii de înregistrări bibliografice, în 2017 acesta cuprinzând cca 559 mii înregistrări.
 • În fiecare an Biblioteca desfăşoară 220 de activităţi culturale.

 

ÎN PROFUNZIME

ACCES
 • De serviciile Bibliotecii Naţionale beneficiază savanţi, specialişti din difetite domenii, membri ai Guvernului şi Parlamentului, cadre universitare şi studenţi din Republica Moldova şi din alte ţări ale lumii.
 • În fiecare an Biblioteca Naţională înregistrează:
  • circa 69 mii de vizite ale celor două sedii ale sale
  • peste 130 mii de căutări prin intermediul catalogului on-line.
 • Anual utilizatorii împrumută cca 295 mii de documente din colecţia sa.
COLECȚII

Fondul de manuscrise include 222 unităţi, 30 din ele sunt ediţii facsimile. Semnalăm celebrul monument de cultură şi artă românească Evangheliarul slavo-grecesc copiat la mănăstirea Neamţ  în 1429 de călugărul Gavriil Uric (originalul se păstrează la Biblioteca din Oxford).

Cele mai vechi cărţi din colecţiile Bibliotecii Naţionale: două volume de Aristotel, comentate de Donati Acciaioli și de Simplicius Aristotel (Venetijs, 1551 și 1566).

Biblioteca posedă Trebnicul  lui Petru Movilă editat în 1646 şi ilustrat de gravorul Ilia.

Un loc aparte în colecţia de cărţi rare îl ocupă cărţile vechi cu coperte deosebite (de metal, pergament,  mătase etc.), cărţi cu o prezentare grafică originală, cărţi mamut şi liliputane, cărţi cu tiraje reduse etc.

Colecţia de cărţi cu autografele scriitorilor, savanţilor, altor personalităţi este un obiect de interes pentru mulţi  bibliofili. Cele mai preţioase autografe aparţin personalităţilor: Vasile Alecsandri,  Dumitru Moruzi, Leon Boga, Paul  Mihail,  Ecaterina M.Vasiliu, G.O. Zlatov, N.Moghileanschi, Ioan G.Sbiera ş.a.

Din colecţiile personale, ce se păstrează în Bibliotecă, cele mai reprezentative sunt fondurile:
Ion şi Victor Bârsan; Clara şi Pavel Balmuş; Anton Crihan; Alexandru Stourdza; Nicolai Moghileanschi.

În fondul  Audiovideotecii se păstrează bibliotecile personale ale compozitorului şi muzicologului Serafim Buzilă, violonistului şi dirijorului Dumitru Blajinu.

În 2000 Bibliotecii Naţionale i s-a conferit statutul de bibliotecă – depozitar al materialelor Organizaţiei Naţiunilor Unite în Republica Moldova. În prezent colecţia ONU сonţine peste 2000 de documente, în limbile engleză şi franceză.