roenfr

Date cu caracter personal

Conform Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare (LP175 din 11.11.21, MO302-306/10.12.21 art.431; în vigoare 10.01.22), datele cu caracter personal constituie orice informație referitoare la o persoană fizică sau juridică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal).

Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale.

Întru exercitarea atribuțiilor și obligațiilor de serviciu, Biblioteca Națională a Republicii Moldova prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011, fiind înregistrate, în mod corespunzător, în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal (cu nr. 0000211-001).

Responsabil de protecția datelor cu caracter personal este desemnată Direcția Comunicare și Tehnologia informației din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, telefon de contact 022-24 18 30.

Pentru informații suplimentare adresați-vă în scris sau prin adresa de e-mail (biblioteca@bnrm) , la adresa mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 78 A.

 

Politica de securitate a datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Biblioteca Națională a Republicii Moldova 

Regulamentul privind prelucrarea și protecția informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență Resurse umane a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Regulament privind prelucrarea și protecția informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a utilizatorilor (beneficiarilor) Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Regulament privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă 

Regulamentul Registrului de evidență a petițiilor parvenite în adresa Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova 

Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video în cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale salariaților