roenfr

Evaluare

 

În Biblioteca Națională evaluarea performanțelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activității personalului, prin compararea rezultatelor obținute în perioada evaluată cu obiectivele stabilite, în baza criteriilor de evaluare. Evaluarea performanțelor profesionale se efectuează trimestrial.

Procedura de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților se realizează în două etape:

· completarea formularului de evaluare;

· interviul

Șeful ierarhic evaluează activitatea persoanelor aflate în subordinea sa directă. El completează formularul de evaluare și le înmânează angajatului pentru examinarea lui înainte de interviul de evaluare a activității.

Angajatului i se oferă posibilitatea de a face comentarii (în scris) pe marginea notărilor din formularul completat de șef.

Interviul reprezintă un schimb de informații care are loc între persoana care a întocmit formular de evaluare și angajatul evaluat.

Formularul de evaluare este prezentat șefului ierarhic superior al secției.

Superiorul contrasemnează formularul și discută toate evaluările în direcția respectivă, în scopul de a asigura un caracter unitar și consecvent aprecierilor, de a compara serviciile etc.
Comisia de evaluare analizează rezultatele evaluării cadrelor și le prezintă Comitetului director pentru luarea unor decizii.

Stimularea angajatului

Aprecierea performanței este un instrument util de stimulare a dezvoltării angajatului: îi întărește încrederea în forțele proprii, amplifică motivarea, deschide perspective de promovare, îi sporește ambiția de ridicare a nivelului de pregătire profesională.

Stimularea angajatului poate fi sub formă de:

· spor la salariul de bază;

· premiu;

· mulțumire;

· diplomă de onoare.

Regulament cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanța personalului din Biblioteca Națională a Republicii Moldova