roenfr

Statistica

Biblioteca Națională a Republicii Moldova recepționează, elaborează sinteze şi analize, diseminează factorilor interesaţi informaţiile statistice privind activitatea bibliotecilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci.

  • Elaborează/valorifică indicatorii statistici de performanţă (relaţionali) .
  • Analizează situația curentă, evaluează performanțele și prognozează dezvoltarea activității bibliotecilor publice.
  • Elaborează publicaţii analitice și statistice privind activitatea Sistemului Național de Biblioteci.
  • Acordă asistență în vederea eficientizării proceselor de raportare, asimilării formatului de raportare online.

Informaţia statistică (cumulativă) aprobată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este prezentată Biroului Naţional de Statistică și inclusă partial în Anuarul Statistic al Republicii Moldova