roenfr

Formarea profesională continuă

 

Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ DE FORMARE CONTINUA  a  BNRM

Oferta educationala integrata a centrelor de formare

 

Lincuri utile

Documente representative (sunt plasate în ordine invers cronologică)

Vezi de asemenea: