roenfr

Documente

 

Statutul BNRM

Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției Publice Biblioteca Naționale a Republcii Moldova

Regulament de ordine interioara al BNRM

Contractul Colectiv de muncă

Regulament privind gestiunea resurselor informaționale ale Bibliotecii Naționale ale Republicii Moldova

     Anexa nr. 1. Act de primire-predare
     Anexa nr. 2. Proces-verbal de constatare a conformității documentelor achiziționate
     Anexa nr. 3A. RMC.Partea 1. Intrări
     Anexa nr. 3B. RMC. Partea 2. Casari
     Anexa nr. 3C. RMC. Registru de mișcare a colecțiilor (documente pe suporturi fizice)
     Anexa nr. 4. Registrul inventar
     Anexa nr. 5. Fișa de evidență preliminară – Reviste; Fișa de evidență preliminară – Ziare
     Anexa nr. 6. Registrul de mișcare a colecțiilor – documente electronice în rețea
     Anexa nr. 8. Act de predare-primire a documentelor
     Anexa nr.9. Proces-verbal de casare documente uzate

Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Regulament privind prestarea serviciilor în Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Regulamentul privind organizarea și stimularea inovațiilor

Profilul de activitate metodologică

Repertoriul serviciilor, produselor și reuniunilor pentru bibliotecari și biblioteci

Regulamentul cu privire la sistemul de formare profesională

Regulamentul cu privire la activitatea de mentorat

Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat

Regulamentul privind Sistemul Naţional de Împrumut Interbibliotecar în Republica Moldova

Regulament de organizare și funcționare a Repozitoriului Național Tematic în Biblioteconomie și Științe ale Informării din Republica Moldova

Politica de dezvoltare a resurselor informaționale a BNRM

Politici de cercetare la Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Politici de formare continuă a personalului Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Politica de dezvoltare a colecțiilor bibliotecii naționale a Republicii Moldova

Politica Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova privind acccesul deschis (rom) (eng)

Indice de competențe profesionale

 

Instrucțiuni metodologice

- Instrucțiunea privind evaluarea publicațiilor fără preț stabilit, intrate în Biblioteca Națională a Republicii Moldova
- Recuperarea documentelor nerestituite în termenii stabiliți, pierdute, sustrase, distruse ori deteriorate de utilizatori sau găsite lipsă la inventa
- Deselecția documentelor

Ghid de arhivare în RNT Mold-LIS

Ordin nr. 315 din 25 martie 2020, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. Cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 la locul de muncă. GHID PRACTIC “Măsuri-cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”