roenfr

Fundraizing

 

Este dificil de supraestimat rolul şi importanţa Bibliotecii Naționale în viața comunității. Ea are un rol major în oferta naţională de informaţii, la care au acces, fără discriminare, toţi cetăţenii Republicii Moldova, şi tinde în permanenţă să-şi extindă şi diversifice activităţile de prezentare a colecţiilor sale şi a serviciilor de bibliotecă în beneficiul lor.
Oamenii vin în număr mare la Biblioteca noastră pentru a-şi satisface necesităţile şi interesele de lectură, informare, documentare şi studiu,  precum şi pentru a participa  la o varietate de activități și evenimente.
Biblioteca Națională  are misiunea de a organiza, prezerva, valorifica şi dezvolta patrimoniul naţional scris, de a susţine dezvoltarea cunoaşterii. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, avem nevoie şi de implicarea celor care doresc să sprijine ştiinţa şi cultura în general. Aşteptăm iniţiative de mecenat în următoarele direcţii:

 • Dezvoltarea colecțiilor
 • Digitalizarea publicaţiilor
 • Evenimente culturale şi manifestări ştiinţifice
 • Cercetare şi publicare
 • Achiziţii de echipamente şi mobilier

 

Cum poți să ne ajuți

Dvs puteţi susţine activitatea Bibliotecii Naţionale prin:

 • acordarea unui sprijin financiar, parţial sau integral pentru organizarea unor activități cultural-științifice,  acordarea unor premii speciale, editarea unor publicații, etc.;
 • patronaj;
 • promovarea unor programe de finanţare, organizarea unor campanii de advocacy eficiente;
 • organizarea de contacte directe între reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale din ţară şi străinătate;
 • donații de carte,  reviste și alte materiale;
 • donații de echipamente de birotică (calculatoare, imprimante, hârtie, toner, etc.), de mobilier etc.;
 • reduceri şi oferte promoţionale pentru Bibliotecă;
 • promovarea și mediatizarea imaginii Bibliotecii și a profesiei de bibliotecar;
 • implicarea directă în activitatea Bibliotecii în calitate de voluntar sau partener;
 • sponsorizarea schimburilor de experiență, excursiilor documentare, profesionale în țară și străinătate pentru bibliotecari ș.a.

Ajutorul Dvs este foarte important pentru noi!

 

Detalii despre unele proiecte pe care le poți sprijini

sprijiniti SIC Salonul Internațional de Carte
Întemeiat în anul 1992 se organizeazã anual şi include: expoziţie - tîrg a producţiei  editoriale din ultimul an, trecerea în revistã şi premierea realizãrilor în domeniul cãrţii, acţiuni cultural-ştiinţifice de popularizare şi valorificare a culturii scrise şi imprimate. În cadrul Salonului are loc Gala premiilor SIC. Sprijini această manifestare:
Tel. de contact: 022 23 80 11
sprijiniti FNCL Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Festivalul a luat start în 2011 și este un eveniment anual, patronat de UNESCO. Scopul Festivalului: trecerea în revistă și stimularea activităților de promovare a cărții, lecturii, bibliotecii, bibliofiliei, desfășurate în biblioteci, școli , în familii, în comunitate; consolidarea rolului cărții și lecturii în dezvoltarea culturii și civilizației în comunitate, a valorilor naționale și locale; impulsionarea elaborării și realizării unor politici comunitare de succes în domeniul cărții, lecturii, informației.
Tel. de contact: 022 24 04 43
sprijiniti moldavica Biblioteca Națională Digitală Moldavica
Fiind parte componentă a Bibliotecii Europene, BND Moldavica este concepută ca o bază centrală de full texte ale documentelor patrimoniale incluse în Registrul Programului Naţional “Memoria Moldovei”, accesibilă pe site-ul BNRM, iar la etapa următoare - ca un serviciu Web de asigurare a accesului integrat la copiile digitale ale documentelor patrimoniale neincluse în Registru, dar disponibile pe serverele bibliotecilor şi altor instituţii deţinătoare de fonduri patrimoniale din Republica Moldova.
Proiectul BND Moldavica urmează a fi realizat în bază de cooperare. Partenerii BNRM vor fi bibliotecile, muzeele şi arhivele participante la programul “Memoria Moldovei”. Vrem să stabilim relaţii parteneriale cu editorii în vederea completării curente a BND cu ediţiile scoase pe suport electronic. BNRM caută de asemenea parteneri în afara hotarelor Republicii, mai ales în cazurile când e vorba de partea din moştenirea naţională culturală depozitată în ţări străine (Rusia, Ucraina, Belarusi etc.), sau de existenţa unor valori comune (România, Ucraina).
Tel. de contact: 022 24 18 30

 

Fii Prietenul Bibliotecii noastre

Pentru noi fiecare prieten este valoros, deoarece implicarea lui asigura baza activitatilor noastre cu copiii.

De aceea, cu fiecare prieten vom stabili o legatura personala si pe termen lung, atat pentru momentele fericite, cat si pentru cele mai putin fericite. Prietenii nostri vor vedea astfel impactul contributiei lor. Noi investim in aceste relatii asigurandu-ne ca suntem un partener puternic si de incredere

 

Înscrie-te  printre voluntarii Bibliotecii

Biblioteca Națională dispune de un număr insuficient de angajaţi în raport cu numărul de cerinţele tot mai complexe ale acestei profesii în era informaţională. În consecinţă, suntem oricând deschişi faţă de persoanele care doresc şi sunt în măsură să participe la unele activităţi ale Bibliotecii:

 • Catalogare computerizată sumară
 • Reorganizări şi mutări de fonduri

Unele acţiuni cu caracter temporar vor fi anunţate pe site.

 

Adoptați o carte

Adoptând o carte, veţi sprijini Biblioteca în efortul de conservare a fondului de publicaţii. Vă propunem cel puţin trei modalităţi de a face acest lucru:

 • Finanţarea serviciilor de legătorie şi restaurare;
 • Înlocuirea unei cărţi deteriorate cu un alt exemplar din aceeaşi ediţie;
 • Digitalizarea unei cărţi.

Cărţile adoptate vor fi însoţite de o notiţă cu numele celor care le-au adoptat.

Puteţi accesa Lista cărţilor propuse pentru adopţie aici (în lucru).