roenfr

Documente directoare - naţionale

 

Legi
    Lege cu privire la biblioteci
    Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe
    Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială
    Legea culturii
    Legea privind accesul la informaţie

    Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

    Legea pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”

Decrete
    DECRET privind instituirea sărbătorii profesionale - Ziua Bibliotecarului

Hotărîri
    HOTĂRÎRE cu privire la Programul naţional de informatizare a sferei culturii pentru anii 2012-2020

    HOTĂRÂRE Nr. HP433/1990 din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
    HOTĂRÎRE Nr. 857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”
    Hotărîre Nr. 32 din 22.01.1999 privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
    Hotărîre Nr. 271 din  09.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia

Regulamente
    Regulament de organizare si funcţionare a Consiliului Biblioteconomic Naţional
    Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice
    Regulamentul privind serviciile prestate de bibliotecile publice
    Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice
    Regulamentul privind gestionarea colecțiilor de bibliotecă
    Regulament privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum şi criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci
    Regulament privind organizarea şi desfaşurarea Concursului pentru cele mai reuşite lucrări în domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării
    Regulament privind activitatea metodologică în cadrul sistemului național de biblioteci din Republica Moldova
    Regulament privind sistemul național de împrumut interbibliotecar în Republica Moldova
    Regulamentul de funcționare a depozitului legal de documente în Republica Moldova
    Regulamentul de funcționare a sistemului ISSN în Republica Moldova
    Regulamentul de funcționare a sistemului ISBN în Republica Moldova
    Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci  Ghid practic, ediția a 2-a
    Regulamentul privind evaluarea bibliotecilor publice  Ghid practic pentru aplicarea regulamentului privind evaluarea bibliotecilor publice, 2021

Strategii
    Strategia de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice teritoriale 2017-2020
    Ordinul Ministerului Culturii din 26.06.2017 Cu privire la aprobarea Strategiei de consolidare și modernizare a rețelei bibliotecilor publice teritoriale 2017-2020

Standarde
    Standardizarea activității bibliotecilor   

    Lista standardelor în domeniul  „Biblioteconomie.Informare.Documentare", 2023

    ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (standard interstatal)

Alte documente
    Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova
    Codul etic al bibliotecarului
    CONVENŢIE COLECTIVĂ