roenfr

Maestru al poeziei spaniole

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova vă invită la expoziţia de carte creată de Serviciul Literaturile lumii cu ocazia aniversării a 135 de ani de la naşterea poetului spaniol Juan Ramón Jiménez (24 decembrie 1881 - 29 mai 1958), laureat al Premiului Nobel pentru literatură în anul 1956. Motivaţia Juriului Premiului Nobel este : "pentru poezia lui, care, în limba spaniolă, constituie un exemplu de înaltă spiritualitate şi de puritate artistică".
Juan Ramón Jiménez a scris o lirică de rezonanţă particulară în literatura spaniolă a secolului XX, prin necontenita căutare a cuvântului poetic definitiv şi esenţializarea emoţiilor şi sentimentelor, ținzând către forma poemului total şi către abstracta "poezie pură". Este un exemplu strălucit de sacrificiu pe altarul poeziei, pe care o slujeşte cu o fervoare mistică. A trăit prin şi pentru poezie, dăruit cu totală devoţiune unei munci tenace de purificare continuă a operei sale: "Pentru mine poezia a fost întotdeauna contopită intim cu întreaga mea existenţă."
Expoziția vă aduce în atenție antologii poetice, celebra carte “Platero şi eu” (1917), culegeri în limba spaniolă şi în traduceri, cărţi despre viaţa şi opera poetului Juan Ramón.