roenfr

Expoziţia „Politici europene de sănătate publică”

Promovarea şi ocrotirea sănătăţii sunt elemente fundamentale în atingerea unei calităţi acceptabile a vieţii în prezent, dar şi pentru generaţiile viitoare în contextul unei dezvoltări durabile. S-a demonstrat că sănătatea şi bunăstarea comunităţilor umane sunt compromise de sărăcie, inegalităţi sociale şi poluare. O stare bună de sănătate este una dintre principalele preocupări ale cetățenilor europeni.

De aceea, Uniunea Europeana (UE) şi Consiliul Europei (CoE) se străduieșc să atingă un nivel înalt de protecție a sănătății prin toate politicile și activitățile.
Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare vă oferă, în cadrul unei expoziţii prezentate la et. III al BNRM, posibilitatea să cunoaşteţi mai bine abordările, politicle, strategiile, acţiunile şi perspectivele organizaţiilor europene în domeniul protecţiei sănătăţii publice.
Expoziţia cu genericul „Politici europene de sănătate publică” cuprinde documente şi publicaţii ale UE şi CoE în ceea ce priveşte diverse aspecte ale protecţiei sănătăţii publice, inclusiv cele ma bune practici, programe de acţiune şi surse de informare relevante, care pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-European şi/sau online.
Detalii