roenfr

Expoziție

„Republica Moldova – România: 30 de ani de relații diplomatice”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ambasada României în Republica Moldova în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, organizează Expoziția – eveniment „Republica Moldova – România: 30 de ani de relații diplomatice”, care  vine să consemneze 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și România.

Scopul expozitiei este de a promova relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și România în cei 30 de ani de Independență, importanța valorificării spațiului istoric, lingvistic și cultural comun, parteneriatul strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, prin documentele și publicațiile periodice din colecțiile BNRM.

Documentele sunt expuse în 2 compartimente tematice, care oferă prilejul de a consemna 30 de ani de relații diplomatice dintre România și Republica Moldova:

·           Republica Moldova - România: spațiu istoric, lingvistic și cultural comun: documente din colecțiile BNRM (letopisețe, cărți vechi și rare)

·           Parteneriat strategic pentru integrare europeană între Republica Moldova și România

La fel, poate fi vizitată expoziția de banere „ISTORIA COSTUMULUI DIPLOMATIC ROMÂNESC”, care vine să substanțieze caracterul special al relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și România, organizată cu sprijinul Ambasadei României în Republica Moldova.

Parte a expoziției sunt și fotografii care prezintă colaborarea dintre Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și instituțiile de patrimoniu din România, aportul substanțial al Muzeului la elaborarea și promovarea dosarelor: Colindatul de ceată bărbătească (2013), Tehnici tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova (2016), Practici culturale asociate zilei de 1 Martie, dosar comun al Republicii Moldova, României, Bulgariei și Macedoniei de Nord (2017), Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova, dosar depus în martie 2021, pentru înscriere în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO.

Expoziția poate fi vizitată în perioada în perioada 25 noiembrie – 25 decembrie 2021, în spațiul expozițional, etajul I, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”) cu respectarea tuturor măsurilor legale și a recomandărilor făcute de autorități, pentru prevenirea și reducerea răspândirii pandemiei de COVID-19. 

Expoziție – Eveniment

„Republica Moldova – România: 30 de ani de relații diplomatice”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ambasada României în Republica Moldova în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, organizează Expoziția – eveniment „Republica Moldova – România: 30 de ani de relații diplomatice”, care  vine să consemneze 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și România. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la scurt timp după proclamarea acesteia de către primul Parlament constituit în urma unor alegeri libere și democratice la 27 august 1991. Scopul expozitiei este de a promova relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și România în cei 30 de ani de Independență, importanța valorificării spațiului istoric, lingvistic și cultural comun, parteneriatul strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, prin documentele și publicațiile periodice din colecțiile BNRM.

Documentele sunt expuse în 2 compartimente tematice, care oferă prilejul de a consemna 30 de ani de relații diplomatice dintre România și Republica Moldova:

 ·  Republica Moldova - România: spațiu istoric, lingvistic și cultural comun: documente din colecțiile BNRM (letopisețe, cărți vechi și rare)

 ·  Parteneriat strategic pentru integrare europeană între Republica Moldova și România

În cadrul evenimentului cu sprijinul Ambasadei României va fi vernisată și expoziția „ISTORIA COSTUMULUI DIPLOMATIC ROMÂNESC”, care vine să substanțieze caracterul special al relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și România. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală oferă publicului o expoziție de fotografie care prezintă colaborarea dintre Muzeu și instituțiile de patrimoniu din România, în special din ultimii ani.

Invitați de onoare:

Sergiu PRODAN, Ministrul Culturii al Republicii Moldova;

Daniel IONIȚĂ, Ambasadorul României în Republica Moldova;

Veaceslav DOBÎNDĂ, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării;

Cristina GHERASIMOV, Secretar General al Administrației Președintelui Republicii Moldova

Valeriu MATEI, academician, director al Institutului Cultural Român, Chișinău;

Petru VICOL, director general al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală;

Tudor UNGUREANU, muzician, conducătorul ansamblului etno-folcloric „Ștefan Vodă”.

Moderator: Elena PINTILEI, director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

Partener media: Realitatea.md

Evenimentul va avea loc la 25 noiembrie 2021, ora 11.00, în spațiul expozițional, etajul I, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”) cu respectarea tuturor măsurilor legale și a recomandărilor făcute de autorități, pentru prevenirea și reducerea răspândirii pandemiei de COVID-19. 

Zilele Științei la Biblioteca Națională a Republicii Moldova,

ediția a 4-a, 8-12 noiembrie 2021

Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează ediția 4-a a Zilelor Științei, în acord cu Ziua internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Zilele Științei la Biblioteca Națională a Republicii Moldova are drept scop reliefarea rolului instituțiilor infodocumentare în valorificarea patrimoniului local prin facilitarea accesului la resurse informaționale, dar și poziționarea bibliotecarului ca și cercetător.

Activitățile vor fi centrate pe promovarea Științei Deschise și a culturii științifice deschise, a Științei participative în comunitate, a utilizatorilor-cercetători, promovarea importanței și impactului fenomenelor științifice; încurajarea și diversificarea serviciilor inovative în bibliotecă; promovarea rezultatelor activității de cercetare la BNRM; dezvoltarea competențelor de cercetare a utilizatorilor și personalului de bibliotecă.

Ediția 4-a a Zilelor Științei include trei direcții de conținut: progresarea societății prin știință; Biblioteca Națională și cercetarea; ne gândim, împreună, la viitor! (context al dezvoltării culturii științifice deschise, al promovării Științei participative și al conceptului de biblioteca verde).

Agenda Zilelor Științei la BNRM

Forumul Cercetătorilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci
"Rolul instituțiilor infodocumentare în valorificarea patrimoniului local și facilitarea schimbului cultural"

Biblioteca Națională a Republicii Moldova în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova organizează Forumului Cercetătorilor din cadrul Sistemul Național de Biblioteci, ediția a VI-a, cu genericul "Rolul instituțiilor infodocumentare în valorificarea patrimoniului local și facilitarea schimbului cultural". Evenimentul este organizat în contextul Zilelor Științei la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și are drept scop reliefarea rolului instituțiilor infodocumentare în valorificarea patrimoniului local prin facilitarea accesului la resurse informaționale, dar și poziționarea bibliotecarului ca și cercetător.

Activitatea se va desfășura marți, 9 noiembrie 2021, cu începere la 10.00, online pe ZOOM, dar și transmisă live pe pagina oficială de Youtube a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.
Pentru informații suplimentare contactați Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Știința Informării.
Tel.: (373 22) 24-00-70; E-mail: vasilica@bnrm.md bnrmvo2012@bnrm.md

Agenda FORUMULUI CERCETĂTORILOR DIN CADRUL SISTEMUL NAȚIONAL DE BIBLIOTECI

Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, ediția a 26-a, 2021
"CONSOLIDAREA RELAȚIILOR DINTRE BIBLIOTECĂ ȘI COMUNITATE: PREMISĂ PENTRU DEZVOLTARE ȘI REZISTENȚĂ ÎN TIMP"


Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să participați la Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci 2021- una dintre principalele reuniuni profesional-științifice organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Consiliul Biblioteconomic Național, fiind susținută de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.
În cadrul Forumului vor fi abordate probleme ce țin de tendinţele domeniului biblioteconomie şi ştiinţe ale informării și vor fi stabilite Prioritățile Anului Biblioteconomic 2022.

Pentru anul profesional 2022 sunt identificate următoarele priorități profesionale:

- Reașezarea activităților bibliotecii și a proceselor funcționale în conformitate cu noul cadru legislativ și de reglementare;
- Ajustarea serviciilor bibliotecare agendei ONU 2030: dezvoltarea capacităților;
- Aprofundarea rolului bibliotecii de garant al memoriei locale;
- Promovarea recomandărilor UNESCO privind Știința Deschisă;
- Impactul bibliotecii asupra comunității: studiere, valorificare și diseminare.
Prioritățile profesionale ale anului 2022, puse în discuție în cadrul Forumului Managerilor, sunt fundamentate pe tendințele domeniului biblioteconomie și științele informării la nivel internațional, recomandările organizațiilor de profil, politicile promovate la nivel național și local, studiile privind necesitățile utilizatorilor etc.
Lucrările Forumului Managerilor se vor desfășura online, pe platforma Zoom, la 3 noiembrie 2021, începând cu ora 10.00.

 

Agenda Forumului Managerilor 2021

Expoziție de documente

“EMIL LOTEANU, ROMANTICUL CINEMATOGRAFIEI MOLDOVENEȘTI.

85 de ani de la naștere”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția de documente cu genericul „Emil LOTEANU, romanticul cinematografiei moldovenești”, consacrată împlinirii a 85 de ani de la nașterea regizorului, scenaristului, scriitorului Emil Loteanu. Expoziția cuprinde cele mai representative publicații din opera poetului, scenaristului Emil Loteanu, amintiri și interviuri ale personalităților despre protagonist, care permit redescoperirea și reevaluarea tezaurului inestimabil pe care l-am moștenit de la Maestru.

Expoziția poate fi vizitată în perioada în perioada 3 noiembrie – 15 decembrie 2021, spațiul expozițional, blocul central, etajul II (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”), cu respectarea tuturor măsurilor legale și a recomandărilor făcute de autorități, pentru prevenirea și reducerea răspândirii pandemiei de COVID-19.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2021
25-31 octombrie 2021

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova se alătură Campaniei de promovare „Contează modul în care deschidem cunoașterea: construirea echității structurale” organizată în cadrul evenimentului global Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021 (Open Access Week).

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021 este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova) şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), având oportunitatea deschiderii spre cercetare, pentru a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis din acest an se aliniază la Recomandarea UNESCO adoptată provizoriu privind Știința Deschisă, a cărei componentă cea mai importantă este Accesul Deschis.

Programul Săptămânei Accesului Deschis la BNRM