roenfr

Bibliografia "Ştefan cel Mare şi Sfînt"

 

BibliografiaStefanCelMare 

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÎNT
(1457-1504)

Bibliografie

 

Redactor Ştiinţific:
Andrei Eşanu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova

Director general, coordonator al ediţiei: Alexe Rău
Alcătuitori: Parascovia Calev, Vasilisa Nichiforeac, Elizaveta Scripnic, Valentina Eşanu.
Coperta: Dragoş Popa Miu
Redactori: Elena Turuta, Elena Mosliţchi
Tehnoredactare computerizată: Oxana Plugaru