roenfr

Expertiza documentelor de bibliotecă pasibile de export

 

Elaborarea permiselor de export a publicaţiilor se efectuează de către Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 160 din 20.07.2017, Legea privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (nr. 280 din 27.12.2011), Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Nr. 1569 din  20.12.2002), Normele de clasare a bunurilor culturale mobile (Anexa nr.1 la ordinul nr. 235 din 11.10.2012), în baza Convenţiei despre măsurile privind interzicerea şi prevenirea aducerii, scoaterii şi exportului neligitim a dreptului de proprietate asupra valorilor culturale (Paris, 17.11.1970).

Pentru a primi permisiunea de export a operelor publicate din Republica Moldova posesorul acestora este obligat să prezinte comisiei de expertizare a Bibliotecii Naţionale 2 (două) exemplare a listei de publicaţii, pe care intenţionează să le exporte sau să expedieze listele de publicaţii pe adresa e-mail: a.tostogan@brm.md, aliona.muntean@bnrm.md

Termenul de efectuare a expertizei este de la o zi până la 14 zile.

.

Modelul  listei de publicații
LISTA PUBLICAȚIILOR PASIBILE
DE A FI SCOASE DIN REPUBLICA MOLDOVA
ÎN    _______________________________________
      (țara în care se vor expedia publicațiile)

Pruteanu Petru Ion

Pașaport străin:  serie______________ nr. _________________________

Nr. Autor Titluri Locul și anul editării Nr. de ex.
1. Sadoveanu, M. Opere alese Buc., 1970 3
2. Eminescu, M. Opere Ch., 1990 10
3. Plăcintar, E. Dicționar englez-român Ch., Știința, 1998 1
      În total: 3 titluri – 14 exemplare

Lista se întocmeşte în două exemplare, incluzând atât literatura artistică, cât şi din toate celelalte domenii, cum sunt: literatura tehnică, cea de referinţă, cea referitoare la arte, ştiinţa literară ş.a., dacă aceasta e posedată de stăpânul bibliotecii duse în străinătate.

Manualele şcolare, materialele didactice pentru pregătirea lecţiilor în şcoala medie, notele anumitor opere muzicale, afişele, cărţile poştale, ghidurile, calendarele, publicaţiile seriale (ziare, reviste), editate după 1960 se includ în listă, indicându-se într-un singur rând categoria documentelor și perioada în care au fost editate. În acelaşi fel se includ în listă atât broşurile editate de către editura „Znanie”, cât şi literatura pentru copii, în volum de nu mai mult de 10 pagini.

Se interzice scoaterea din Republica Moldova a edițiilor unice de anticariat, a operelor publicistice ce au devenit rarități bibliografice.

Informaţii mai detaliate privind scoaterea documentelor din Republica Moldova
(conform „Instrucţiunii cu privire la expertizarea publicaţiilor pasibile de export şi eliberarea permiselor pentru organele vamale din Republica Moldova”)

Formularul tipizat al listei publicațiilor pasibile de a fi scoase din Republica Moldova

 

Contact

Biblioteca Națională a Republicii Moldova
str. 31 August 1989, 78A
Serviciul Împrumut de publicații

e-mail: a.tostogan@bnrm.md

aliona.muntean@bnrm.md
telefon: (+373) 022 24 04 18 (interior  102)