roenfr

O seară cu savantul şi pedagogul Virgil Mândâcanu

Joi, 6 noiembrie, cu începere de la ora 16.00 în Sala de Conferinţe din sediul central, în cadrul Cenaclului Ideal va avea loc o seară cu savantul şi pedagogul Virgil Mândâcanu. Moderator Vasile Căpăţână.

Centenarul naşterii lui Dylan Thomas (1914-1953)

Expoziţia omagială consacrată centenarului naşterii poetului din Ţara Galilor, reprezentant marcant al modernismului Dylan Thomas, este desfăşurată în spaţiile colectiilor Literaturile lumii în sediul central.Sunt expuse operele şi corespondenţa poetului în limba engleză, antologii, studii biografice şi critice, precum şi articole din reviste literare publicate în Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii.

O colaborare cu LUMOS

Organizaţia Internaţională de caritate LUMOS (Protecting Children, Providing Solutions) şi BNRM vor organiza în spaţiile Centrului Pro-European din sediul central, în data de 10 noiembrie, cu prilejul aniversării a 25-a a căderii Zidului Berlinului, o lecţie publică pe tema „O lume fără bariere pentru toţi copiii”. Începutul la ora 14.00.

Patrimoniul scris al Moldovei aflat peste hotare

Serviciul Carte veche şi rară al BNRM a iniţiat un proiect de anvergură: elaborarea unui volum de studii şi cercetări consecrate cărţilor vechi, documentelor de arhivă şi a altor vestigii ale moştenirii culturale scrise ale Moldovei aflate , în virtutea vicisitudinilor istoriei în colecţii de peste hotare.Acestei teme va fi consacrat şi Simpozionul ştiinţific naţional “Valori bibliophile” din anul viitor.

Paisianismul

Prin strădania cercetătorilor Andrei şi Valentina Eşanu, în editura Pontos a apărut, postmortem, cartea distinsei şi regretatei cercetătoare Valentina Pelin “Pasianismul în contextual cultural sud-est şi est European”, elaborată în baza teyei de doctor habilitat a autoarei.Volumul e înnoblat de îngrijitorii ediţiei, acad.Andrei Eşanu, cu un scurt studio prefaţator şi cu date biobibliografice referitoare la Valentina Pelin.În anul viitor, cu participarea BNRM, activitatea de valorificare a moştenirii Valentinei Pelin va continua.

Donaţie de hramul oraşului

Cu prilejul hramului Chişinăului, filantropul Aureliu Marinciuc a donat Bibliotecii noastre colecţia pe anul 1966 a revistei poloneze “Film”. Ediţia e ca o veritabilă enciclopediei a artei cinematografice poloneze şi universale.

Documente privind istoria oraşului Ungheni

Muzeul de Istorie şi Etnografie din Ungheni a oferit în dar Bibliotecii noastre două publicaţii remarcabile ale sale: volumul II al Buletinul de istorie şi etnografie ungheneană “PYRETUS” şi cartea “Documente privind istoria oraşului Ungheni. Fondul 107, Urice, Zapise, Surete, Izvoare”.