roenfr

Clubul Alternativ Cinema

a organizat în cadrul ultimei sale întruniri un master – class moderat de Dumitru Grosei

Moment pictural autumnal

În Sala de Conferinţe din sediul central a fost inaugurată şi funcţionează expoziţia de pictură a artistei V.Ştefaniuc, intitulată „Tânguiosul glas de clopot”(lucrări inspirate din viaţa şi opera lui Eminescu).

Ateliere fără frontiere –

astfel se intitulează suita internaţională de activităţi în sprijinul incluziunii sociale a persoanelor cu dezabilităţi. În acest cadru, în scuarul BNRM va avea loc vineri Festivalul talentelor.

Reverberaţiile Salonului Intenaţional de Carte 2014

Ediţia a 23-a a Salonului Internaţional de Carte s-a constituit, conform aprecierilor celor care au participat la el ori l-au vizitat, precum şi a celor care l-au urmărit prin mijloacele de comunicare , scriitori, savanţi, bibliotecari, oameni de cultură din Chişinău, din republică şi de peste hotare, într-un eveniment elitar şi inovator.Elementele de noutate, ţinuta intelectuală şi rafinamentul, formulele alese de punere în circuit a valorilor naţionale şi universale, cultura relaţiilor cu publicul participant şi vizitator din ţară şi din străinătate au adus, cum au remarcat unii miniştri şi ambasadori implicaţi în eveniment, un plus de imagine Bibliotecii Naţionale şi Republicii Moldova. Vezi Lista Laureaţilor SIC 2014.

Topul celor mai citite cărţii ale anului 2013

În cadrul SIC 2014 a avut loc Gala laureaţilor topului celor mai citite cărţi apărute în anul trecut. Vezi lista laureaţilor.

Festivitatea de închidere a FNCL 2014

În perioada 31 august – 5 septembrie la Chişinău şi în localităţile din teritoriu s-a desfăşurat ediţia 2014 a Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii. În bibliotecile publice din sate şi oraşe au avut loc concursuri ale căror rezultate parvin la Biblioteca Naţională. Învingătorii de nivel naţional vor fi premiaţi în cadrul festivităţii de închidere care va avea loc pe data de 12 septembrie, în Sala de Conferinţe din sediul central, cu începere de la ora 11.00. Participă Prima Doamnă a Republicii Moldova Margareta Timofti şi Ministrul Culturii Monica Babuc.

Cantemiriana: colaborare şi cooperare internaţională

În cadrul SIC 2014 a avut loc semnarea unui memorandum de colaborare între Bibliotecile Naţionale ale Republicii Moldova şi Turciei, care prevede un şir de activitpţi de colaborare şi de cooperare în domeniul gestiunii şi valorificării moştenirii culturale scrise.O temă aparte în cadrul acestei colaborări o constituie Cantemiriana:lucrări princeps ale lui Dimitrie Cantemir se păstrează şi în Turcia, şi în Republica Moldova.În cadrul aceleeaşi ceremonii a fost semnat un accord între BNRM şi Ambasada Turciei privind schimbul de copii digitale între cele 2 ţări, prin BNRM şi prin instituţii din Turcia, ale unor lucrări ţinătoare de moştenirea culturală comună.Concomitent, partea turcă a oferit BNRM copia digitală a operei muzicale a lui Dimitrie Cantemir, originalul căreia se păstrează la Istanbul, iar BNRM a oferit părţii turce lucrarea Descriptio Moldaviae apărută la Leipzig şi păstrată în colecţiile BNRM.În viitorul apropiat, activităţile commune de digitalizare şi valorificare vor continua în baza unui proiect comun