roenfr

A cincea Evanghelie

este cartea, semnată de Vlad Halipli , lansarea căreia va avea loc la 3 iulie, ora 16.00, în Sala Mare a BNRM, în cadrul Cenaclului Ideal. Moderator: Vasile Căpăţână.

Deportările din RSS Moldovenească

În Holul BNRM se desfăşoară expoziţia eveniment Deportările din RSS Moldovenească. Expoziţia este alcătuită din documente, cărţi, ediţii periodice, desene ale Eufrosiniei Kersnovski şi a artistului plastic Victor Zâmbrea.

Veacuri de calvar

Este titlul cărţii semnate de Isidor Doctoreanu, care va fi lansată joi, 26 iunie, ora 16.00 în Sala Mare a Bibliotecii Naţionale. Evenimentul va avea loc în cadrul Cenaclului Literar Ideal. Moderator Vasile Căpăţână.

Românii în Gulag

Vineri, 4 iulie , cu începere de la ora 14.00, în Sala de conferinţe a BNRM va avea loc lansarea cărţii “Românii în Gulag: memorii , mărturii, documente ”, semnată de dr.Anatol Petrencu, L. De Cojocaru, Lidia Pădureac.

Emil Galaicu Păun – poetul metaforă

În spaţiul expoziţional al BNRM este expusă expoziţia Emil Galaicu Păun – poetul metaforă. Expoziţia cuprinde opera scriitorului, traducerile, antologiile şi criticile.

Arta – mijloc de integrare în societate

este titlul expoziției de artă plască (tapiserie, pictură, grafică) organizată în cadrul Salonului de artă al Bibliotecii Naționale în colaborare cu Asociația Femeia pentru Societatea Contemporană, care va avea loc pe data de 19 iunie, ora 16.00. (Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 78A, bl. 2). Utilizatorii Bibliotecii Naționale, au ocazia de a admira expoziția pînă la 19 august. Tineri plasticieni din Chișinău și Bender și Tiraspol vor expune creațiile sale, demonstrând atașament și gratitudine pentru artă și creație. Activitățile artistice favorizează integrarea tineretului cu deficiențe în societate, în ansamblul ei și în contextul relațiilor interumane. Procesul creator permite valorificarea la un nivel superior al acestor tineri cu scop de auto-cunoaștere și auto-împlinire, potențează impulsul creator, inovația și invenția. Se știe că actul de creație în sine posedă o putere recuperatoare. Gândurile și emoțiile fundamentale, ce vin din inconștient, capătă expresie mai degrabă în imagini decât în cuvinte. În acest sens, Arta este deosebit de prețioasă pentru tinerii cu dificultăți în vorbire, iar creațiile plastice reprezintă nu numai imagine, dar și un limbaj nonverbal. Arta este o oportunitate pentru fiecare de a se exprima spontan și autentic, o experiență care duce la împlinire personală și realizare.

Expert din Slovacia împărtăşeşte din experienţa ţării sale de asociere la UE

La 12 iunie, ora 13.00, la Centrul Pro-European/BNRM va avea loc o masă rotundă cu participarea dlui Igor BARÁT, expert din Slovacia, care va împartăşi din experienţa ţării sale în implementarea Acordului de Asociere/DCFTA. De asemenea, vor fi abordate şi ale subiecte importante legate de UE, dar şi modalităţile de prezentare a acestora într-un limbaj cât mai accesibil. Expertul slovac va aduce exemple concrete de dezvoltare a relaţiilor UE-Slovacia şi din perspectiva sectorului asociativ etc.
Intâlnirile se fac cu scopul de a cunoaşte cât mai multe istorii de succes a ţărilor care au aderat la UE şi de a putea înţelege, şi mai târziu explica, multiplica mesaje pe teme legate de UE, pentru a putea mai uşor comunica cu populaţia.
Igor BARÁT: "Euro-guru", fost Reprezentat Special al Guvernului Republicii Slovace pentru Adoptarea Euro, absolvent al MGIMO, fost journalist, purtător de cuvânt al Băncii Naţionale din Slovacia, în present membru al Consiliului de Administrare al Băncii Poştale.