roenfr

Zestrea culturală ce ne reprezintă în lume

În legătură cu includerea obiceiul tradiţional de iarnă "Colindatul de ceată bărbătească" în lista patrimoniului mondial UNESCO, Biblioteca Naţională vă propune o expoziţie specială în spaţiile serviciului Audiovideoteca Naţională din sediul Alexie Mateevici.Sunt expuse cărţi, fotografii, imagini din nordul Moldovei care este locul de origine al colindelor, note şi inregistrări fonografice, alte exponate grăitoare, toate acestea însoţite de audiţii muzicale la temă.

Anul Nou la popoarele lumii

În spaţiul expoziţional din sediul central este desfăşurată o expoziţie eveniment care le povesteşte vizitatorilor despre felul în care sărbătoresc Anul Nou popoarele lumii.Exponatele grăitoare incluse în această frumoasă prezentare sunt cărţile şi alte documente ce ţin de cuvântul scris şi imprimat, obiecte care constituie atributele acestor obiceie, remarcându-se in special o reprezentativă colecţie de clopote şi clopoţele din ţările lumii, imagini artistice si fotografice, materiale AV.

Şezătoare de iarnă

În a duăzeci şi şasea zi a lui Îndrea, în sediul central va avea loc o şezătoare de suflet închinată sărbătorilor de iarnă, organizată de Clubul Tinerilor Bibliotecari.Vor răsuna cântece şi colinde, se va dansa in jurul bradului, vor fi recitate poeme nemuritoare.Moş Crăciun cu sacult plin cu daruri va veni să încununeze festivitatea.

O expoziţie internaţională de pictură

În Sala de Conferinţe din sediul central funcţionează expoziţia de pictură care cuprinde câte un tablou (cel mai reprezantativ) din expoziţiile de pictură ce au fost inaugurate şi au funcţionat în spaţiul de manifestare a cenaclului Ideal în cei cinci ani de fiinţare a lui.A ieşit o expoziţie internaţională superbă pe care vă invităm să o savuraţi ca să vă înnobilaţi spiritualiceşte.

Suită de şiraguri de desene

În cadrul programului guvernamental de promovare a tinerelor talente, Biblioteca Naţională a inaugurat,în sala Vasile Alecsandri, o expoziţe de grafică a Dorinei Laşcu.Maniera ei este una aparte: ea produce serii de desene pe anumite teme(vedete internaţionale, produse de ceramică ş.a.), iar desenele care reflectă o temă sunt atârnate într-un şirag.Expoziţia ei, o suită de şiraguri, bucură ochiul, animă mintea, luminează şi încălzeşte sufletul.

“Verde de smarald”

În Sala de Arte din sediul Alexie Mateevici funcționează expoziția personală de pictură “Verde de smarald” a artistei plastice Victoria Cozmolici.

Biblioteca Naţională pe calea integrării europene

Acesta este titlul cărţii-album monografice apărută de Crăciun.Alcătuit şi îngrijit cu o dragoste deosebită de Centrul de management al instituţiei, sub bagheta neobositei Svetlana Barbei, volumul e o trecere în revistă a ideilor şi produselor generate de Bilioteca Naţională în anii reformei principiale a ei, a proiectelor care i-au creat o imagine nouă în ţară şi peste hotare, proiecte a căror realizare i-a permis BNRM să devină o instituţie despre care se poate spune că este pe drept cuvânt deja integrată în Europa.