roenfr

Invitație la IDEAL

La 11 ianuarie, a avut loc Cenaclul literar Ideal. Tema: Poeme și cântece creștine. Au participat: acad. N. Dabija, Ion Hadârcă, Nina Josu, Ambasadorul George Călin (București), Alexe Rău, Galina Furdui; compozitorii: Constantin Rusnac, Ilie Văluță, Octavian Mândruță; Actorii: Mariana Bahnaru, Mihai Iorga, Sandu Aristin Cupcea. Moderator: Vasile Căpățână.

Eminesciana picturală

În Sala de Conferințe din sediul central va fi inaugurată în ziua de 11 ianuarie expoziția artistului plastic Vasile Didic consacrată lui Mihai Eminescu.

Ziua Națională a Culturii

Conform hotărârii Parlamentelor Republici Moldova și României, pe data de 15 ianuarie, de ziua poetului național Mihai Eminescu, în ambele țări va fi marcată Ziua Națională a Culturii. Cu această ocazie în spațiul expozițional din sediul central al BNRM va fi inaugurată expoziția eveniment consacrată culturii naționale.

În atenția cercetătorilor științifici și profesorilor

Administrația BNRM vă amintește că din luna iunie 2011 instituția beneficiază de un exemplar de depozit legal al tuturor titlurilor de publicații cu caracter științific și praxiologic în toate domeniile de cunoaștere scoase pe teritoriul României. Astfel la BNRM se dezvoltă o bază documentară corespunzătoare orientărilor și rigorilor actuale în domeniul științei, progresului și educației.

Donații, donații

  • Editura PERFORMANTICA din București a donat un lot de 44 cărți recente în domeniile managementului calității, comunicării și lidership în organizație, aplicațiilor inventicii, instalațiilor automatizate în agricultură, albumul Inventica 2012 ș.a.
  • Editura MEDIAMUSICA din Cluj-Napoca ne-a oferit circa 20 de publicații recente referitoare la formele muzicii vechi europene, formele muzicale clasice vieneze, muzicii corale, muzicii românești contemporane ș.a.
  • Editura VALAHIA din Târgoviște ne-a donat 75 titluri de cărții consacrate metodei standard-cost, gestiunii fluxurilor financiare, managementului riscurilor, tranzacțiilor comerciale internaționale ș.m.a. Din lot fac parte și Analele Universității Valahia.
  • Editura LUMEN din Iași ne-a transmis 20 de monografii științifice recente consacrate filosofiei, eticii și deontologiei, managementului excelenței în cercetarea științifică, logicii și teoriei argumentării, epistemologiei social-construcționiste, construcției europene ș.a.
  • Editura UNIVERSITARĂ din București ne-a oferit 20 de publicații recente în domeniile circulației de idei, culturii organizaționale și competitivității, transferului de tehnologii în afacerile internaționale, hazardului și riscurilor naturale în România ș.a.
  • Editura MICA VALAHIE din București ne-a donat 12 volume științifice publicate recent, între care monografii consacrate sociolingvisticii, primordialismului cultural și geopolitic, crizei și fiscalității ș.a.