roenfr

HRISTOS A ÎNVIAT!

Stimaţi utilizatori de pretutindeni, colegi de breaslă,
Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale venim către domniile voatre cu un mesaj de pace şi luminare sufletească, fericire şi speranţe noi in familie, la serviciu şi în ţară. Fie ca binecuvântarea Domnului să se aşeze drept temei la faptele noastre si la lecturile pe care le întreprindem.

Invitaţie la IDEAL

La 9 mai în cadrul cenaclului va avea loc o serată de creaţie a scriitorului şi poetului Vasile Căpăţină. Cu această ocazie, poetul ni se dezvăluie şi în ipostază de artist plastic: în Sala de Conferinţe este desfăşurată expoziţia de pictură a domniei sale.

Un vis dorit

Astfel este intitulată cartea de poezie originală a lui Alexie Mateevici, ingrijită de Ion Găină şi publicată în editura Editgraph din Buzău. E un medalion consacrat aniversării a 125-a a preotului poet. Un exemplar din tirajul ediţiei a fost donat Bibliotecii noastre.

Eminesciana

Cercetătorul Gheorghe Doca a publicat în Editura Academiei Române monografia în două volume intitulată „Eminescu: o perspectivă dialogică”. Un set din această ediţie de pionierat a fost oferit Bibliotecii Naţionale prin mijlocirea academicianului Mihai Cimpoi.

Nichita Stănescu aniversar

Centrul Judeţean de Cultură Prahova a oferit BNRM, cu titlu de donaţiei, albumul „Nichita Stănescu”, publicat de editura Libertas din Ploieşti. Tot de la Ploieşti ne-a venit în dar şi albumul aniversar „Nichita Stănescu şi unii din ai săi prieteni”, proiect cultural realizat de graficianul Nicolae Ioniţă. Albumul a apărut în editura Karta-Graphic din Ploieşti.

Donaţie Andrei Marga

Cunoscutul filosof român Andrei Marga, noul director al Institutului Cultural Român, ne-a oferit în dar, cu ocazia vizitei întreprinsă de domnia sa la BNRM, volumul de eseuri filosofice „Cultură. Democraţie. Modernizare”, apărut recent în editura ICR.

Dar de cărţi de la Galaţi

Directorul Bibliotecii Judeţene V.A.Urechia Galaţi, a donat BNRM, în cadrul unei vizite de servicu, o mică bibliotecă alcătuită din chiar cărţile scrise de domnia sa, între care „Fenomenul literar în presa românească”, ”Interferenţe culturale”, ”Galaţiul în spaţiul cultural naţional” ş.a. Din donaţie face parte si frumosul album fotografic „Galaţi, oraşul de la Dunăre” şi ultimele numere ale revistei Axis Libri.