roenfr

Apariție editorială la Biblioteca Națională a Republicii Moldova

“Calendarul Național-2021”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova a lansat „Calendarul Național-2021”.

Conceput ca un anuar enciclopedic, lucrarea cuprinde note biobibliografice despre cele mai de seamă personalități din domeniile științei, culturii și artei din țară și de peste hotare. Această publicație este destinată tuturor celor care se interesează de marele personalități și evenimente din istoria poporului român, precum și de marele figuri din întreaga lume, care au marcat prin opera și faptele lor destinul și activitatea timp de secole a popoarelor lumii.

Calendarul are 535 de pagini și cuprinde peste 375 de articole despre personalități din țară și de peste hotare, precum și circa 2000 de informații generale despre evenimentele naționale și cele internaționale aniversare din anul 2021.

”Calendarul Național-2021” scoate în evidență nume de personalități originare din Republica Moldova, include nume de referință din cultura și civilizația universală, personalități cu o contribuție marcantă din domeniile științei, culturii și artei din țară: 90-a aniversare a scriitorul și publicistul Vladimir Beșleagă; 85 de ani de la nașterea istorilui Demir Dragnev; 80 de ani de la nașterea actriței de teatru și film Paulina Zavtoni; 80 ani de la nașterea actorului de teatru și cinema Vitalie Rusu; 70 de ani de la naștere a poetului și eseistului Ianoș Țurcanu; 70 de ani de la nașterea violonistului și dirijorului Gheorghe Bananiuc, etc.

Calendarul documentează sărbătorile tradiționale, naționale, zile internaționale (mondiale) comemorative, profesionale dar și alte aniversări importante: 30 ani de la proclamarea independenței de stat a Republicii Moldova; 585 de ani de la prima atestare a orașului Chișinău; 75 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova; 55 ani de la fondarea Orchestrei de Muzică Polulară “Mugurel”, etc.

Calendarul Naţional - 2021” a fost realizat de Valeria Matvei, Natalia-Maria Șveț, Maria Ciobanu, Elena Balinschi și Tatiana Luchian.

Calendarul Național-2021

Discuție publică online

„Educația în perioada de criză pandemică în Republica Moldova”

Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova în parteneriat cu UNICEF Moldova (Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite) și ONU Moldova, organizează discuții publice online cu participarea tinerilor, cu tematica „Educația în perioada de criză pandemică în Republica Moldova”, în contextul pandemiei de COVID -19 și impactul acesteia asupra procesului de educație.

Discuțiile au la bază lucrarea „Învăţământul și situația COVID-19 în Republica Moldova: Transformată în oportunitate, criza învățământului poate conduce la dezvoltarea unui sistem educațional mai rezistent”, elaborată de Grupul Operaţional pentru Educație coordoonat de ONU cu privire la situația COVID-19 (condus de UNICEF și cu participarea BM, UNFPA, PNUD, OHCHR, UN Women, ICNUR, UNODC, UNESCO, FAO și UN RCO).

Vor fi abordate aspectele:

• Efectele pandemiei asupra educației tinerilor

• Propunerile tinerilor pentru a îmbunătăți lucrurile

• Viziunea tinerilor asupra viitorului educației.

Orarul discuțiilor:

21 decembrie: 11:00 (grupul cu instruire în limba română)

22 decembrie: 11:00 (grupul cu instruire în limba română)

23 decembrie: 11:00 (grupul cu instruire în limba rusă)

Moderator: Cara Angela, doctor în pedagogie

Evenimentele vor avea loc la 21 - 23 decembrie 2020, ora 11.00, on-line pe ZOOM.

Forumul Cercetătorilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci

Biblioteca Națională a Republicii Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova organizează Forumului Cercetătorilor din cadrul Sistemul Național de Biblioteci cu genericul „Învățământul biblioteconomic – strategie inteligentă pentru bibliotecă și comunitate: 60 de ani de la fondare”. Evenimentul este dedicat aniversării învățământului biblioteconomic universitar, care reprezintă premisă pentru excelența profesională a bibliotecarilor din Republica Moldova și are drept scop reliefarea indispensabilității profesiei de bibliotecar, cât și necesitatea pregătirii profesioniștilor pentru dezvoltarea domeniului biblioteconomic prin învățământul superior.

La lucrările Forumului sunt invitați de a participa profesori universitari, bibliotecari, absolvenți ai specialității de Biblioteconomie și Științe ale Informării, cercetători, cât și toți cei care apreciază munca breslei de bibliotecari.

Pentru informații suplimentare contactați Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării.

Tel : (373 22) 24-00-70

E-mail: studiisicercetaribnrm@gmail.com, bnrmvo2012@bnrm.md.

Forumul își va desfășura lucrările la 23 decembrie 2020, cu începere la 10.00, online pe ZOOM.

Agenda Forumului Cercetătorilor

Expoziție tematică

„ Datini, tradiții și obiceiuri de iarnă ale poporului român”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați, în ajunul sărbătorilor de iarnă, expoziția tematică „Datini, tradiții și obiceiuri de iarnă ale poporului român”. Expoziția are scopul de a promova valorile culturale care ne identifică ca neam, semnificația tradițiilor și obiceiurilor de iarnă la români dar și de a introduce vizitatorul în atmosfera deosebită a obiceiurilor specifice acestei perioade.

Expoziția aduce în vizorul publicului larg documente și publicații din colecțiile Bibliotecii Naționale și este structurată tematic în 5 compartimente: documente despre tradițiile și obiceiurile calendaristice ale sărbătorilor de iarnă la români; studii și cercetări ale etnologilor și folcloriștilor români; datini etno-folclorice de Crăciun și Anul Nou ale poporului român: colinde, cântece de stea, plugușoare, urături, teatrul popular, semănatul, sorcova în prima zi al noului an etc.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 15 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021, spațiul expozițional, etajul 1, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziție tematică

“Diferiți, dar Egali”

          Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să vizitați expoziția tematică “Diferiți, dar Egali”, organizată în contextul Zilei internaționale a drepturilor omului, marcată anual la 10 decembrie. Expoziția conține documente și publicații din colecțiile Centrului de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova cu referire la drepturile omului: promovarea, asigurarea, recunoașterea drepturilor și libertăților omului; documente ale  Organizației Națiunilor Unite și a Convenției Europene pentru drepturile omului; publicații și documente privind drepturile fundamentale ale omului în Republica Moldova, etc.

Expoziția poate fi vizitată începând cu 10 decembrie 2020, spațiul expozițional, etajul 2, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziție de pictură, Anatol GHERASIMOV

Dobrogea, Moldova, Ardealul și Țara Românească

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la vernisarea expoziției de acuarelă a artistului plastic, pictorului Anatolie GHERASIMOV cu genericul „DOBROGEA, MOLDOVA, ARDEALUL ȘI ȚARA ROMÂNEASCĂ”. Expoziția include în jur de 30 de picturi executate în tehnica de acuarelă care reflectă peisajele pitorești din zonele istorice ale României Mari: Dobrogea, Moldova, Ardealul și Țara Românească.

Invitați de onoare: Natalia Stâncă, director Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”; Dumitru Bolboceanu, președinte Uniunea Artiștilor Plastici; Alexandru Ermurache, lector UPS „Ion Creangă”; Valeriu Herța, lector UPS „Ion Creangă”; Ion Jabinschi, lector AMTAP

Expoziția poate fi vizitată începând cu 1 decembrie 2020 – 31 ianuarie 2021, spațiul expozițional Secția Artă și Hărți, bl. 2 (str. 31 August 1989, nr. 78).

Evenimentul va avea loc la 1 decembrie 2020, ora 15. 00, Secția Artă și Hărți, blocul II, (str. 31 August 1989, nr. 78).

Lansare de cărți
Complexul monahal Japca: istorie și spiritualitate”, de Ion Valer XENOFONTOV
Cărțile de la Mănăstirea Japca”, de Igor CERETEU și Octavian MOȘIN

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la evenimentul de lansate a cărților „Complexul monahal Japca: istorie și spiritualitate”, autor Ion Valer XENOFONTOV și „Cărțile de la Mănăstirea Japca”, semnată de Igor CERETEU și Octavian MOȘIN. Lucrările sunt destinate cercetătorilor științifici, pedagogilor, teologilor, tuturor cititorilor interesați de istoria vieții spirituale a Moldovei, de complexul monastic Japca, singurul din spațiul pruto-nistrean care fucționează neântrerupt de la înființare.
La eveniment participă: Dr. hab. Anatol PETRENCU; Dr. hab. Ion GUMENÂI; Dr. Valentina EȘANU; Dr. Liliana ROTARU; Dr. Iulia MALCOCI; Eduard POTÂNGĂ, director, editura „Lexon”; Măicuțele de la Mănăstirea Înălțarea Domnului (Japca).
Evenimentul va avea loc la 19 noiembrie 2020, ora 14.00, blocul central, etajul II (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).