roenfr

Zilele Științei la Biblioteca Națională a Republicii Moldova,

ediția a 4-a, 8-12 noiembrie 2021

Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează ediția 4-a a Zilelor Științei, în acord cu Ziua internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Zilele Științei la Biblioteca Națională a Republicii Moldova are drept scop reliefarea rolului instituțiilor infodocumentare în valorificarea patrimoniului local prin facilitarea accesului la resurse informaționale, dar și poziționarea bibliotecarului ca și cercetător.

Activitățile vor fi centrate pe promovarea Științei Deschise și a culturii științifice deschise, a Științei participative în comunitate, a utilizatorilor-cercetători, promovarea importanței și impactului fenomenelor științifice; încurajarea și diversificarea serviciilor inovative în bibliotecă; promovarea rezultatelor activității de cercetare la BNRM; dezvoltarea competențelor de cercetare a utilizatorilor și personalului de bibliotecă.

Ediția 4-a a Zilelor Științei include trei direcții de conținut: progresarea societății prin știință; Biblioteca Națională și cercetarea; ne gândim, împreună, la viitor! (context al dezvoltării culturii științifice deschise, al promovării Științei participative și al conceptului de biblioteca verde).

Agenda Zilelor Științei la BNRM

Forumul Cercetătorilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci
"Rolul instituțiilor infodocumentare în valorificarea patrimoniului local și facilitarea schimbului cultural"

Biblioteca Națională a Republicii Moldova în parteneriat cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova organizează Forumului Cercetătorilor din cadrul Sistemul Național de Biblioteci, ediția a VI-a, cu genericul "Rolul instituțiilor infodocumentare în valorificarea patrimoniului local și facilitarea schimbului cultural". Evenimentul este organizat în contextul Zilelor Științei la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și are drept scop reliefarea rolului instituțiilor infodocumentare în valorificarea patrimoniului local prin facilitarea accesului la resurse informaționale, dar și poziționarea bibliotecarului ca și cercetător.

Activitatea se va desfășura marți, 9 noiembrie 2021, cu începere la 10.00, online pe ZOOM, dar și transmisă live pe pagina oficială de Youtube a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.
Pentru informații suplimentare contactați Direcția Cercetare și Dezvoltare în Biblioteconomie și Știința Informării.
Tel.: (373 22) 24-00-70; E-mail: vasilica@bnrm.md bnrmvo2012@bnrm.md

Agenda FORUMULUI CERCETĂTORILOR DIN CADRUL SISTEMUL NAȚIONAL DE BIBLIOTECI

Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci, ediția a 26-a, 2021
"CONSOLIDAREA RELAȚIILOR DINTRE BIBLIOTECĂ ȘI COMUNITATE: PREMISĂ PENTRU DEZVOLTARE ȘI REZISTENȚĂ ÎN TIMP"


Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită să participați la Forumul Managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci 2021- una dintre principalele reuniuni profesional-științifice organizată de Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Consiliul Biblioteconomic Național, fiind susținută de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.
În cadrul Forumului vor fi abordate probleme ce țin de tendinţele domeniului biblioteconomie şi ştiinţe ale informării și vor fi stabilite Prioritățile Anului Biblioteconomic 2022.

Pentru anul profesional 2022 sunt identificate următoarele priorități profesionale:

- Reașezarea activităților bibliotecii și a proceselor funcționale în conformitate cu noul cadru legislativ și de reglementare;
- Ajustarea serviciilor bibliotecare agendei ONU 2030: dezvoltarea capacităților;
- Aprofundarea rolului bibliotecii de garant al memoriei locale;
- Promovarea recomandărilor UNESCO privind Știința Deschisă;
- Impactul bibliotecii asupra comunității: studiere, valorificare și diseminare.
Prioritățile profesionale ale anului 2022, puse în discuție în cadrul Forumului Managerilor, sunt fundamentate pe tendințele domeniului biblioteconomie și științele informării la nivel internațional, recomandările organizațiilor de profil, politicile promovate la nivel național și local, studiile privind necesitățile utilizatorilor etc.
Lucrările Forumului Managerilor se vor desfășura online, pe platforma Zoom, la 3 noiembrie 2021, începând cu ora 10.00.

 

Agenda Forumului Managerilor 2021

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2021
25-31 octombrie 2021

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova se alătură Campaniei de promovare „Contează modul în care deschidem cunoașterea: construirea echității structurale” organizată în cadrul evenimentului global Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021 (Open Access Week).

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2021 este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova) şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), având oportunitatea deschiderii spre cercetare, pentru a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis din acest an se aliniază la Recomandarea UNESCO adoptată provizoriu privind Știința Deschisă, a cărei componentă cea mai importantă este Accesul Deschis.

Programul Săptămânei Accesului Deschis la BNRM

Ședința Clubului Literar „Homo Aestheticus”,

Lansarea volumului „Alexandru SAMOILĂ. Interviu în două acte”,

autor Aurelian Dănilă

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației și Cercetării, Vă invită să participați la Lansarea volumului „Alexandru SAMOILĂ. Interviu în două acte”, semnat de Aurelian Dănilă. Evenimentul este organizat în contextul Programului Național „LecturaCentral” și al Clubului Literar „Homo Aestheticus”.

Participanți: acad. Gheorghe MUSTEA, compozitor, dirijor și profesor universitar, Artist al Poporului, director artistic şi prim dirijor al Orchestrei Simfonice al Companiei Publice „Teleradio-Moldova”; dr. hab. Victor MORARU, prof. univ., m. cor. al Academiei de Științe a Moldovei, coordonatorul Secţiei Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei; dr. hab. Victor GHILAȘ, director al Institutului Patrimoniului Cultural al MEC; muzicianul Nicolae DOHOTARU, Artist al Poporului, director artistic și dirijorul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”; Elena PINTILEI, director al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, dr. Mariana COCIERU, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MEC.

Moderatori: acad. Mihai CIMPOI, dr. Iulian FILIP.

Evenimentul va avea loc joi, 21 octombrie, la ora 14.00, pe platforma Zoom și cu transmisiune pe canalul de YouTube a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (https://www.youtube.com/c/BibliotecaNaționalăaRepubliciiMoldova)

Ateneul de cultură şi credinţă „Biserica Albă”, ediția a II-a

“IERARHI ȘI MĂRTURISITORI AI RENAȘTERII IDENTITĂȚII NAȚIONALE”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova în colaborare cu Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, organizează cea de-a II-a ediție a Ateneului de cultură şi credinţă „Biserica Albă” cu genericul “IERARHI ȘI MĂRTURISITORI AI RENAȘTERII IDENTITĂȚII NAȚIONALE”, conceptul căruia este orientat spre promovarea dimensiunii creştine a culturii naţionale și a spiritualității ortodoxe.

Comunicările vor aborda subiecte referitoare la rolul și contribuția persoanelor marcante ecleziastice și laice basarabene din prima jumătate a secolului trecut, ce au militat pentru realizarea idealului de unitate națională.

La reuniune și-au anunțat prezența: protodiaconul Ioan MUNTEANU; Egumena EPISTEMIA, stareța mănăstirii Suruceni; protoiereul mitrofor Ioan LISNIC; protoiereul mitrofor Octavian MOȘIN, protoiereul mitrofor Maxim MELINTI; academicianul Andrei EȘANU, doctorul habilitat în istorie Igor CERETEU, doctorul în istorie Valentina EȘANU, lectorul universitar Galina BODAREU, ș.a.

Lucrările reuniunii cultural-științifice se vor desfășura la Mănăstirea Suruceni, raionul Ialoveni, locul unde se află moaștele Sfântului Dionisie Erhan, un mare cărturar bisericesc din prima jumătate a secolului XX, unul din făuritorii Unirii.

Evenimentul va avea loc la 19 octombrie 2021, ora 10.00, la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Suruceni.

Programul simpozionului.

Ședința Clubului Literar „Homo Aestheticus”

SERGIU MORARU: 75 DE ANI DE LA NAȘTERE

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al Ministerului Educației și Cercetării, în colaborare cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Direcția Generală Educație și Cultură Fălești și Gimnaziul „Sergiu Moraru”, Vă invită să participați la Conferința științifică consacrată comemorării a 75 de ani de la nașterea folcloristului Sergiu MORARU. Evenimentul este organizat în contextul Programului Național „LecturaCentral”.

Participanți: acad. Mihai CIMPOI, istoric și critic literar, dr. Iulian FILIP, scriitor și folclorist, dr. hab. Nina CORCINSCHI, critic literar, director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, dr. Tatiana BUTNARU, literat, folclorist, dr. Mariana COCIERU, folclorist, Mariana OSADȚA, șef al Direcției Generale Educație și Cultură Fălești, Zinaida MOCANU, primarul comunei Obreja Veche, Ana JALBĂ, directorul Gimnaziului „Sergiu Moraru”, Rodica CAZACU, profesor de limba și literatura română, Gimnaziul „Sergiu Moraru” din Obreja Veche, Viorica HAREA, director al Centrului de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”.

Moderatori: acad. Mihai CIMPOI, dr. Iulian FILIP.

Evenimentul va avea loc miercuri, 13 octombrie, la ora 14.00, pe platforma Zoom și cu transmisiune pe canalul de YouTube a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (https://www.youtube.com/c/BibliotecaNaționalăaRepubliciiMoldova)