roenfr

Salonul Muzical
„La fete de la musique - 2019”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Comisia Națională pentru UNESCO în Republica Moldova, Asociația Profesorilor de Limbă Franceză din Moldova, Colegiul Național de Comerț al ASEM, organizează ședința Salonului Muzical consacrat Sărbătorii Muzicii - LA FETE DE LA MUSIQUE, cu genericul „Cântecul este unicul ambasador care nu are nevoie de translator” cu participarea laureaților Festivalului-Concurs Național de Muzică Francofonă „Chantons, amis!”.

Invitaţi: Roxana Țurcanu, director, Agenția Universitară a Francofoniei; Luc J. G.von Francois, Ambasador Onorific al Familiei regale din România; Olivier Prado, Ambasador Onorific al Familiei Regale din Belgia; Liliana Prado, interpretă, director GPG CONSULTING; Vlad Mircos, compozitor, muzicolog, Cristina Enicov, președinte, APFM; Marian Elena, președinte, Asociația Artei Corale din Moldova; Nadejda Damian, redactor șef, Asociația „Cercle Moldavie”; Ciobanu Ludmila, cond. art. al studioului „BRAVO STAR!”, Soroca; Frumuzachi Victoria, ex-inspector, specialist principal, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport; Coropceanu Valentina, specialist coordonator, metodist, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport.

Moderatori: Constantin RUSNAC, dr. H. C., compozitor, muzicolog, secretar general al Comisiei Nationale pentru UNESCO; Svetlana MANUIL, fondatorul și organizatorul Festivalului „Chantons, amis!”, Ex-președinte APFM

Evenimentul va avea loc vineri, 28 iunie 2019, ora 15.00, Sala de conferințe „Alexe RĂU”, blocul 1, et. 1 (str. 31 August 1989, nr. 78 A)

COMEMORARE: 130 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu

„Să ne aducem pururi aminte de Mihai Eminescu, cel mai ales dintre toți scriitorii acestui neam. În viața lui scurtă, a dus arta poeziei la înălțimi neîntrecute până astăzi.”
Mihail Sadoveanu

Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează o suită de evenimente dedicate comemorării 130 de ani de la trecerea în neființă a poetului național Mihai Eminescu:

14 iunie – 9 iulie 2019 - Expoziție de carte dedicată marilor scriitori români Mihai Eminescu și Vasile Alecsandri „TITANI AI LITERATURII ROMÂNE”, etajul II, secția Lectură pblică;

15 iunie 2019 – Recital de romanțe a compozitorului Valentin Vinnicenco cu genericul „LA MIJLOC DE CODRU DES”, sala de conferințe „Alexe Rău”;

15 iunie – 30 iunie 2019 – Expoziție de pictură „EMINESCIANA PLASTICĂ”, blocul II, secția Arte și Hărți;

17 iunie – 30 iunie 2019 – Expoziția edițiilor facsimile a manuscriselor lui Mihai Eminescu „MIRACOLUL EMINESCIAN”, blocul II, secția Carte Veche și Rară.

Simpozionul Științific Internațional „Valori bibliofile”,
ediția a XXVIII-a
„Presa din Basarabia interbelică”
17-18 iunie 2019

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republucii Moldova, Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău”, Societatea Științifică de Bibliofilie și Ex- libris „Paul Mihail” din Moldova, vă invită la lucrările Simpozionului Științific Internațional „VALORI BIBLIOFILE” 2019, ediția a XXVIII-a, cu genericul: „Presa din Basarabia interbelică”.

În cele două zile, 17-18 iunie 2019, lucrările simpozionului vor fi orientate spre rolul publicațiilor periodice ale vremii, care au lăsat o amprentă inconfundabilă în toate manifestările de viață ale societății. Scopul științific al forumului este nu doar evaluarea stării de lucruri în domeniul prezervării, ci și dezvoltarea unui dialog intercultural între specialiștii din țară și cei din străinătate în domeniul cercetării, valorificării și promovării patrimoniului cultural.
Evenimentul va avea loc la 17–18 iunie 2019, ora 9.30, BNRM, blocul II, et. 2, Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Recital de poezie
“Cu înflăcăratul tău cuvânt să aprinzi al inimilor foc”

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova va învită la un recital de poezie “Cu înflăcăratul tău cuvânt să aprinzi al inimilor foc”, dar și să vizitați expoziţia de carte organizată cu prilejul aniversării a 220 de ani de la naşterea marelui poet rus Aleksandr Sergeevici PUŞKIN. În cadrul recitalului participă: Mihail Lupaşko, poet, scriitor, cercetător; Tatiana Gheiceanu, şef secţie Lectura publică, etc.

Evenuimentul va avea la 6 iunie 2019, ora 11.00, spaţiul expoziţional Literaturile lumii, etajul 3, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Prezentare publică
„Carta Etică a Rețelelor Sociale” de Horea Mihai Bădău

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la prezentarea publică “Carta Etică a Rețelelor Sociale”, de Horea Mihai Bădău, lector universitar, doctor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea din București. Autorul va prezenta ce înseamnă comunicarea corectă în rețelele sociale, pe baza principiilor etice și despre influența algoritmilor dotați cu Inteligență Artificială în rețea. Prima Cartă Etică a Rețelelor Sociale a fost publicată în prestigioasa revistă științifică franceză Revue Française des Sciences de l’Information et de la Communication și poate fi consultată aici.

Evenimentul va avea loc la 14 iunie 2019, ora 18.00, Sala de lectură nr.1, etajul II, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Lecție publică
Honore de Balzac - romancier al tuturor timpurilor

Biblioteca Națională a Republicii Moldova în colaborare cu Facultatea de Litere, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, vă invită la lecția publică „Honore de Balzac - romancier al tuturor timpurilor”, organizată cu prilejul împlinirii a 220 ani de la nașterea scriitor francez. Considerat unul dintre cei mai importanți romancieri ai tuturor timpurilor, a scris un număr impresionant de romane și povestiri, formând ciclul „Comedia umană”.

Invitați: Elena PRUS, prorector pentru Cercetare Științifică, ULIM; Carolina DODU-SAVCA, decan, Facultatea de Litere, ULIM; Emilian GALAICU-PĂUN, poet, scriitor, traducător; studenți, profesori.

Evenimentul va avea loc la 20 mai 2019, ora 13.00, Sala Literaturile Lumii, blocul central, et. III, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Lansarea volumelor
„ZIARELE ROMÂNEȘTI DESPRE UNIREA BASARABIEI,
BUCOVINEI ȘI TRANSILVANIEI”

coordonatori Marius DIACONESCU și Andrei Florin SORA

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la lansarea volumelor „Ziarele românești despre Unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei”, (5 volume) coordonatori Marius DIACONESCU și Andrei Florin SORA (București). Colecția propune o ediție de articole, selectate din toate publicațiile periodice din anii 1917-1920, constituit principalul motor al opiniei publice, reflectând opiniile din societatea românească despre idealul național și fiind izvorul esențial al cercetării istoriei Marii Uniri.

Moderator: Ion NEGREI, dr. în istorie.

Evenimentul va avea loc la 16 mai 2019, ora 14.00, Sala de conferințe „Alexe Rău”, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).