roenfr

Conferință publică
„Presa românească la Centenar. Personalități ale presei românesti”
Lansarea volumului
„Condeie, voci, chipuri. Presa românească – pagini de istorie”

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în parteneriat cu Biblioteca Națională Republicii Moldova, organizează conferința publică „Presa românească la Centenar. Personalități ale presei românesti” și lansarea volumului „CONDEIE, VOCI, CHIPURI. PRESA ROMÂNEASCĂ–PAGINI DE ISTORIE”. Conferința publică, menită să omagieze personalitățile presei românești din ultimul secol (1918 – 2018) care au slujit cu condeiul cauza Marii Uniri, va fi susținută de scriitorul și ziaristul Neagu Udroiu, ex-director al Agenției Rompres. Cu acest prilej va fi lansată și cartea lui Neagu Udroiu „CONDEIE, VOCI, CHIPURI. PRESA ROMÂNEASCĂ – PAGINI DE ISTORIE”, în două volume, apărută la editura Tipo Moldova din Iași. Invitaţi ai evenimentului: istorici, istorici literari și istorici ai culturii române, personalități publice, academicieni, jurnaliști, membri ai corpului diplomatic, elevi, studenți, profesori ș.a. Evenimentul va avea loc la 9 aprilie 2019, ora 11.00, Sala de conferințe „Alexe Rău”, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziție eveniment
„VALERIU MATEI – POET AL REZISTENȚEI”
Lansare de carte „Noaptea semnelor”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, vă invită la expoziția – eveniment „VALERIU MATEI – POET AL REZISTENȚEI”, prilejuită consemnării a 60 de ani de la nașterea acad. Valeriu Matei și lansarea volumului „Noaptea semnelor. Poemele rezistenței anticomuniste și antisovietice”.

În cadrul evenimentului cu mesaje de felicitare vor veni: acad. Mihai CIMPOI, critic și istoric literar; Arcadie SUCEVEANU, poet, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova; Ioan MÂNĂSCURTĂ, prozator, publicist, traducător; Nicolae JELESCO, Artist al Poporului; actor și regizor la Teatrul „Alexei Mateevici”; Iurie SADOVNIC; Artist al Poporului; Ninela CARANFIL, Artistă a Poporului; alte personalități marcante ale culturii din Republica Moldova.

Evenimentul va avea loc la 5 aprilie 2019, ora 16.00, Spațiul expozițional, etajul I, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Lansare colecție consacrată Marii Uniri
„ROMÂNIA: MAREA UNIRE 1918-2018.
100 DE CĂRȚI”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Institutul de Istorie din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, vă invită la lansarea colecției de cărți istorice consacrate Marii Uniri, întitulată „ROMÂNIA: MAREA UNIRE 1918-2018. 100 DE CĂRȚI” , tipărită de Editura Tipo Moldova (Iași) în coordonarea prof univ., dr. Ioan SCURTU.

Cele 100 de titluri (160 de volume), selectate și incluse în această colecție, au fost publicate în diferite perioade atât în România, cât și în Republica Moldova și oferă o imagine concretă asupra istoriografiei românești din sec. XX și începutul sec. XXI cu referire la Marea Unire din 1918.

Invitați de onoare:

E. S. Daniel IONIȚĂ, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova; Igor ȘAROV, Secretar General al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, dr. în istorie; Aurel ȘTEFANACHI, poet, director, Editura Tipo Moldova (Iași); Ion NEGREI, dr. în istorie; Gheorghe NEGRU, dr. în istorie; Iurie COLESNIC, dr. „Honoris Causa”; Anatol PETRENCU, dr. hab. În istorie; Ion ȚURCANU, dr. în istorie.

În recital: Maria Sarabaș, Artist al Poporului, interpretă de muzică populară; Veronica Mihai, Artist Emerit, interpretă de muzică populară; Ilie Văluță, Om Emerit, compozitor, interpret.

Evenimentul va avea loc la 28 martie 2019, ora 13.00, Spațiul expozițional Publicații seriale, etajul III, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Vernisare expoziție de pictură a
pictorului Furdui Damian

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la vernisarea expoziției personale a pictorului DAMIAN FURDUI, director și profesor la Școala de Arte Plastice „Gheorghe Vrabie”, or. Fălești.

Invitați de onoare: Excelența Sa, Zdenek KREJCI, Ambasadorul Cehiei în Republica Moldova; Cezara GHEORGHIȚĂ, dr. în pedagogie, conf. univ., șef catedră Pictură, Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă”.

Moderator: Elena PINTILEI, director general BNRM.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 22 martie – 25 mai 2019, Sala Arte și Hărți, blocul II.

Evenimentul va avea loc la 22 martie 2019, ora 15.00, Sala Arte și Hărți, blocul II, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Simpozion anual
ANUL BIBLIOLOGIC 2018, ediţia a 28-a

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, organizează Simpozionul Anul Bibliologic cu genericul „Anul reașezării activității bibliotecare în conformitate cu noul cadru legal, strategic și de reglementare”, ediţia a XXVIII-a. Lucrările Simpozionului se vor axa asupra: promovării Legii cu privire la biblioteci; elaborarea instrumentelor necesare pentru implementarea Legii; implementarea/monitorizarea realizării strategiilor naționale și instituționale; diversificarea resurselor, produselor și serviciilor de interes pentru utilizatori; promovarea permanentă și implicarea în realizarea ODD-urilor; dezvoltarea competențelor bibliotecarilor și utilizatorilor, în special în TI.

 

Agenda evenimentului, 2018

Sesiunea științifică comemorativă
dedicată scriitorului Nicolae Costenco
„Eu voi veni la voi înmărmurit și tragic…”

Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, în colaborare cu Catedra Științe Sociale, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în municipiul Chișinău, invită doritorii la Sesiunea științifică comemorativă cu genericul „Eu voi veni la voi înmărmurit și tragic…”, dedicată scriitorului și poetului român basarabean Nicolai Costenco (21.12.1913 – 29.07.1993). Acțiunea vine și în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD-uri. Obiectivul 4: Educație de calitate. Asigurarea unei educații incluzive și echitabile, de calitate și promovarea oportunităților de învățare continuă pentru toți.

Participanți: scriitori, jurnaliști, familia scriitorului, istorici și studenți ai facultăților Filologie, Geografie și Pedagogie ale UST.

Moderator: Aurelia FELEA, doctor în istorie.

Evenimentul va avea loc la 26 martie 2019, ora 14.00, Sala de Lectură nr. 1, Centrul de Informare ONU, etajul II, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”)

Lansare de carte
„FOLCLOR MUZICAL DIN NORDUL REPUBLICII MOLDOVA:
REPERTORIUL VIOLONISTIC”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la lansarea lucrării „FOLCLOR MUZICAL DIN NORDUL REPUBLICII MOLDOVA: REPERTORIUL VIOLONISTIC”, autor Nicolae SLABARI. Cercetarea se bazează pe un material muzical variat, înregistrat în cadrul investigațiilor de teren personale și pe cel din Arhiva Cabinetului de folclor al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, începând cu anul 1964. Cartea aduce o contribuție substanțială în domeniul etnomuzicologiei, dar și în alte domenii ale muzicologiei și ale istoriei culturii, fiind una dintre foarte puținele monografii, dedicate unui singur instrument muzical, realizate în literatura de specialitate.

În cadrul evenimentului vor evolua lăutari de la nordul republicii, Dinastia Ștefăneț și va fi organizată o expoziție de instrumente tradiționale.

Evenimentul va avea loc la 14 martie 2019, ora 15.00, Sala de conferințe „Alexe Rău”, bloc central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).