roenfr

Ședința Clubului Literar „Homo Aestheticus”

„PLINUL CALENDARULUI – 70”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, organizează în cadrul Clubului Literar „Homo Aestheticus” ședința cu genericul „PLINUL CALENDARULUI – 70”. Invitat de onoare: scriitorul, psihologul, publicistul, pedagogul, dr. în pedagogie, docentul, Doctorul Honoris Causa în Educație, membrul titular al Academiei Europene de Științe, Arte și Literatură cu sediul la Paris, directorul Liceului „Prometeu-Protalent” Aurelian SILVESTRU.

Participă: acad. Nicolae DABIJA, scriitor, istoric literar, om politic, membru de onoare al Academiei Române și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei; acad. Valeriu MATEI, scriitor, directorul Institutului Cultural Român la Chișinău; dr. hab. Nina CORCINSCHI, directorul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”; Felomena și Daniel CORBU, editori (România); Elena PINTILEI, director general Biblioteca Națională a Republicii Moldova; Claudia BALABAN, directorul Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”; dr. Nelu VICOL, conf. univ., director adjunct al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (or. Chişinău); Vasile ROMANCIUC, scriitor; Ianoș ȚURCANU, scriitor; Angela LUNGU, profesoară de limba şi literatura română, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu”.

Moderatori: acad. Mihai CIMPOI, dr. Iulian FILIP.

Evenimentul va avea loc miercuri, 12 decembrie 2019, la ora 14.00, în Sala de Conferințe „Alexe Rău”, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78A).

Eveniment cultural

„NASIMI ÎN LIMBILE LUMII”

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Ambasada Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Organizația Internațională a Culturii Turce TURKSOY, în colaborare cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, organizează la data de 5 decembrie 2019, evenimentul cultural cu genericul „NASIMI ÎN LIMBILE LUMII”, dedicată aniversării a 650 de ani de la nașterea poetului azer Seyyid Ali Imadaddin Nasimi. Remarcabilul gânditor și poet Seid Ali Imadaddin Nasimi născut pe teritoriul modern al Azerbaidjanului în anul 1370, a lăsat moștenire culturală care reprezintă o etapă specială în istoria literaturii azerbaidjene. Lucrările scrise de el sunt unele dintre cele mai perfecționiste exemple ale poeziei mondiale, în care evocă ideile umanismului, și anume, măreția omului și libertatea individului.

La eveniment vor participa: Gudsi Dursun oglu Osmanov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova; Elcin Gafarli, Secretar TURKSOY; Karim Tahirov, directorul Bibliotecii Naționale a Azerbadijanului; Teymur Kerimli, directorul Institutului Manuscrisurilor al Academiei de Științe din Azerbaidjan; Bilal Cakici, adjunctul secretarului general TURKSOY; Aurelia Grigoriu, Ombudsman, owner și founder la MiniBoss Chișinău, Business School, Moldova și Multiculturalism; oaspeți și oameni de cultură din Azerbaidjan și Republica Moldova.

În cadrul evenimentului oaspeții vor putea vizita o expozițitie de carte azeră din colecțiile BNRM și o expoziție de fotografii.

Evenimentul va avea loc la 5 decembrie 2019, ora 16. 00, Sala de Lectură Nr 1, et. II, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Lansare de carte

„CE ESTE MUZICA ȘI CUM S-O ÎNȚELEGEM ?”, de Ion GAGIM

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la lansarea cărții „CE ESTE MUZICA ȘI CUM S-O ÎNȚELEGEM?” semnată de dr. hab., profesorul universitar Ion GAGIM. În conformitate cu titlul, cartea încearcă să dea răspunsuri la întrebările care duc la cunoașterea muzicii pe exterior și pe interior: Ce este muzica? și Cum s-o înțelegem?.

Invitați: Acad. Gheorghe MUSTEA, Artist al Poporului; dr. Ghenadie CIOBANU, Președinte de onoare UCMM; acad. Victor LĂCUSTĂ; dr. hab. Adrian GHICOV; dr. Marina COSUMOV; dr. Marina MORARI.

Interpreți: Anastasia Șevcenco, Vadim Buinovschi; Serghei Racenco; Lev Ignatiev; Petru Bivol; Ionuț-Horia Ciocanu, Alexandru Palamarciuc.

Invitați speciali: Cvintetul „KAISER”.

Evenimentul va avea loc la 3 decembrie 2019, ora 15.00, Sala de conferințe „Alexe Rău”, blocul central (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Expoziție de carte
„Deschizător de drumuri noi. André Gide - 150 de ani de la naștere”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ambasada Franței în Republica Moldova, vă invită la inaugurarea expoziției de carte „Deschizător de drumuri noi. André Gide - 150 de ani de la naștere”. Expoziția cuprinde: publicații despre autor; ediții antume ale celor mai importante opere; traduceri în limba, română, rusă și engleză; articole din edițiile periodice străine despre Gide, începând cu anii 30 a sec.XX, până astăzi. André Gide, fiind unul din cei mai importanți scriitori francezi a sec.XX, unul din inițiatorii modernismului, curentul literar care a configurat literatura secolului XX, în 1947 a fost nominalizat cu Premiul Nobel pentru literatură.

Expoziția poate fi vizitată până la 16 decembrie 2019.

Evenimentul va avea loc la 25 noiembrie 2019, ora 14.30, sala Literaturile lumii, et. III, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Conferința națională a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova

“Dezvoltare. Impact. Sustenabilitate”

Consiliul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova, invita doritorii să participe la evenimentul profesional, Conferința Națională ABRM cu tema “Dezvoltare. Impact. Sustenabilitate”. Agenda conferinței va include sesiuni paralele: Advocacy, Programe, Servicii, Tehnologii.  În cadrul Conferinței va avea loc Adunarea Generală ABRM, alegerile organelor de conducere a ABRM.

Evenimentul va avea loc la 14 noiembrie 2019 cu începere de la ora 10:00, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, bloc central, et. 2, Sala de Lectură Nr 1 (str. 31 august 1989, 78A Chișinău). 

ZILELE ȘTIINȚEI

ediția a 2-a, 4-10 noiembrie 2019 

Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează în perioada 4-10 noiembrie 2019 ZILELE ȘTIINȚEI, ediția a 2–a, integrând 3 dimensiuni de conținut:

· Progresarea societății prin știință;

· Biblioteca Națională și cercetarea;

· Ne gândim, împreună, la viitor! (context al dezvoltării culturii științifice deschise, al promovării Științei participative).

Activitățile vor fi centrate pe promovarea Științei Deschise și a culturii științifice deschise, a Științei participative în comunitate, încurajarea educației STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) a utilizatorilor-cercetători, promovarea importanței și impactului fenomenelor științifice; încurajarea și diversificarea serviciilor inovative în bibliotecă; promovarea rezultatelor activității de cercetare la BNRM; dezvoltarea competențelor de cercetare a utilizatorilor și personalului de bibliotecă.

Grup-țintă al ciclului de activități: cercetători, cadre didactico-științifice, studenți (licență, masteranzi, doctoranzi), profesori, bibliotecari etc.

 

Vezi Agenda zilelor Științei

 

FORUMUL CERCETĂTORILOR
DIN CADRUL SISTEMULUI NAȚIONAL DE BIBLIOTECI

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, organizează FORUMUL CERCETĂTORILOR DIN CADRUL SISTEMULUI NAȚIONAL DE BIBLIOTECI. La eveniment vor participa reprezentanți ai centrelor biblioteconomice naționale, departamentale și teritoriale, instituțiilor educaționale și de cercetare, organelor de dirijare administrativă locală și centrală, alte categorii de persoane interesate.

Forumul își va desfășura lucrările la 7 noiembrie 2019, ora 10. 00, Sala de arte și hărți, blocul II, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Agenda Forumului Cercetătorilor