roenfr

Forumul Managerilor
"Biblioteca anului 2020: reinterpretarea rolului ca promotor al schimbării"

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, organizează Forumul anual al Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci cu genericul "Biblioteca anului 2020: reinterpretarea rolului ca promotor al schimbării"

În cadrul reuniunii profesionale, aflată la cea de-a 24-a ediție, vor fi abordate prioritățile pentru Anul Biblioteconomic 2020, tendinţele domeniului biblioteconomie şi ştiinţe ale informării în corespundere cu evoluţiile actuale şi respectiv vor fi trasate priorităţile de ţara 2020.

La lucrările Forumului vor participa managerii bibliotecilor naționale, din învățământ, publice teritoriale, specializate, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, Camerei Naționale a Cărții, Institutului de Dezvoltare a Societății Informației, Facultății de Jurnalism și Științe ale Informării, Comitetului Tehnic nr.1, „Biblioteconomie. Informare. Documentare”.

Evenimentul va avea loc la 30 octombrie 2019, ora 10.00, Sala de lectură nr. 1, blocul central, etajul II, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

Agenda Forumul Managerilor

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis 2019
21 – 27 octombrie

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova se alătură Campaniei de promovare este „Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise”, organizată în cadrul evenimentului global Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2019 (Open Access Week).

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2019 este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova) şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), având oportunitatea deschiderii spre cercetare, pentru a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

Programul Săptămânei Accesului Deschis la BNRM

Ședința Clubului Literar „Homo Aestheticus”
„Cultura – element eficient al diplomației”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, organizează în cadrul Clubului literar „Homo Aestheticus” ședința cu genericul „Cultura – element eficient al diplomației”.

Invitați de onoare: dr. Nicu Popescu, diplomat, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene; acad. Nicolae Dabija, scriitor, istoric literar, om politic, membru de onoare al Academiei Române și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei; acad. Aurelian Dănilă, doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, muzician, diplomat, critic de artă şi jurnalist, Maestru în Artă, membru activ al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte; Valeriu Turea, scenarist, jurnalist, diplomat, șef al Biroului Relații cu Diaspora.

Moderatori: acad. Mihai CIMPOI, dr. Iulian FILIP.

Evenimentul va avea loc la 23 octombrie 2019, ora 15.00, Centrul de Formare Continuă, BNRM, blocul II (str. 31 August 1989, nr. 78).

 

Expoziție de publicații
“Dumitru MATCOVSCHI - lacrima de dor a Basarabiei”

„Matcovschi este o prezență verticală,
un arbore ale cărui frunze nu îngălbenesc niciodată”
Constantin Ciopraga

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la expoziția cu genericul „Dumitru Matcovschi - lacrima de dor a Basarabiei". În cadrul expoziției sunt prezente opera scriitorului publicată în ediții periodice, începând cu 1959, cât și în volume, antologii, plachete de poezii, proza, dramaturgia cât și opera poetului tradusă în limbi străine. La fel sunt expuse documente ce reflectă activitatea academică și publicistică a lui Dumitru Matcovschi: enciclopedii și dicționare de critică literară, culegeri de articole, critică și date biografice. Un capitol aparte este destinat poeziilor autorului, care au fost puse pe note de către compozitori autohtoni.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17 octombrie – 30 noiembrie 2019, spaţiul expozițional, bloc central, etajul 1 (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

 

Spectacolul muzical-literar jubiliar cu Traian Vasilcău
„Sunt prea bogat, fiindcă Vă pot cânta”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la Spectacolul muzical-literar JUBILIAR cu TRAIAN VASILCĂU și invitații săi cu genericul „Sunt prea bogat, fiindcă Vă pot cânta”. Traian Vasilcău - poet, scriitor, eseist, traducător, libretist, autor de texte pentru cântece și textier de limba română din Republica Moldova, cunoscut sub pseudonimul TRAIANUS sau TRAJANUS. Participă elevi, profesori, scriitori, preoți, monahi, compozitori, actori, regizori, interpreți de peste tot și alți prieteni deosebiți.

Evenimentul va avea loc la 22 octombrie 2019, ora 15.00, Sala de conferințe „Alexe Rău”, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

 

Lecția publică
„Egalitatea – precondiție pentru o viață mai bună"

Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova invită doritorii la lecția publică „Egalitatea – precondiție pentru o viață mai bună" (ODD 5), dedicată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030. Acțiunea vine în contextul Zilei Organizației Națiunilor Unite și în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD-uri, care prevăd eradicarea sărăciei și foametei, stabilesc un spectru larg de obiective economice, sociale într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului.

În cadrul activității vor fi abordate aspecte: rolul femeii de-a lungul istoriei; stereotipurile care afectează statutul femeii; domeniile in care femeile sunt defavorizate; modalități de depășire a stereotipurilor si prejudecăților de gen pentru a trăi o viata mai bună.

Oaspete de onoare al evenimentului dl. Simon Springett, noul Coordonator Rezident (CR) desemnat al Organizației Națiunilor Unite (ONU) din Moldova.

Facilitator: Olesea PEREAN, coordonatoare națională în domeniul drepturilor omului, Oficiul ONU pentru drepturile omului.

Evenimentul va avea loc la 24 octombrie 2019, ora 13.00, Sala de Lectură nr. 1, Centrul de Informare ONU, etajul II, blocul central, (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).

 

EXPOZIȚIE
„Acte basarabene în limba română din perioada țaristă (1812 – 1917)”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova vă invită la expoziția „Acte basarabene în limba română din perioada țaristă (1812 – 1917)”, în care sunt expuse hrisoave și documente restaurate în cadrul proiectului „HRISOAVE BASARABENE ȘI ALTE DOCUMENTE ISTORICE DIN SEC. XIX”, care s-a finalizat la 30 septembrie 2019, sprijinit financiar de către Ambasada SUA în Republica Moldova, prin intermediul Fondului Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală.

Documentele expuse ilustrează evoluția evenimentelor istorice din provincie, promovarea aspectelor istorice a vieții social-politice și culturale a Basarabiei în sec. XIX.

Expoziția va fi deschisă pentru vizitatori începând cu 11 octombrie – 30 decembrie 2019, Muzeul Cărții. et. 1, bloc II (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).