roenfr

Portofoliul de inovații realizate

 

2015
 

 Construirea unui instrument de informare online: Blogul profesional ”Galeria bibliologilor basarabeni”

 Autor: Valeria Matvei

 

 Crearea unui punct online de acces la informații privind oportunitățile de studiere în Europa

 Autori: Natalia Gulco, Elena Carauș

 

 Crearea bazei de date ”Coregrafia Națională”

 Autor: Cristina Caterev

2014
Portofoliul1404

Ediţia leporello (carte pliată) „Curiozităţi bibliofile din fondurile BNRM

Autor: Veronica Cosovan

 

Proiectul „Panteonul Virtual al neamului” 

Autor: Raisa Melnic

Portofoliul1403

Proiectul „Cartea şi lectura în viaţa pesonalităţilor din Republica Moldova”

Autori: Vera Osoianu, Valentina Popa

Portofoliul1402

Proiectul „Colaborare bilaterală cu companiile de telefonie mobilă din Republica Moldova”

Autor: Victoria Doncilă

Portofoliul1401 Crearea comunităţii online de consolidare a acţiunilor bibliotecilor publice în cadrul Anului Bibliologic 2015 – Anul prmovării valorilor europene
2013
 

Includerea BNRM în Traseele turistice ale Moldovei.

Autor:Maria Sargun

Portofoliul1306

Ideea şi realizarea proiectului „Instruire la distanţă”

Autor:Alla Panici

Portofoliul1305

Realizarea campaniei: ”Cartea-dar nepreţuit”

Autor:Vera Osoianu

Portofoliul1304

Scenariul şi organizarea „Harlem Shake” în cadrul Tîrgului inovaţiilor de bibliotecă

Autor:Raisa Melnic

Portofoliul1303

Proiectul „Giusepe Verdi”

Autor:Raisa Melnic

Portofoliul1302

Proiectul „Cartea Săptămînii”

Autor:Laurenţiu Melnic

Portofoliul1301

Elaborarea materialului de prezentare pe slideshare despre istoria serviciului „Dezvoltare în biblioteconomie”

Autor:Alla Andrieş

 

2012
Portofoliul1 Scenariul ceremoniei de deschidere a suitei de manifestări dedicate aniversării BNRM.
Autor: R. Melnic
Portofoliul2 Crearea Muzeului virtual al BNRM, care ilucidează istoria instituției.
Autori și realizatori: S.Barbei, D.Lupușor, L.Melnic, D.Popa-Miu, M.Soltan, I.Blânda
Istoria-BNRM-2013

Lucrarea „Istoria BNRM în Documente de arhivă”.

Autori:Tatiana şi Ion Varta

Portofoliul3 Filmul documentar ”BNRM – 180 de ani”.
Realizatori: R. Melnic și echipa de filmare Moldova I
Portofoliul4 Catalogul “Stampa Moldovei (1954-1996): din colecţia de artă şi hărţi a Bibliotecii Naţionale”, în care sunt incluse cele mai valoroase linogravuri, acvaforte, xilogravuri moldoveneşti, originale şi reproduse, din secolul XX aflate în colecţia specială a serviciului Colecţia de artă şi hărţi al BNRM.
Autor: S.Miron
2011
Portofoliul5 Gala Premiilor Naţionale GALEX. Evenimentul, singurul de acest gen din Moldova, a întrunit 24 de nominalizaţi.
Autor: dr. A.Rău
Portofoliul6 Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii. Festivalul s-a desfăşurat în toate localităţile din R. Moldova, în care există o bibliotecă publică.
Autor: dr. A.Rău
Portofoliul7 Realizarea în parteneriat cu Institutul Cultural Român Mihai Eminescu din Chişinău a unui proiect internațional de difuzare culturală, în baza căruia, în cadrul Ateneului de Cultură, au avut loc, trimestrial, conferințe euristice susținute de unii din cei mai valoroși cercetători români contemporani.
Portofoliul8 Constituirea Fundației Conferinţa Directorilor Bibliotecilor Publice (raionale, municipale, orăşeneşti) – CODIBIP.
Autor: dr. A.Rău
Portofoliul9 Crearea bazei de date „Heraldica”.  
Autor:  A.Tostogan
Portofoliul10 Crearea blogului  ”Din pasiunile bibliografului”.
Autor: M.Sargun
Portofoliul11 Crearea Blogului de biblioteconomie și știința informării.
Autor: V.Osoianu
Portofoliul12 Crearea Cenaclului REPUBLICA.
Autor: R.Melnic
Portofoliul13 Alcătuirea ghidului ”Biblioteca publică și istoria locală”.
Autor și realizator: A.Andrieș
Portofoliul14 Ideea de creare a unui sistem de bloguri care ar populariza resursele Centrului Pro-European.
Autori și realizatori: E.Carauș, N.Gulico
  Catalogul de filigrane străine găsite pe paginile documentelor vechi din BNRM.
Autor:  V. Cosovan
Portofoliul16 Crearea Dicționarului on-line de terminologie standartizată în domeniul informațional, biblioteconomic și editorial.
Autor:  A. Andrieş
2010
Portofoliul17 Crearea Bibliotecii Naţionale Digitale Moldavica și integrarea BNRM în TEL.
Autori și realizatori: A.Rău, S.Barbei,T.Plăcintă,  L.Melnic, D.Lupușor, V.Antonov, V.Granaci, D.Popa-Miu
Portofoliul18 Efectuarea evidenței frecvenței cititorilor, împrumutului de documente și a evidenței sumare a colecțiilor în programul Excel.
Autor:  C. Neagu
Portofoliul19 Crearea Blogului colectiv al Clubului Tinerilor Bibliotecari.
Autori: D.Lupușor, A.Mandea
Portofoliul20 Elaborarea albumului-slaid ”Istoria Bibliotecii Naționale prin oamenii săi. Petru Ganenco sub semnul 75”.
Autori și realizatori: A. Andrieş,  E. Dmitric, V. Antonov

Concursuri

 

Organizarea concursurilor anuale „Cea mai originală idee a anului” şi „Cea mai valoroasă idee” a devenit o tradiţie pentru Biblioteca Naţională. Din anul 1998 se desfăşoară cu succes aceste concursuri, care atrag din ce în ce mai mulţi participanţi. Scopul lor este de a susţine tendinţa globală de transformare a Bibliotecii într-o instituţie inovatoare, cu implicarea unui număr cât mai larg de persoane în procesul de restructurare a activităţii acesteia.

Creativitate și inovație

 

Biblioteca Naţională dispune de un personal cu potențial creativ și  înovativ înalt, care se caracterizează prin capacitatea de a reacționa adecvat la schimbările ce au loc în societate, de a propune soluții netradiționale de soluţionare a problemelor, de a crea şi oferi utilizatorilor noi  servicii și produse, folosind metode și forme de lucru progresive.

Managementul inovării – asigurarea procedurilor flexibile

Biblioteca şi-a stabilit propriul management al activităţii inovaţionale. Sistemul de inovare include un șir de proceduri legate de culegerea ideilor din diferite surse, evaluarea și implementarea ideilor şi stimularea activității inovaționale.

Cultura de inovare  – un motor de creştere al numărului de produse și servicii noi

Cultura de inovare presupune nu atât dezvoltarea produselor şi serviciilor deja existente, cât creare de servicii şi produse noi, care ar influenţa substanţial desfăşurarea activităţii Bibliotecii în general cât şi a unor sectoare de activitate în particular prin: acordarea unei atenţii deosebite utilizatorilor, elaborarea unui proces inovator repetabil, crearea de mecanisme organizaţionale şi de finanţare care ar susţine inovaţia. Am profitat de talentul şi interesul oamenilor din cadrul Bibliotecii, de promovarea echipelor. Ideea unui produs nou poate fi doar a unei persoane, însă doar un efort colectiv poate dezvolta produsul propus.

Produse și servicii inovative - studierea noilor tendinţe

Reacţia rapidă şi flexibilă la tendinţele de dezvoltare a societăţii, selectarea şi studierea celor mai promiţătoare tendinţe, studierea necesităţilor diferitor categorii de beneficiari ai Bibliotecii, analiza cererii de noi servicii și produse pentru utilizatori – toate acestea permit Bibliotecii să păstreze poziţia de lider în domeniul de activitate.

 

Regulamentul privind organizarea și stimularea inovațiilor în BNRM

Concursuri

Promovare

 

În Biblioteca Națională promovarea angajatului în funcții, grade de calificare sau trepte profesionale se face în baza de merit .
Principiile care stau la baza organizării activităţii în acest domeniu sunt următoarele:

 • competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii se face prin concurs sau test;
 • competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să promoveze într-o funcţie trebuie să deţină şi să confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării acesteia; asigurarea selectării celor mai calificate, celor mai capabile şi mai competente persoane;
 • obiectivitatea - oferirea oportunităţilor egale tuturor candidaţilor, asigurarea selecţiei fără prejudecăţi, garantarea că nu va fi admisă discriminarea pe motive de sex, naţionalitate, religie, etc;
 • profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei se face prin îndeplinirea în mod eficient a atribuţiilor conform fișei de post;
 • transparenţa, principiu potrivit căruia administrația Bibliotecii are obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile de interes referitoare la carieră în funcţia respectivă.

Promovare în funcție

Cu toții ne dorim o cariera de succes, ne dorim să ne găsim vocația profesională, să avem rezultate profesionale demne de invidiat și să ne simțim impliniți prin activitatea pe care o desfășurăm.
Dezvoltarea carierei implică o gama largă de activităţi, desfăşurate de fiecare salariat în parte. Intenţia generală a conducerii Bibliotecii este de a se crea un corp flexibil de salariaţi cu o inaltă calificare, care să poată lucra, la acelaşi nivel de performanţă şi eficienţă, într-o largă varietate de funcţii, având roluri diferite.
Pentru angajarea persoanelor pe diferite posturi de muncă sunt organizate concursuri, teste de cunoștințe specifice, interviuri etc.
Promovarea salariatului într-o funcţie superioară se efectuează în cazul, când funcţia respectivă este vacantă. Poate fi promovat într-o funcție superioară numai angajatul care a obținut în urma evaluării performanțelor profesionale cel mai mare numărul de puncte la ultimile 2 evaluări. În situația în care doi sau mai mulți angajați îndeplinesc condițiile promovării într-o funcție superioară, selecția se face pe bază de concurs.

Condițiile de bază pentru a candida la un post
La un post poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă la perfecție limba de stat;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției respective;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • îndeplinește cerințele specifice pentru ocuparea unui anumit post vacant;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvărșite cu intenție.

Concursul pentru ocuparea postului vacant
Concursul pentru ocuparea postului vacant are la bază principiile competiției deschise, transparenței, competenței și meritelor profesionale.
Concursul se organizează, în condițiile legii, de către Comisia de concurs, aprobată de director general.  Comisia pentru concurs de posturi elaborează criteriile și condițiile de participare la concurs, stabilește procedura de organizare și desfășurare a concursului.
Condițiile de desfășurare a concursului se publică pe pagina web a Bibliotecii Naționale, pe internet pe site-uri specifice, precum și se afișează pe panoul informațional la sediul central, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data desfășurării concursului.
Publicat într-un ziar central, pe internet pe site-uri specifice

Pentru orice informaţie, Va rugam sa ne contactaţi la Serviciul personal.
Telefon: 022 24-05-07

Cerere de înscriere la Concurs

Curriculum Vitae

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă, identic cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste specialitatea studiilor sau meseria;
 5. certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare;
 6. curriculum vitae;
 7. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Promovare în grade/trepte profesionale

Atestarea şi conferirea gradelor (categoriilor) de calificare bibliotecarilor are drept scop stabilirea nivelului de corespundere a salariatului funcţiei deţinute, stimularea perfecţionării profesionale, ridicarea calităţii şi eficienţei muncii, asigurarea salariului în raport cu rezultatele activităţii, îmbunătăţire procesului de selectare, repartizare, promovare şi educare a cadrelor.

Procesul de atestare a cadrelor este organizat conform Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare.
În scopul   realizării atestării, anual, până la 1 martie, se constituie prin ordin comisii de atestare în număr de 5-9 persoane, precum urmează:

 • Comisia de atestare a Bibliotecii Naționale - prin ordinal directorului general al Bibliotecii;
 • Comisia Republicană de  Atestare - prin ordinul ministrului culturii.

La cererea de atestare se anexează dosarul solicitantului, care include:

 • copiile diplomelor de acreditare a studiilor;
 • copiile certificatelor de la programele de formare/perfecţionare;
 • copia certificatului de grad de calificare;
 • raportul de autoevaluare (elaborat conform recomandărilor din anexa nr.2);
 • 1-2 lucrări metodico-ştiinţifice ( pentru solicitanţii de grad superior).

Atestarea  se efectuează prin examinarea dosarului solicitantului, susţinerea, în cadrul şedinţei comisiei de atestare, a interviului de performanţă şi a Raportului de autoevaluare.

Sporul pentru gradul (categoria) de calificare se stabileşte specialiştilor de gradele (categoriile) de calificare superior, întâi şi doi din rândurile personalului de specialitate din biblioteci, inclusiv cu funcţii de conducere, în mărime de 50, 40, respectiv 30% din salariul funcţiei. Sporul se plăteşte lunar pentru timpul efectiv lucrat în funcţiile sau specialităţile pentru care au fost conferite gradele (categoriile) în cauză.

Nivelul de calificare

 

Evaluare

 

În Biblioteca Națională evaluarea performanțelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activității personalului, prin compararea rezultatelor obținute în perioada evaluată cu obiectivele stabilite, în baza criteriilor de evaluare. Evaluarea performanțelor profesionale se efectuează trimestrial.

Procedura de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților se realizează în două etape:

· completarea formularului de evaluare;

· interviul

Șeful ierarhic evaluează activitatea persoanelor aflate în subordinea sa directă. El completează formularul de evaluare și le înmânează angajatului pentru examinarea lui înainte de interviul de evaluare a activității.

Angajatului i se oferă posibilitatea de a face comentarii (în scris) pe marginea notărilor din formularul completat de șef.

Interviul reprezintă un schimb de informații care are loc între persoana care a întocmit formular de evaluare și angajatul evaluat.

Formularul de evaluare este prezentat șefului ierarhic superior al secției.

Superiorul contrasemnează formularul și discută toate evaluările în direcția respectivă, în scopul de a asigura un caracter unitar și consecvent aprecierilor, de a compara serviciile etc.
Comisia de evaluare analizează rezultatele evaluării cadrelor și le prezintă Comitetului director pentru luarea unor decizii.

Stimularea angajatului

Aprecierea performanței este un instrument util de stimulare a dezvoltării angajatului: îi întărește încrederea în forțele proprii, amplifică motivarea, deschide perspective de promovare, îi sporește ambiția de ridicare a nivelului de pregătire profesională.

Stimularea angajatului poate fi sub formă de:

· spor la salariul de bază;

· premiu;

· mulțumire;

· diplomă de onoare.

Regulament cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanța personalului din Biblioteca Națională a Republicii Moldova