roenfr

PROIECTE

Biblioteca Națională identifică, elaborează și implementează programe și proiecte naționale, internaționale și instituționale, în concordanță cu misiunea și funcțiile instituției, participă în calitate de partener la diferite proiecte, menite să îmbunătățească activitatea Bibliotecii sau să dezvolte domeniul biblioteconomic și al științelor informării.

Proiecte gestionate de Biblioteca Națională

La nivel național:

- Repozitoriul Național Tematic – NRT MOLDLIS (2019 – prezent)

- Arhiva de voci: interviuri cu personalități din domeniul culturii (2015 – prezent)

- Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării (2015 – prezent)

- Centrul de Statistică, Cercetare și Dezvoltare (2015 – prezent)

- Centrul Pro-european de Servicii si Comunicare (2011 - prezent)

La nivel internațional:

- Îmbunătățirea echipamentelor de digitizare din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (2020-2023)

- Incluziunea socială a persoanelor private de libertate: programe educaționale (Biblioterapie, e-Guvernare și Comunicare asertivă – terapie prin lectură și scris) (2020)

- Hrisoave basarabene și alte documente istorice din sec. XIX (2017 – 2019)

- Educația mediatică – prioritate a sec. XXI-lea (2018)

- Vizita de studiu a reprezentanților Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova la Biblioteca Națională a Letoniei (2018)

- Organizarea unei vizite colective de studiu la Biblioteca Națională a Cehiei (2017)

- Organizarea Conferinței Internaționale „Dezvoltarea colaborării bibliotecilor europene în spațiul virtual” (2017)

La nivel instituțional:

- Muzeul Cărții (2018 - prezent)

- Gala Formatorilor (2018 - prezent)

- Crearea Colecției „BiblioLeader” (2020 - prezent)

Participarea Bibliotecii Naționale în proiecte gestionate de alte biblioteci / organizații

La nivel național

- Academia de vară pentru bibliotecari, ediția 2020: Lectura și universul tehnologiilor digitale (2020)

- Împreună pentru comunitate! (2017-2018)

- Forumul managerilor din cadrul Sistemului Național de Biblioteci (1995 – prezent)

- Crearea Cluburilor de Cetățenie Activă (2016)

- Programul național ”LecturaCentral”, ediția a 3-a, 2020

- Programul național ”LecturaCentral”, ediția a 2-a, 2019

- Programul național ”LecturaCentral”, ediția a 1-a, 2018

- Nocturna Bibliotecilor (2014 – prezent)

La nivel internațional

- Instituția: Biblioteca Națională – potențial și oportunități (2018)

- Școala de vară cu Cezara Kolesnik ”Claude Monet – sursele picturii moderne” (2018)

- Centrul de Informare și Documentare al Organizației Națiunilor Unite (2016 – prezent)

- Europeana (2016)

- Publicații și resurse electronice ale bibliotecilor naționale din țările CSI (2004 – prezent)

La nivel instituțional

- Proiectul de design al mobilierului urban „Copacul de la Bibliotecă” (2018)
- Instalația de lumini arhitecturale pe clădirea Bibliotecii Naționale (2018)
- Crearea Galeriei de portrete ale scriitorilor la Biblioteca Națională (2016 – prezent)

Lista acordurilor de parteneriate la nivel național

Î.S. Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2016

Asociația Națională a Trainerilor Europeni din RM, 2017

Academia Militară a Forțelor Armate “Alexandru cel Bun”, 2017

IP Liceul Teoretic “Principesa Natalia Dadiani”, 2017

Centrul de Excelență în Industria Ușoară, 2018

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 2018

Școala Profesională Nr.5, 2018

Colegiul de Ecologie, 2018

Institutul Patrimoniului Cultural, 2018

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 2018

IREX Moldova ( A.O. IREX Moldova), 2018

Școala profesională nr. 2,  2019

Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, 2019

Centrul de Excelență în Construcții , 2019

Institutul de Filologie Română “Bogdan-Petriceicu Hașdeu” al MECC, 2019

Asociația Obștească Societatea Culturală “Vasile Militaru”, 2019

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată în RM, 2019

Colegiul Tehnologic din Chișinău, 2019

Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM, 2019

Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019

Liceul Teoretic “Dante Aligheri”, 2019

IP Colegiul de Medicină Ungheni, 2019

Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, 2019

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova, 2019

Centrul Educației Estetice Lăstărel , 2019

Liceul de creativitate și inventică Prometeu-prim , 2019

Agenția Națională a Arhivelor, 2020

Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, 2020

A.O. Academia de Creație și Inovații Mediatice, Moldova 9, 2020

Liceul Teoretic cu Profil Tehnologic pentru Copii cu Vedere Slabă, 2020

A.O. Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, 2020

Heritage International School, 2020

Administrația Națională a Penitenciarelor, 2021

IP Școala profesională nr. 2, 2021

Muzeul Național de Istorie al RM, 2021

Ministerul Apărării al Republicii Moldova , 2021

IP Publicația Periodică Revista “Limba Română”, 2021

Centrul de Creație Tehnică pentru copii și tineret, 2021

Centrul de Excelență în Construcții, 2021

A.O.,,Centrul de Drept al Femeilor", 2021