roenfr

Localizare

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Str. 31 August 1989, nr. 78-A
Chişinău, MD-2012
Republica Moldova
Tel./Fax: (373 22) 22-14-75
E-mail: biblioteca@bnrm.md

 

 

 

 

 

Misiunea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova


Biblioteca Națională are misiunea de a constitui, dezvolta, organiza, conservă, prezerva, cerceta, comunica și a pune în valoare, sub multiple forme, patrimoniul documentar național, de a fi la dispoziția  comunității prin serviciile și programele oferite, răspunzând nevoilor de informare, lectură, educare, instruire, cercetare, învățare pe tot parcursul vieții.


Viziunea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Biblioteca Națională a Republicii Moldova va fi recunoscută pe plan naţional şi internaţional pentru:

  •    • înaltă calitate;
  •    • o gamă diversă de servicii interactive;
  •    • conținuturi digitale;
  •    • competență profesională;
  •    • climatul intelectual oferit ca suport pentru utilizatori şi angajați;
  •    • rolul de lider în profesie;
  •    • relaţii benefice cu partenerii la nivel național și internațional.

 

Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. 2019-2021

Scurt istoric

Biografia Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova începe la 22 august 1832, data la care a avut loc inaugurarea Bibliotecii Publice Guberniale. Printre ctitorii acesteia se numără Petru Manega, doctor de drept, venit de la Bucureşti şi ales epitrop, care s-a ocupat de găsirea localului, directorul şcolilor din regiunea Basarabiei A.Grinevici, care a adaptat statutul bibliotecii  publice din Odesa la cea din Chişinău.

La baza fondului iniţial de carte a stat biblioteca particulară a colonelului I.P. Liprandi (428 vol.).

Primul bibliotecar a fost Gavriil Bilevici, un intelectual cu studii făcute la Cernăuţi, profesor la Gimnaziul nr. 1 de băieţi din Chişinău, unde a fost găzduită un timp biblioteca.

De-a lungul celor 185 de ani Biblioteca a avut diverse locaţii şi a purtat diferite denumiri, în funcţie de situaţia social-politică din ţară: Biblioteca Publică Gubernială (1832-1875), Biblioteca Publică din Chişinău (1876-1939), Biblioteca Republicană de Stat a RSSM (1940-1990), Biblioteca Naţională (din 1991).

Pe parcursul anilor a fost adunată cu grijă zestrea spirituală a acestui neam – toate valorile pe care generaţiile prezente şi viitoare le vor utiliza pentru a învăţa şi judeca despre trecerea noastră prin istorie. În primele decenii ale activităţii sale, creşterea numărului de volume a fost relativ lentă, ajungând, după 45 ani de existenţă, la cifra de 8 mii de volume, iar în următorii 25 ani fondul a cunoscut o creştere considerabilă, majorându-se aproape de 5 ori (1902 – 39 mii vol.). Colecţiile de documente au sporit din an în an, astfel primul milion de volume Biblioteca l-a acumulat în 1963.

Unele dintre cele mai importante capitole a biografiei Bibliotecii Naţionale pot fi considerate anul 1961, când Biblioteca s-a mutat într-un sediu cu destinaţie specială – actualul bloc central al BNRM (arhitect Agaki Ambarţumean), ceea ce a constituit un adevărat eveniment cultural al capitalei şi  anul 1992, când Biblioteca Naţională a demarat reforma complexă a activităţii sale, conform standardelor UNESCO referitoare la acest tip de biblioteci. Această reformă a inclus dezideologizarea şi depolitizarea activităţii Bibliotecii, integrarea ei în procesul de renaştere naţională demarată în Republica Moldova, reorganizarea organigramei şi sistemului de management, regândirea funcţiilor şi priorităţilor Bibliotecii, redirecţionarea resurselor financiare, reînnoirea echipamentului, promovarea unor idei şi concepte noi, schimbarea politicii resurselor umane. De atunci au fost realizate o serie de proiecte de anvergură, care au contribuit la realizarea unor performanţe deosebite, la schimbarea imaginii bibliotecii în societate şi la afirmarea acesteia ca instituţie cultural-ştiinţifică de prestigiu atât în ţară cât şi peste hotarele ei.

Documente

 

Statutul BNRM

Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției Publice Biblioteca Naționale a Republcii Moldova

Regulament de ordine interioara al BNRM

Contractul Colectiv de muncă

Regulament privind gestiunea resurselor informaționale ale Bibliotecii Naționale ale Republicii Moldova

     Anexa nr. 1. Act de primire-predare
     Anexa nr. 2. Proces-verbal de constatare a conformității documentelor achiziționate
     Anexa nr. 3A. RMC.Partea 1. Intrări
     Anexa nr. 3B. RMC. Partea 2. Casari
     Anexa nr. 3C. RMC. Registru de mișcare a colecțiilor (documente pe suporturi fizice)
     Anexa nr. 4. Registrul inventar
     Anexa nr. 5. Fișa de evidență preliminară – Reviste; Fișa de evidență preliminară – Ziare
     Anexa nr. 6. Registrul de mișcare a colecțiilor – documente electronice în rețea
     Anexa nr. 8. Act de predare-primire a documentelor
     Anexa nr.9. Proces-verbal de casare documente uzate

Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Regulament privind prestarea serviciilor în Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Regulamentul privind organizarea și stimularea inovațiilor

Profilul de activitate metodologică

Repertoriul serviciilor, produselor și reuniunilor pentru bibliotecari și biblioteci

Regulamentul cu privire la sistemul de formare profesională

Regulamentul cu privire la activitatea de mentorat

Regulamentul de organizare și funcționare a activității de voluntariat

Regulamentul privind Sistemul Naţional de Împrumut Interbibliotecar în Republica Moldova

Politica de dezvoltare a resurselor informaționale a BNRM

Politici de cercetare la Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Politici de formare continuă a personalului Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

Politica de dezvoltare a colecțiilor bibliotecii naționale a Republicii Moldova

Politica Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova privind acccesul deschis (rom) (eng)

Indice de competențe profesionale

 

Instrucțiuni metodologice

- Instrucțiunea privind evaluarea publicațiilor fără preț stabilit, intrate în Biblioteca Națională a Republicii Moldova
- Recuperarea documentelor nerestituite în termenii stabiliți, pierdute, sustrase, distruse ori deteriorate de utilizatori sau găsite lipsă la inventa
- Deselecția documentelor

Ordin nr. 315 din 25 martie 2020, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. Cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 la locul de muncă. GHID PRACTIC “Măsuri-cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”